2016-09-30 17:10Nyheter

​Nyhetsbrev nr 2, 2016, från Datavetenskap vid Karlstads universitet

null

Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av de främsta i världen inom sitt forskningsområde. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och universitet i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om Datavetenskaps forskning och utveckling.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. 

Industri och akademi samarbetar för en mer mobil tillvaro
Icomera utvecklar och levererar system för trådlöst internet på publika transportmedel så som bussar och tåg. Datavetenskap vid Karlstads universitet forskar om och arbetar för ett snabbare och bättre internet. Tillsammans skapar de bättre nätverkstjänster för att möta kraven från vår allt mer mobila tillvaro. Läs mer!

HITS-fokus på presentationer av Datavetenskap vid nationell konferens
Den 1-2 juni arrangerades årets version av SNCNW, Swedish National Computer Networking Workshop, i Sundsvall. Datavetenskap vid Karlstads universitet deltog och presenterade fyra papper varav tre av dem med koppling till forskningsprofilen HITS. Läs mer!

Förstärkt forskning om datasäkerhet och integritet på nätet
Datavetenskap vid Karlstads universitet förstärker sin spetsforskning inom datasäkerhet och integritet på nätet med en ny professor. Melanie Volkamer arbetar bland annat för att göra säkerhet på nätet mer användarvänligt. Läs mer!

Lägre latens för realtidstrafik med multihoming
I sin doktorsavhandling presenterar Johan Eklund, adjunkt i datavetenskap vid Karlstads universitet, hur SCTP och multihoming kan tillämpas för realtidstrafik. Realtidstrafik är inte enbart beroende av att data levereras korrekt utan också att den levereras i rätt tid. Läs mer!

Professor prisas för sitt arbete inom datasäkerhet
Simone Fischer Hübner, professor inom datavetenskap vid Karlstads universitet, har tagit emot utmärkelsen ”William Winsborough Memorial Award” för sitt arbete inom området integritet och säkerhet på nätet. Utmärkelsen instiftades 2012 för att hedra och uppmärksamma Professor William Winsboroughs forskning och effekten den haft på området Computational Trust och Trust Management. Läs mer!

Personlig integritet, kontroll och transparens för ett tryggt nätsamhälle
Inom två år krävs att de företag och organisationer som verkar i någon av EU:s medlemsstater efterföljer EU:s nya dataskyddsförordning. Den 21 augusti startade en internationell och tvärvetenskaplig sommarforskarskola vid Karlstads universitet med fokus på hur den nya förordningen, och till exempel Big data, molntjänster och autonoma system påverkar hantering och skydd av personlig data. Läs mer!

Internationell utmärkelse för forskning kring mjukvaruutveckling
Jörg Lenhard, postdoktor inom datavetenskap vid Karlstads universitet har tagit emot utmärkelsen Christos Nikolaou Memorial Ph.D. Award för sin doktorsavhandling Portability of Process-Aware and Service-Oriented Software – Evidence and Metrics. Läs mer!

Datavetenskap – Committed to excellence in computer networking, security and privacy, and software engineering.

Om du vill avregisterera eller registrera dig från nyhetsbrevet mejla: Nyhetsbrev Datavetenskap


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.