2021-05-12 11:48Nyheter

Nyhetsbrev från projektet Rethink: Kau vid Karlstads universitet

Morgonsol lyser genom rosablommande körsbärsträd

Projektet Rethink: Kau hittar, utvecklar och testar digitala verktyg som ger studenter bättre förutsättningar att genomföra sin utbildning. Syftet är att alla studenter ska ha samma möjligheter att lyckas med sina studier.

Digital verktygslåda från Rethink: Kau

Projektet Rethink: Kau har avslutats och i projektet utvecklades digitala verktyg för att ge studenter bättre förutsättningar att genomföra sin utbildning. Själva metoden, Följ en-metoden, som användes i projektet finns nu som digitalt verktyg öppet för alla som vill använda det.

Metoden baseras på forskning och praktik inom tjänstedesign och tjänsteinnovation och är framtagen av Rethink: Kau vid Karlstads universitet och kan användas för utveckling utifrån användarens perspektiv.

- Vi har arbetat efter Följ en-metoden på universitetet sedan 2014 i olika studier. I projektet Rethink: Kau har vi utvecklat den vidare och kan se av resultaten att vi hittar lösningar på våra användares behov, säger Claes Asker, projektledare för Rethink: Kau. Det känns bra att kunna paketera själva metoden så att andra kan förstå den och använda sig av den i sitt utvecklingsarbete.

Följ en-metoden består av fyra faser med tillhörande verktyg i respektive fas. En inledande planeringsdel finns också med.

- Att sätta användaren i fokus, förstå användarnas upplevelser och behov är grunden i Följ en-metoden och arbetet i Rethink: Kau, säger Sandra Berginge som deltog i projektet och också använt metoden i bland annat Följ en distansstudent. När vi vet vad användaren behöver vet vi också vad vi behöver utveckla och förbättra.

Följ en metoden har även använts i sex andra studier, bland annat Följ en student och Följ en doktorand. Nu används metoden i projektet Samlat digitaliseringsarbete där de framsteg inom digitalisering som uppstått under 2020 och 2021 ska tas tillvara och vidareutvecklas.

Workshoparna som genomförs i projektet Samlat digitaliseringsarbete är till för att samla in behov och förädla idéer, helt enligt Följ en-metoden.

Den digitala verktygslådan med Följ en-metoden hittar du här.

Zimify

I våra studier har behovet av att hitta studiekamrater framkommit. En grupp studenter på universitetet fick för ett par år sedan en idé om en app som hjälper till att hitta pluggkompisar. De startade ett företag, Zimify, och kunde med innovationsstöd från universitetets holdingbolag utveckla sin idé. Ett samarbete inledes mellan Zimify och Rethink: Kau.

I ett första test av appen gjorde Rethink: Kau det möjligt för Zimify att integrera mot universitetets inloggningssystem. På så sätt fick Zimify information om vilka kurser och program som en inloggad student var registrerad på. Under höstterminen 2020 genomfördes sedan ett stort test där alla studenter vid universitetet gavs möjlighet att använda Zimify. Vid testets slut hade 300 studenter varit aktiva i appen.

Projektet har avslutats

Efter två och ett halvt år avslutades projektet Rethink: Kau i januari i år. Det har varit en fantastisk resa med många nya erfarenheter och ny kunskap. Vi har lärt oss väldigt mycket om hur det är att vara student utanför normen. Vi har tagit fram flera nyttiga digitala verktyg. Vi har kunnat vidareutveckla verktygen i Följ en-metoden. Vi har träffat många nya människor som vi kan fortsätta att samarbeta med.

Vi vill rikta ett stort tack till alla de som var med och bidrog till projektets framgång: Alla studenter som bidrog med sina upplevelser, deltog på workshops och testade våra resultat. Engagerade människor från organisationer som Swedish Edtech Industries, Compare, Experiolab och Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet. Kunniga medarbetare på universitetet som deltog i workshops och utveckling. Vi är också väldigt glada över att Vinnova trodde på vårt projekt och till den finansiering vi fick.

Alla resor har ett slut, så även denna. Projektet Rethink: Kau har nu blivit en fast organisation som projektkontoret Rethink: Kau. Så nu starar en ny resa som du förstås är välkommen att vara med på!

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vad vi jobbar med nu eller om du vill att vi ska berätta om metoden eller projektet Rethink: Kau för din organisation. Följ våra fortsatta aktiviteter på kau.se/rethink 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.