2016-05-23 10:47Nyheter

Nyhetsbrev nr 1, 2016, från Datavetenskap vid Karlstads universitet

null

Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av de främsta i världen inom sitt forskningsområde. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och universitet i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om Datavetenskaps forskning och utveckling.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut fyra gånger per år.

Studenter från Karlstads universitet på Google Summit
En student och två doktorander från Datavetenskap, vid Karlstads universitet, blev utvalda av Google för att åka till företagets första summit inom webbapplikations-säkerhet. Läs mer!

Svenska företaget Sentor ny partner i projektet Privacy &US
Forskningsprojektet Privacy & US, som koordineras av Datavetenskap vid Karlstads universitet har fått en ny partner i det svenska företaget Sentor. Projektets syfte är att finna nya lösningar på frågor som rör skydd av personlig data och integritet. Läs mer!

Datavetenskap deltog vid IETF95
Den 4-9 april, 2016 arrangerade IETF, Internet Engineering Task Force, sin första träff för året i Buenos Aires. Där deltog Datavetenskap vid Karlstads universitet i flera avseenden för att bidra i utveckling och underhåll av Internet. Läs mer!

Mjukvara väckte nyfikenhet
Per Hurtig och Johan Garcia har utvecklat en mjukvara för deterministisk emulering som nyligen presenterades på konferensen Netdev 1.1 i Sevilla. Intresset för mjukvaran var stort och flera av deltagarna uttryckte att deterministisk emulering skulle vara användbart för dem. Läs mer!

Forskning vid Karlstads universitet snabbar upp internet
För några år sedan skickade forskaren Per Hurtig vid Karlstads universitet ett standardiseringsförslag för att skapa ett snabbare internet till IETF (Internet Engineering Task Force)*. Nu, 2016, har förslaget blivit standardiserat. Läs mer!

Mot ett effektivare internet
Internetuppkopplingens hastighet beror inte enbart på bandbredden, exempelvis påverkar latensen uppkopplingens hastighet. I sin disputation presenterar Mohammad Rajiullah sin forskning, Towards a Low Latency Internet: Understanding and Solutions (Mot ett låg latens internet, förståelse och lösningar). Läs mer!

Stort intresse för MONROE projektets första Open Call för externa användare
Projektet Monroe (Mätning av mobila bredbandsnät i Europa), som finansieras av EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020, har utlyst sitt första Open Call. Totalt 1,8 miljoner euro kommer att delas ut till externa användare för att genomföra intressanta mätningar och förbättra den mätinfrastuktur som utvecklas i projektet. Utlysningen som precis stängt har lockat ett stort antal sökande från hela Europa. Läs mer!

Fortsatt utveckling av anonymitetsnätverket Tor
Tor-nätverket används av hundratusentals människor som vill ha tillgång till internet anonymt och undvika censur. Datavetenskap vid Karlstads universitet får nu återigen stöd från Internetfonden för sin forskning om anonymitetsnätverket. Läs mer!

Datavetenskap – Committed to excellence in computer networking, security and privacy, and software engineering.

Om du vill avregisterera eller registrera dig från nyhetsbrevet mejla: Nyhetsbrev Datavetenskap


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.