2019-03-01 13:13Nyheter

Nyhetsbrev nr 1, 2019, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

ÖKAD SJÄLVSTÄNDIGHET OCH INTEGRITET MED INTELLIGENT DUSCH
Känslan av att kunna klara mer själv och få en privat stund. Mer tid till att stödja och uppmuntra de boende att klara sig själva. Det är några reflektioner från boende och personal vid Resurscentrum på Karlstad kommun som under ett års tid testat en så kallad intelligent dusch. Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har studerat deras upplevelser för att se vilket värde den nya tekniken tillför. Läs mer.

TJÄNSTEINNOVATIONSDAGEN 2019: INNOVATION UR KUNDENS PERSPEKTIV
Torsdagen den 7 mars hålls Tjänsteinnovationsdagen 2019: Innovation ur kundens perspektiv på Karlstad CCC. Forskare från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, presenterar Svenskt innovationsindex där kunder rankat Sveriges mest innovativa företag. Representanter från Ikea och Konsumentverket resonerar kring innovationsarbete. Läs mer.

NY METOD BIDRAR TILL BÄTTRE TRANSPORTTJÄNSTER
Hur användaren upplever tillgänglighet är en viktig faktor vid utveckling och utvärdering av attraktiva och hållbara transporttjänster. Trots det saknas ofta användarperspektivet i traditionella tillgänglighetsmätningar som i stället fokuserar på objektiva mått. I sin avhandling har Katrin Lättman vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, utvecklat en ny mätmetod som på ett jämförbart sätt fångar upplevd tillgänglighet hos användarna. Läs mer.

NYTT INDEX VISAR SVERIGES MEST INNOVATIVA FÖRETAG – UR KUNDERNAS PERSPEKTIV
Vilket företag i Sverige är bäst på innovation om man frågar kunderna? Det undersöker forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Svaret kommer att presenteras i Svenskt innovationsindex där tusentals kunder rankat innovationsgraden hos svenska företag och organisationer. Läs mer.

JONAS HJALMAR BLOM, NY DOKTORAND I PSYKOLOGI VID CTF
Vi är glada över att hälsa Jonas Hjalmar Blom välkommen som ny doktorand i psykologi vid CTF. I sina doktorandstudier kommer han främst att fokusera på beteendeförändring och digitalisering inom området hälsa och vård. Läs mer.

ETT ÖGONBLICK JOHAN NETZ, FORSKARE VID CTF ...
I början av februari medverkade du och Jörg Pareigis i konferensen ”ICDE Lifelong Learning Summit” i Lillehammar. Kan du berätta om konferensen? Läs mer.

NY ARTIKEL OM BETEENDEFÖRÄNDRINGAR INOM KOLLEKTIVTRAFIKEN
En av CTF:s senaste publikationer är skriven av forskarna Frida Skarin, Lars E. Olsson, Margareta Friman och Erik Wästlund och handlar om faktorer som påverkar beteendeförändringar i kollektivtrafiken. Artikeln baseras på en studie av en Prova-på-kampanj. Läs mer.

KALENDARIUM:

SENASTE PUBLIKATIONER:

Bokkapitel: 
Archpru Akaka, M., Koskela-Huotari, K. and Vargo, S.L. (2019). Further Advancing Service Science with Service-Dominant Logic: Service Ecosystems, Institutions, and their Implications for Innovation. In Maglio, P. P., Kieliszewski, C. A., Spohrer, J. C., Lyons, K., Patricio, L. & Sawatani, Y. (Eds.). Handbook of Service Science, Volume II (p. 641-659). New York: Springer.

Malmberg L., Rodrigues V., Lännerström L., Wetter-Edman K., Vink J., and Holmlid S. (2019). Service design as a transformational driver towards person-centered care in healthcare, in: Pfannstiel M. A., Rasche C. (Eds.), Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hospital Management; Theory, Concepts and Practice, Springer International Publishing AG, Cham, pp. (in print).

Romm J., and Vink J. (2019). Investigating the ‘In-betweeness’ of Service Design Practitioners in Healthcare, in: Pfannstiel M. A., Rasche C. (Eds.), Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hospital Management; Theory, Concepts and Practice, Springer International Publishing AG, Cham, pp. (in print).

Samuelsson, P., Witell, L., Gottfridsson, P., and Elg, M. (2019). Incremental and Radical Service Innovation in Healthcare. Chapter in: Maglio, P.P., Kieliszewski, C.A., Spohrer, J.C., Lyons, K., Patricio, L., Sawatani, Y. (Eds.) Handbook of Service Science, Volume II (pp. 619-638). Springer, Cham.

Vink, J., Joly, M.P., Prestes, Wetter-Edman, K., Tronvoll, B., and Edvardsson, B. (2019). Changing the Rules of the Game in Healthcare Through Service Design. In Pfannstiel, M.A., and C. Rasche (Eds.), Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hospital Management, Theory, Concepts, Practice, Springer Nature Switzerland AG, 2019.

Artiklar:

Molina-Besch, K., Wikström, F. and Williams, H. (2019). The environmental impact of packaging in food supply chains—does life cycle assessment of food provide the full picture? The International Journal of Life Cycle Assessment, Vol. 24, Iss. 1, pp. 37-50

Otterbring, T., and Shams, P. (2019). Mirror, mirror, on the menu: Visual reminders of overweight stimulate healthier meal choices. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 47, pp. 177-183.

Rodrigues, H., Otterbring, T, Piqueras-Fiszman, B., and Goméz-Corona, C. (2019). Introduction to the special issue on Global perspectives on food and consumer science: A cross-cultural approach. Food Research International, Vol. 116, February 2019, pp.135-136.

Skarin, F., Olsson, L.E., Friman, M., and Wästlund, E. (2019). Importance of motives, self-efficacy, social support and satisfaction with travel for behavior change during travel intervention programs. Transportation Research Part F, Vol. 62, pp. 451-458.

Trischler, J., and Charles, M. (2019). The Application of a Service Ecosystems Lens to Public Policy Analysis and Design: Exploring the Frontiers. Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 38, No. 1, pp. 19-35.

Du finns på sändlistan för CTF:s nyhetsbrev. Syftet med sändlistan är endast för utskick av CTF:s nyhetsbrev. Önskar du inte få fler nyhetsbrev kan du avregistrera dig här: https://www.kau.se/ctf/nyhetsbrev


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.