2018-12-19 10:13Nyheter

Nyhetsbrev nr 1, 2018, från projektet Rethink: Kau vid Karlstads universitet

null

Projektet Rethink: Kau hittar, utvecklar och testar digitala verktyg som ger studenter bättre förutsättningar att genomföra sin utbildning. Syftet är att alla studenter ska ha samma möjligheter att lyckas med sina studier. Genom att följa nyhetsbrevet håller du dig uppdaterad om projektet.

..........................................................................................................................................................

KARTLÄGGER UPPLEVELSER I VARDAGEN

Rethink: Kau följer studentgrupper och kartlägger upplevelser i vardagen för att utveckla digitala verktyg som hjälper studenter att genomföra sin utbildning. 

Syftet är att alla studenter ska ha samma möjlighet att lyckas med sina studier. Projeket har tilldelats 3 miljoner kronor av  innovationsmyndigheten Vinnova.

- Vi följer studenter vars föräldrar har låg utbildningsbakgrund, som identifierar sig med det kön som är underrepresenterat i utbildningen, har utländsk bakgrund eller en funktionsnedsättning, berättar Claes Asker, projektledare.

Läs hela nyheten på kau.se


FÖRSTA STUDIEN FOKUSERADE PÅ KÖNSMINORITETER

Projektet kommer att genomföra fyra studier med studenter inom olika grupper. Den första studien som har genomförts under hösten fokuserade på studenter som är i könsminoritet i sin utbildning. 

Under fem veckor har studenter rapporterat in sina upplevelser i vardagen, dessa har sedan kartlagts av tjänstedesigner Sandra Berginge.

- Studenterna har beskrivit sina upplevelser på ett engagerat sätt, identifierat behov och tagit fram idéer på lösningar som vi nu arbetar vidare med, säger Sandra Berginge, tjänstedesigner. 

Rethink: Kau arbetar nu med ett digitalt verktyg som studenter har stöd av vid grupparbeten. Verktyget ska möta studenternas behov av att genomföra grupparbeten utan att bli tilldelade en roll baserat på könstillhörighet och behovet av att bli inkluderade på lika villkor. Denna vecka börjar studenter testa verktyget i sin utbildning, så kallade verklighetstester.

- Vi ser mycket fram emot detta och har hittills fått bra respons från både studenter och lärare, säger Sandra Bergine. 


NU REKRYTERAR VI STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

I december startade rekryteringen till studie två, som fokuserar på studenter med funktionsnedsättning. 

Det kan vara studenter som har en fysisk funktionsnedsättning som hörsel- eller synnedsättning eller nedsatt rörelseförmåga, men det kan även vara studenter med läs- och skrivsvårigheter på grund av dyslexi eller annan diagnos, eller med varaktig psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk variation. Studenterna måste inte ha en utredd diagnos för att delta. 

- Vi har fått in flera anmälningar redan och ser fram emot att jobba med dessa studenter under våren. Några av dem träffade vi förra veckan när vi bjudit in anmälda och intresserade till glöggmingel. Även dessa studenter kommer dela med sig av sina upplevelser under våren, och vi ser fram emot att få ta del av deras verklighet och tillsammans hitta lösningar på deras behov, säger Carolina Björn, tjänstedesigner.


SAMVERKAN

Under hösten 2018 har Rethink: Kau samverkat med en rad aktörer vid konferenser och besök. Projektet deltog i konferenserna Learning Forum, NU2018, Edtech Sweden och Delaktighetsdagen, och har haft en dialog med Norrköpings och Nacka kommun, friskolekoncerner, Experiolab samt företag som Liber, Tortalk och Bacill. 


HÄR FINNS VI VÅREN 2019

  • Includekonferensen 2019, 14-16 maj vid Karlstads universitet. Include är ett nationellt nätverk av lärosäten i Sverige som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande. Rethink: Kau presenterar projektet och resultat på konferensen.

    Läs mer om Includekonefensen 2019

..........................................................................................................................................................

Du är med på sändlistan för det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Syftet med sändlistan är endast utskick av nyhetsbrev från projektet Rethink: Kau vid Karlstads universitet. Här kan du avregistrera dig från sändlistan och sluta prenumerera på nyhetsbrevet. Du kan även tipsa en kollega om att registrera sig. Här kan du läsa mer om hur Karlstads universitet hanterar personuppgifter. 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.