2018-04-30 11:51Nyheter

​Nyhetsbrev nr 1, 2018, från Datavetenskap vid Karlstads universitet

null

Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av de främsta i världen inom sitt forskningsområde. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och universitet i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om Datavetenskaps forskning och utveckling.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen.


FRITT UTBILDNINGSMATERIAL FÖR ÖKAD INTEGRITET PÅ NÄTET
Tillsammans med experter från industrin har forskare vid Karlstads universitet tagit fram och erbjuder fritt utbildningsmaterial om de tekniska aspekterna av personlig integritet på nätet. Materialet kan bland annat användas av företag och organisationer för att efterleva EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft om drygt en månad.  Klicka här för att läsa hela nyheten!

INTERNATIONELL KONFERENS MED FOKUS PÅ DIGITALISERING, MEDICIN OCH HÄLSA
Den 18-21 juni arrangerar Karlstads universitet det 31:a Internationella Symposiet om databaserade medicinska system, IEEE CBMS 2018. Och intresset är stort - över 200 konferensbidrag har kommit in. Att göra ett urval är nu ett digert jobb för symposiets internationella kommitté. Bridget Kane, lektor i informatik vid Handelshögskolan håller ihop arrangemanget och är nöjd över det stora intresset. Klicka här för att läsa hela nyheten!

PROGRAMMERINGSBARA NÄTVERK I VINDPARKER
Vindkraftsindustrin, precis som många andra industrier, hanterar stora mängder realtidsdata. Datat skickas över flera nätverk och påverkas av ett antal olika nätverkskomponenter. Datavetenskap vid Karlstads universitet deltar i det europeiska projektet VirtuWind och bidrar till utvecklingen av styrsystem för att hantera och kontrollera programmeringsbara nätverkskomponenter som stöd till vindkraftsindustrin. Klicka här för att läsa hela nyheten!

KARLSTADS UNIVERSITET UTVECKLAR FLER DIGITALA SPETSUTBILDNINGAR
I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram. Dessa kommer att starta våren 2019. Klicka här för att läsa hela nyheten!

STUDENTER BIDRAR TILL FORSKNING OCH EN SÄKRARE DIGITAL TILLVARO
Våra smarta telefoner läcker ständigt information om oss. Hur informationen sedan används är det få av oss som vet. Studenter inom datavetenskap vid Karlstads universitet har utvecklat Kaudroid – ett verktyg för att undersöka hur appar utnyttjar tillåtelser för att samla in data om oss som användare. Klicka här för att läsa hela nyheten!


Datavetenskap – Committed to excellence in computer networking, security and privacy, and software engineering.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista. Syftet med listan är enkom utskick av nyhetsbrev från Datavetenskap vid Karlstads universitet. Mejla till cs@kau.se om du vill ändra epostadress, ta bort eller lägga till en ny epostadress.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.