2016-09-30 11:45Nyheter

Nyhetsbrev nr 1, 2016, från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet

null

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet genomför och medverkar i olika insatser för skolledare inom skola och förskola. Fram till den 15 oktober pågår anmälan till den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet 30 hp. 

Det här är rektorsutbildningens första nyhetsbrev med utbildningsnyheter. I december kommer nästa som har fokus på forskningsnyheter.


Hallå där Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen
. Hur ser intresset ut för era utbildningar?

- Intresset ser riktigt bra ut och vi har deltagare på alla våra utbildningar från hela södra Sverige. Vi har över 650 skolledare totalt som läser någon av våra utbildningar. I höst har vi tagit in drygt 90 nya skolledare på rektorsprogrammet. Vad gäller utbildningen Fortbildning för rektorer (f.d. Rektorslyftet) är vi det lärosäte som lockat till oss allra flest deltagare och vi fortsätter också med den populära utbildningen Fortbildning för förskolechefer. Karlstads universitet har sedan många år en väl fungerande och av deltagarna uppskattad rektorsutbildning vilket inte minst visat sig tydligt i Skolverkets utvärderingar av lärosätenas utbildningsinsatser.


Läs hela artikeln med Ulf Buskqvist

Rektorslyftet heter nu Fortbildning för rektorer 

I höst byter Rektorslyftet namn till Fortbildning för rektorer. Målen är desamma som tidigare och för att ytterligare spetsa utbildningen mot att vara en påbyggnad på Rektorsprogrammet, med fokus på det pedagogiska ledarskapet, kommer rektors ledarhandlingar i skolans vardagsarbete att belysas ytterligare.
- Vi startar nu vår femte kursomgång. Det har varit fyra fantastiskt stimulerande år och nu känns det tryggt att lämna över det praktiska ansvaret till Anette Forssten Seiser, säger Erik Groth, utbildningsledare vid rektorsutbildningen.

Läs mer om Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap i förskolan 7.5 hp

Andra omgången av Fortbildning för förskolechefer har startat

Det var förväntansfulla förskolechefer som anslöt sig till uppstart i Fortbildning för förskolechefer vid Knistad Herrgård utanför Skövde den 7 september.

Skolverkets satsning på förskolechefers pedagogiska ledarskap omfattar två dagars internat vid fyra tillfällen. Det första tillfället utgjordes av gemensamma läraktiviteter, många spännande samtal i lärgrupp och en föreläsning där vikten av att som ledare ha en ledarvision och en pedagogisk verksamhetsidé poängterades. Engagemanget bland förskolechefer var imponerande och utbildningsledarna Annika Nilsson, Monika Åkerblom och Ebba Hildén ser fram mot att träffa alla deltagare igen lite senare i höst.

Läs mer om Fortbildning för förskolechefer

Samverkan för bästa skola

Rektorsutbildningen och Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet erbjuder samverkansinsatser i uppdraget Samverkan för bästa skola. Satsningen är en del i Skolverkets insatser för att förbättra elevernas resultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Läs mer om Samverkan för bästa skola

Kärt återsseende på alumniträffen

Rektorsutbildningen bjuder årligen in alla tidigare deltagare i kurser och program samt skolans och förskolans huvudmän till återträffsdagar (alumnidagar). Årets dagar ägde rum i Uddevalla den 19-20 september.

Alumndagarna hade temat Stödjande och inspirerande ledarskap i den lokala styrkedjan. Professor Thomas Nordahl från Högskolan i Hedmark inledde dagarna med en intressant föreläsning på temat. På denna följde seminarier och workshops med kollegialt lärande och rikt erfarenhetsutbyte.

Nästa träff planeras att genomföras under hösten 2017.

KALENDER

Konferens
Värmländsk skolledarkonferens
10-11 november på Selma Spa i Sunne

Utbildningar

KONTAKT

Sociala medier

Via rektorsutbildningens sida på Facebook får du ögonblicksbilder från olika utbildningar och inbjudningar till olika träffar och kurser.

Kontakt med rektorsutbildningens personal

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef  för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 054-700 23 60, ulf.buskqvist@kau.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, samverkanspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas fyra gånger per år. Mejla oss om du önskar avregistrera dig eller lägga till ny prenumerant: rektorsutbildningen@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.