2016-08-26 14:10Nyheter

Nyhetsbrev nr 1, aug 2016, från Handelshögskolan vid Karlstads universitet

null

På Handelshögskolan vid Karlstads universitet studerar cirka 2 900 studenter. De läser program eller kurser på grundnivå eller avancerad nivå eller genomgår sin forskarutbildning. Här finns utbildning och forskning inom arbetsvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, informatik, statistik och projektledning. Vi samarbetar inom forskning vid CTF, Centrum för tjänsteforskning och HumanIT.

Attraktiva utbildningar
Snart är det terminsstart för drygt 13 000 studenter vid Karlstads universitet och i år antas cirka två procent fler än förra året. Liksom tidigare år hör bland andra civilekonomprogrammet till de program med högt söktryck.
Läs mer om antagningen till Karlstads universitet

Ansökan om juristexamen inlämnad
Ansökan om att få ge juristexamen har skickats in till Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är främst behovet av jurister som ligger till grund för ansökan. Om examensrätten beviljas är planerna att juristprogrammet ska byggas på fyra profiler: Humanjuridik, Skatterätt, Affärsjuridik och Praktisk process.Nu pågår en granskning av bland annat ämnets kvalitet och kapacitet. Ett besked väntas tidigast under senhösten.
Läs mer om Ansökan om juristexamen

Professor Anders Gustafsson med i American Marketing Association Academic Counsil
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi, har valts in i ansedda American Marketing AssociationAcademic Counsil. AMA Academic Council fokuserar på strategisk marknadsföring, där kompetens från exempelvis beteendevetenskap, management, och styrning och affärsmodeller ingår.
Läs mer om AMA Academic Concil

Forskning om onödig efterfrågan sprids
Under fyra år har forskare vid CTF:s Akademin för medborgarorienterad verksamhetsutveckling i staten, undersökt onödig efterfrågan. Det handlar om alla de nya försök som medborgarna gör när något blivit fel i kontakten med statliga myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket. Nu håller studien på att avslutas och den sista rapporten är skriven. Projektet tillkom i samarbete med Inspektionen för socialförsäkringen och skatteverket. Forskningen har fått stor spridning, bland annat har Ekonomistyrningsverket (ESV) sedan hösten 2015 genomfört försöksverksamheter vid sex myndigheter baserade på de metoder som tagits fram i studien.

Den 17 augusti deltog en av forskarna, Johan Quist, tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi, vid ett seminarium på årets Kommek, en mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner. De samtalade under rubriken "När livet inte ryms i ett stuprör" och tog upp behovet av samverkan utifrån medborgarens livssituation, möten med olika myndigheter och möjligheterna med en styrning utifrån tjänstelogik.
Läs mer om seminariet på Kommek
Läs mer om Akademin för medborgarorienterad verksamhetsutveckling i staten

Kvalitetsarbete med internationella mått
Förra året beviljade den internationella organisationen The Association to Advance Collegiate Schools of Business - AACSB, Handelshögskolans ansökan om att få börja en process mot ackreditering. Det är ett kvalitetsutvecklingsarbete som väntas ta mellan fem och sju år. Processen går vidare och professor Ian Clarke från University of Edinburgh Business School har i egenskap av mentor besökt Handelshögskolan för en första genomgång.
- Arbetet med ackrediteringen ger oss bra verktyg för att utveckla kvaliteten inom hela Handelshögskolan. Processen i sig är lika mycket ett mål som själva ackrediteringen. De områden, standards, som behandlas ger oss en bra struktur för att stärka kvaliteten inom såväl utbildning och forskning som samverkan, internationalisering och kompetensförsörjning, säger Martin Löfgren, proprefekt vid Handelshögskolan och projektledare för kvalitetsarbetet.

Från civilingenjör till professor i företagsekonomi
Forskaren Peter Magnusson har befordrats till professor i företagsekonomi med inriktning på industriell ekonomi vid Karlstads universitet. Det är en resa från praktiserande ingenjör till professor, där CTF - Centrum för tjänsteforskning, haft en viktig roll som kanske kan inspirera andra praktiker att ta klivet in i akademin. Industriell ekonomi är idag en inriktning på civilingenjörsutbildningen med högt söktryck och där Handelshögskolan ansvarar för kurserna inom området.
Läs mer om Peter Magnusson

KALENDER

 • 23 september:  Handelshögskolans dag
  Ledarskap är årets tema för Handelshögskolans dag den 23 september kl.13.00-16.00.Huvudtalare är Eva Hamilton, välkänd profil, tidigare VD för Sveriges Television. Idag har hon flera styrelseposter ibland annat Lindex, IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Dramaten och LKAB.Under eftermiddagen ges också en inblick i forskningen vid Handelshögskolan genom Tomas Jansson som berättar om agila projektledningsmetoder. Moderator är Johan Netz vid CTF, Centrum för tjänsteforskning.
  Läs mer och anmäl dig på hhk.kau.se senast 15 september.
 • 6 oktober CTF 30-års jubileum
  Ett framtidsorienterat heldagsevent med korta tillbakablickar från 30 år i forskningens tjänst.
  Program och mer information kommer inom kort på CTF:s webb
 • 30 november-1 december: Service Convention Sweden 2016 – sätter fokus på samhälle och välfärd
  Nu är det dags att boka en plats på Service Convention Sweden 2016. Årets främsta konferens för verksamma inom den offentliga och privata välfärdssektorn och för dig som vill vara med och utveckla framtidens välfärdstjänster. I konferensprogrammet lyfts verksamheter där innovation, tjänster och upplevelser är nyckeln till framgång. Konferensen äger rum den 30 november – 1 december i Karlstad.
  Läs mer på serviceconventionsweden.se
 • KOMMANDE DISPUTATIONER
  Juridik 28 september kl.10.00 i 11D 257, Agardhsalen
  Per-Ola Wiklander, för juris doktor i offentlig rätt
  ”Kommunal redovisning- en rättsvetenskaplig studie”
 • KOMMANDE LIC-SEMINARIER
  Företagsekonomi 8 september. Disputationen sker på Högskolan Dalarna, Campus Borlänge sal 320.
  Anna Emmoth
  "The Legitimacy Process that Supports the Formation and Development of Cluster Intitiatives - The case of a Torusim Initiative in Dalarna".

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas två gånger per år. Mejla oss om du önskar avregistrera dig eller lägga till ny prenumerant: handels@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.