2017-06-16 15:17Nyheter

​Nyhetsbrev nr 2, 2017, från Datavetenskap vid Karlstads universitet

null

Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av de främsta i världen inom sitt forskningsområde. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och universitet i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om Datavetenskaps forskning och utveckling.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen.

NY UTBILDNING OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Med ett år kvar till att EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) träder i kraft så är det nu hög tid för företag och organisationer att förbereda sig. Vid Karlstads universitet utvecklas en distansbaserad internationell spetsutbildning i hantering av personuppgifter i enlighet med den nya förordningen. Klicka här för att läsa hela nyheten!

SÄKERHET OCH PERSONLIG INTEGRITET I DIGITALA VÅRD- OCH HÄLSOSYSTEM
För att förbättra och effektivisera vård och hälsorelaterade tjänster världen över så ökar användandet av digitala hjälpmedel. Det här kommer inte enbart med positiva effekter utan öppnar även för nya typer av hot kring informationssäkerhet och personlig integritet. Informationssäkerhet och skydd av den personliga integriteten är bland de viktigaste faktorerna i utvecklingen av kvalitativa digitala hjälpmedel inom vården. Klicka här för att läsa hela nyheten!

FORSKARSTUDENT UPPMÄRKSAMMAS OCH TACKAS AV GOOGLE
Toke Høiland-Jørgensen, forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet, har utvecklat ett open source-baserat verktyg att använda i arbetet för att minska fördröjningar på nätet. Därför har han uppmärksammats av Google som en viktig del av open source-rörelsen och för internetutvecklingen. Enligt Google själva är de beroende av öppen källkod och utvecklare utanför företaget. Klicka här för att läsa hela nyheten!

FORSKARSTUDENTER AGERADE RÅDGIVARE I INTERNATIONELL CYBERSÄKERHET
Den 20-21 april deltog forskarstudenter från Karlstads universitet i en internationell tävling i cybersäkerhet, arrangerat av den amerikanska tankesmedjan Atlantiska rådet. Tävlingen gick ut på att forskarstudenterna agerade rådgivare i internationella säkerhetsfrågor kopplade till krissituationer orsakade av cyberattacker. Klicka här för att läsa hela nyheten!

KARLSTADS UNIVERSITET BIDRAR TILL UTVECKLING AV SMARTA ELNÄT I AFRIKA
I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. För att kunna göra det är utvecklingen av smarta elnät en viktig faktor. Det är en av grunderna till att datavetenskap vid Karlstads universitet deltar i projektet DAMOC, Development of a HArmonized MOdular Curriculum for the Smart Grid. Klicka här för att läsa hela nyheten! 

STUDENTER UTVECKLAR FUNKTIONALITET ÅT LEDANDE IT-FÖRETAG
Genom forskarprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster för en mobil värld, har tre studenter vid Karlstads universitet möjligheten att se sina studentarbeten bli verklighet som funktionalitet i ett nischat teknikföretags system. Klicka här för att läsa hela nyheten!

INTERNATIONELL SOMMARFORSKARSKOLA FÖR FRAMTIDENS INTERNETTJÄNSTER
Den 26 juni – 30 juni arrangeras en sommarforskarskola på Karlstads universitet med fokus på hantering av nätverkstrafik och fördröjningar kopplade till framtidens nätverkstjänster i multipla molnbaserade miljöer. Internettjänster blir en allt större del av vår vardag och ju mer komplexa tjänster som utvecklas desto högre krav ställs på systemen och nätverken bakom tjänsterna. Klicka här för att läsa hela nyheten!

FÅ HAR KOLL PÅ PERSONLIG DATA PÅ NÄTET
Enligt en studie gjord av forskare inom datavetenskap vid Karlstads universitet så är det få personer som känner till hur ens personliga data samlas in, används, delas och hur man själv kan komma åt den. I samband med att EU:s nya dataskyddsdförordning träder i kraft under 2018 så ställs det större krav på möjligheten för användare att komma åt sin egen data. Inom ett drygt år träder EU:s nya dataskyddsdförordning GDPR, General Data Protection Regulation, i kraft. Klicka här för att läsa hela nyheten! 

Datavetenskap – Committed to excellence in computer networking, security and privacy, and software engineering.

Om du vill avregistrera dig från nyhetsbrevet mejla: Nyhetsbrev Datavetenskap


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.