2017-03-31 15:30Nyheter

​Nyhetsbrev nr 1, 2017, från Datavetenskap vid Karlstads universitet

null

Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av de främsta i världen inom sitt forskningsområde. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och universitet i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om Datavetenskaps forskning och utveckling.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen.

FORSKARSTUDENTER VID KARLSTADS UNIVERSITET BÄST I SVERIGE PÅ CYBERSÄKERHET
Den 26 januari tog forskarstudenter från Karlstads universitet hem segern i Cyber Challenge 2017, arrangerat av Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (FHS/CATS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där de agerade experter på nationell cybersäkerhet. Läs mer!

SMARTARE ROUTRAR MINSKAR FÖRDRÖJNINGAR PÅ INTERNET
Fördröjningar över internet orsakar att internettjänster inte kan leverera förväntad kvalitet - onlinespel laggar, streamad video buffrar och videosamtal hackar eller kanske till och med bryts. Toke Høiland-Jørgensen forskar om nätverkskommunikation vid Karlstads universitet och i sin avhandling ”On the Bleeding Edge” beskriver han vad som kan orsaka fördröjningar samt hur smartare routrar kan minska dem. Läs mer!

FORSKARE UTVECKLAR INTERNATIONELLA SPETSUTBILDNINGAR
Internationella online-kurser med stark anknytning till de mest framgångsrika forskningsmiljöerna och direkt anpassade till yrkesverksamma. Det kommer att kunna erbjudas vid Karlstads universitet tack vare ett utvecklingsprojekt i samarbete med en rad ledande företag och med stöd från KK-stiftelsen. Läs mer!

NY STYRGRUPP FÖR FORSKARPROFILEN HITS
Den 1 januari 2017 tillträde Reine Lundin som ny dekan vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet och i samband med det tog han även över rollen som ny ordförande i styrgruppen för forskarprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld. Läs mer!

NÄTFISKE – ETT HOT FÖR DEN DIGITALA KONSUMENTEN
Den 15 mars uppmärksammades konsumenträttigheter världen över genom ”World Consumer Rights Day”. I samband med det ville Datavetenskap vid Karlstads universitet uppmärksamma nätfiske genom en guide för hur man som konsument kan upptäcka detta digitala hot. Läs mer!

HÖG KVALITÉ PÅ FORSKNING INOM DATAVETENSKAP VID KARLSTADS UNIVERSITET
En extern granskning av Karlstads universitets starka och excellenta forskargrupper visar att arbetet inom forskargruppen Datavetenskap leder till forskningsresultat av hög akademisk kvalité. Läs mer!

VERKTYG FÖR EXPERIMENTELL FORSKNING OM MOLNTJÄNSTER OCH DATAKOMMUNIKATION
Forskare vid Karlstads universitet har utvecklat ett verktyg, OpenStackEmu, för experimentell forskning om datakommunikation i molnbaserade miljöer. Robayet Nasim och Cristian Hernandez, forskarstudenter inom datavetenskap vid Karlstads universitet deltog på konferensen CCNC 2017, Consumer Communications & Networking Conference, för att visa upp verktyget. Läs mer!

FRÅN FORSKARE PÅ KARLSTADS UNIVERSITET TILL FORSKARE PÅ GOOGLE
Julio Angulo doktorerade vid Karlstads universitet 2015 och idag forskar han om användarupplevelse hos Google. Den 13 januari besökte han Karlstads universitet för att ge en föreläsning där han ville inspirera studenter genom att berätta om sin resa härifrån till Google. Läs mer!

Datavetenskap – Committed to excellence in computer networking, security and privacy, and software engineering.

Om du vill avregistrera dig från nyhetsbrevet mejla: Nyhetsbrev Datavetenskap


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.