2020-02-28 10:11Nyheter

Nyhetsbrev nr 1, 2020, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

MOBILEN - ETT VÄXANDE ARBETSMILJÖPROBLEM INOM HANDELN
Hur reagerar och hanterar anställda i handeln betalsituationer där kunden nonchalerar dem och istället tittar ned i sin mobiltelefon? Detta har forskarna Markus Fellesson, docent vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och Nicklas Salomonson, biträdande professor vid Högskolan i Borås och gästforskare vid CTF, studerat och svaren visar att det har en negativ påverkan på arbetsmiljön. Läs mer.

MÄNSKLIGA FAKTORN PÅVERKAR UTVÄRDERINGEN AV IDÉER
Företag och organisationer arbetar ständigt med att utveckla nya tjänster eller produkter. En viktig del i detta arbete är hur idéer till nya tjänster eller produkter utvärderas, vad som avgör vilka idéer som anses bra och får gå vidare i utvecklingsarbetet. Alexandre Sukhov har i en ny avhandling studerat utvärderingsprocessen för nya idéer - med människan i fokus. Läs mer.

CTF BLOG: HOW PLATFORMS FOSTER SERVICE INNOVATION
Businesses need service innovations to survive and strengthen their competitive advantage. By explaining how firms and key actors (such as entrepreneurs) manage to remain innovative, our research explains why innovation platforms are central. Läs mer.

GLOBALA SAMHÄLLSUTMANINGAR I FOKUS PÅ SEMINARIESERIE
I mitten på december 2019 bjöd CTF in till en tvärvetenskaplig seminarieserie inom service system transformation. Serien var ett initiativ till kunskapsspridning inom området och en del inom en doktorandkurs i företagsekonomi. Läs mer.

MARTINA CAIC, NY POSTDOKTOR VID CTF
Vi är glada över att välkomna Martina Caic som postdoktor vid CTF under de kommande två åren. Hon forskar bland annat om användarupplevelser, digitalisering och värdeskapande inom hälso- och sjukvård. Läs mer.

KALENDARIUM

TJÄNSTEINNOVATIONSDAGEN 2020: Kunddriven tjänsteutveckling - att förstå kunder och data
Torsdagen den 2 april bjuder Centrum för tjänsteforskning och Handelshögskolan vid Karlstads universitet in till Tjänsteinnovationsdagen 2020 för att tillsammans med näringslivet presentera forskning, erfarenheter och möjligheter från innovationsarbete, tjänstefiering samt data- och kunddriven verksamhetsutveckling. För andra året i rad presenteras Svenskt innovationsindex och 2019 års resultat där tusentals kunder rankat innovationsgraden hos närmare 80 företag och organisationer inom flertalet branscher. I programmet medverkar bland andra: Linda Bornvik, Systembolaget, Karl Eklöf, Stadium, Omed Rawandi, Voith Hydro, och Mikael Hyensjö, QBIM.Under seminariet är det också boksläpp av den nya boken ”I kundens skor” där föreläsaren och husfilosofen Klas Hallberg och professorn Per Kristensson reder ut varför så många organisationer misslyckas så totalt i mötet med sina kunder.

Det kostar inget att delta men anmälan krävs. Länk till program och anmälan här!

PUBLIKATIONER

Här hittar du ett urval av våra senaste publikationer. Samtliga publikationer se ctf.kau.se.

  • Engen, M., Fransson, M., Quist, J., and Skålén, P. (2020). Continuing the development of the public service logic: a study of value co-destruction in public services, Public Management Review, published online, https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1720354
  • Johansson, L-O., Barbopoulos, I., and Olsson, L.E. (2020). Deactivating economic motives in green consumption through social and moral salience, Journal of Consumer Marketing, https://doi.org/10.1108/JCM-10-2018-2904
  • Kitkowska, A., Shulman, Y., Martucci, L.A., and Wästlund, E. (2020). Psychological Effects and their role in online privacy interactions: a review, IEEE Access, Vol. 8, pp. 21236-21260.
  • Lättman, K., Friman, M., and Olsson, L.E. (2020). Restricted car-use and perceived accessibility, Transportation Research, Part D, Vol. 78, January 2020.
  • Varman, R., Skålén, P., Belk, R.W., and Chaudhuri, H.R. (2020). Normative Violence in Domestic Service : A study of exploitation, status and grievability, Journal of Business Ethics, https://doi.org/10.1007/s10551-020-04444-1

Du finns på sändlistan för CTF:s nyhetsbrev. Syftet med sändlistan är endast för utskick av CTF:s nyhetsbrev. Önskar du inte fler nyhetsbrev avregistrerar du dig här: www.kau.se/ctf/nyhetsbrev


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.