2019-10-11 13:02Nyheter

Nyhetsbrev nr 2, 2019, från projektet Rethink: Kau vid Karlstads universitet

null

Projektet Rethink: Kau hittar, utvecklar och testar digitala verktyg som ger studenter bättre förutsättningar att genomföra sin utbildning. Syftet är att alla studenter ska ha samma möjligheter att lyckas med sina studier. Genom att följa nyhetsbrevet håller du dig uppdaterad om projektet.

ENKLARE FÖR STUDENTER ATT BOKA ANPASSAD TENTA
Studenter med en dokumenterad funktionsnedsättning kan få särskilt pedagogiskt stöd beviljat för att genomföra sina studier. Det kan till exempel handla om anpassade tentamensformer, som längre skrivtid eller ett eget rum vid tenta. Nu är det enklare för dessa studenter att anmäla sig och boka anpassning till en tenta.

– Just att anmäla sig till tenta har varit krångligare för studenter med funktionsnedsättning än för andra studenter, och det är ju fel. När vi jobbade med studenterna med funktionsnedsättning och lät dem beskriva sin vardag på universitetet visade det sig att just anmälan till tentor var ett krångligt moment i vardagen, säger Claes Asker, projektledare för Rethink: Kau. 

Så går det till
Det nya sättet innebär att studenter som beviljats särskilt pedagogiskt stöd anmäler sig till tentan via Min sida, precis som andra studenter. När studenten har anmält sig till tentan får den ett sms och ett mejl om att det är dags att boka anpassning för tentan. Via Min sida kan studenten se vilka anpassningsalternativ den har rätt till, och boka de anpassningar den vill använda vid den aktuella tentan. När bokningen är behandlad och klar får studenten en bekräftelse via sms och mejl. Om anpassningen handlar om en egen lokal får studenten ytterligare ett sms om var den ska skriva tentan.

– Detta underlättar betydligt för dessa studenter. Att få en påminnelse om att boka anpassningen och sen en bekräftelse på att allt kommer vara förberett när det är dags att skriva tentan har studenterna beskrivit som en viktig förbättring för deras möjligheter att studera, säger Claes Asker.

FLER IDÉER SOM UNDERLÄTTAR FÖR STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
I studien om studenter med funktionsnedsättning framkom fler behov utöver de som löstes. Det var bland annat behovet av att bli förstådd och behovet av att hitta lugna platser på universitetet. För att lösa det första samtalar Rethink: Kau med projektet Digitalwell om någon form av samarbete. För att möta det andra behovet har Rethink: Kau haft en workshop med studenter, Campusservice, Akademiska hus och företaget MazeMap som är leverantör av den app med inomhuskartor som universitetet använder. 

– Det var en riktigt bra workshop vi hade med Rethink: Kau och vi tycker att projektet är spännande. På MazeMap sker all utveckling med bakgrund i vad kunderna och användarna faktiskt har behov av. Rethink:Kau har gjort ett fantastisk förarbete för att producera personliga tjänster för alla, som gör att vi på MazeMap känner oss trygga i att vi potentiellt kan utveckla något tillsammans som verkligen svarar på de behov som finns bland studenter och universitet där ute - och inte bara på KAU,  säger Steinar Morland, VP Business Development på MazeMap. 

Nästa steg är att undersöka vad som är tekniskt möjligt när det kommer till att med sensorer märka ut lugna platser i appen.

TREDJE STUDIEN HAR STARTAT
I september var det uppstartsmöte för Rethink: Kaus tredje studie, som handlar om studenter med utländsk bakgrund. Ett stort antal studenter rekryterades till studien som nu är i gång.

– Studenterna har skrivit upplevelsedagsbok i fem veckor och nu har vi de individuella samtalen med studenterna för att få en djupare förståelse för deras behov, säger Sandra Berginge, projektledare vid Karlstads universitet.

Samtidigt förbereds nästa fas i studien där en gruppaktivitet tillsammans med studenterna arrangeras. Denna gång görs dessutom en gruppaktivitet på distans för att fånga ännu fler idéer.

UTBILDNING I FÖLJ EN METODEN
En del av projektet Rethink: Kau är att utbilda andra verksamheter i den metod som används, Följ en metoden. Under hösten har en utbildning arrangerats med deltagare från Högskolan Väst och Högskolan i Skövde, samt biblioteksdirektören och IT chefen vid universitetet. Det var en heldagsutbildning där deltagarna fick med sig verktyg hem.

– Jag tyckte att utbildningen var jättebra. Det var väldigt bra att vi fick ett uppdrag att jobba med, så att vi fick prova metoden. Och det gav ett till perspektiv att ytterligare en högskola var med, säger säger Annelie Södermyr, IT-projektledare vid Högskolan Väst som kommer testa metoden i sin verksamhet framöver.

FÖRSTA VERKTYGET NOMINERAT TILL "LÄTT ATT SPRIDA" PRISET
“Lätt att sprida”-priset är en utmärkelse för att lyfta fram lösningar som skapat stor användarnytta i offentlig sektor och som är lätta för andra verksamheter att ta till sig och återanvända. Priset delas ut under Innovationsveckan som är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och innovationsmyndigheten Vinnova. Rethink: Kaus första verktyg – "Att arbeta i grupp", var ett av 30 bidrag 2019.

SAMVERKAN
I oktober presenterades Rethink: Kau i Barcelona på en internationell Canvas konferens. Det första verktyget ”Att arbeta i grupp” byggdes i Canvas. Nu deltog projektet på den internationella konferensen för att berätta om projektet i allmänhet och verktyget i synnerhet. Att medverka på den här typen av konferens är en del av arbetet i projektfasen "Demonstrera och kommunicera". 

– Medverkan i Barcelona gav flera nya kontakter med andra universitet i Europa som är intresserade av att använda verktyget, säger Claes Asker, projektledare, Rethink: Kau vid Karlstads universitet. 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.