2015-12-03 08:00Nyheter

Nyhetsbrev nr 1, 2015, från Datavetenskap vid Karlstads universitet

null

Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av de främsta i världen inom sitt forskningsområde. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och universitet i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om Datavetenskaps forskning och utveckling.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut fyra gånger per år.

Datavetenskap koordinerar internationellt forskningsprogram
Studenter från hela världen får nu möjlighet att söka till ett internationellt forskningsprogram där blivande doktorander får lära sig mer om att förbättra säkerheten på internet. Det innebär alltifrån ditt privata användande av mobiltelefonen till företagens hantering av dina uppgifter på internet. Fokus kommer ligga på användarvänliga verktyg och skydd av den personliga integriteten. Läs mer

Så gör vi internet snabbare
Bredbandsprestanda marknadsförs ofta i megabit per sekund. Det är ett viktigt mått vid nedladdning av stora filer och för att kunna uppnå en viss kvalité för strömmande media. Informationen till konsumenter handlar därför ofta om att högre bandbredd ger oss ett snabbare internet - men stämmer det verkligen? Läs mer

GenomSynlig ger ökad kontroll över personlig information online
Vad händer med mina personliga uppgifter på internet? Vem vet vad om mig? Det här är frågor som hittills varit svåra att få svar på. På Datavetenskapen vid Karlstads universitet tar man nu fram en programvara, GenomSynlig, som ska ge användarna bättre kontroll över sin personliga information. Läs mer

En svensk agenda för framtidens internet
För att Sverige även fortsättningsvis ska vara ett av världens ledande IT-länder krävs koordinerade satsningar på internetinfrastrukturen. Professor Anna Brunström vid Karlstads universitet är en av initiativtagarna bakom arbetet med att ta fram en svensk agenda för internet. Resultatet av arbetet finns nu publicerat i ”A Swedish Agenda for the Future Internet”. Läs mer

NEAT – flexibla lösningar för framtidens internet
Datavetenskap vid Karlstads universitet deltar i det internationella projektet NEAT som vidareutvecklar metoderna för hur data transporteras över internet och tar fram ett användarvänligt API (Application programming interface) för applikationsutvecklare. Läs mer

Datavetenskap – Committed to excellence in computer networking, security and privacy, and software engineering.

Om du vill avregisterera eller registrera dig från nyhetsbrevet mejla: Nyhetsbrev Datavetenskap


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.