2018-03-08 11:20Nyheter

Nyhetsbrev från Karlstads universitet, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande nr 1/2018.

null

Besöksnäringen och digitaliseringen
Projektet, Platsbaserade Digitala Upplevelser, handlar om att skapa just digitala upplevelser med utgångspunkt i den specifika platsen och dess kulturella och naturliga resurser. Syftet är att förhöja besöksupplevelsen och fördjupa berättelsen om platsen.

Projektet startade vid årsskiftet och ska pågå i tre år. Hittils i projektet har forskaren Lotta Braunerhielm bland annat hunnit med en workshop på Bergsskolan, för att diskutera digitaliseringens möjligheter för turistattraktionen Långbans gruvby. Läs hela artikeln

Ny omgång av Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande
Under våren startar en ny kull forskarstuderande inom CRS forskarskola i regionalt samhällsbyggande. Det är den fjärde i ordningen och intervjuer med sökande startar inom kort.Forskarskolan har hittills antagit fyra kullar med forskarstuderande, där den första omgången har disputerat och andra omgången lägger fram sina avhandlingar i vår.Läs hela artikeln

Tjänstesektorn viktig i utvecklingen av grön ekonomi                                     

Omställningen mot en grön ekonomi handlar ofta om teknik: solpaneler, miljövänligare bilar och nya bränslen. Men gröna ekonomier kan också utvecklas genom tjänstesektorn.

Därför samlades forskare i Norrköping för en internationell workshop med fokus på tänster.Forskarna ingår i nätverket ”The Green economies network”. Läs hela artikeln

Nordiskt initiativ för att driva omställning till bioekonomi
BioWiseTrans är ett nordiskt initiativ som syftar till att upprätthålla och utveckla ett nätverk för att studera och driva omställningen till en ny bioekonomi, i första hand mark- och biomassabaserad. I januari hölls en workshop i finska Joensuu med forskare och samarbetspartners från Sverige, Norge och Finland.

Paul Nemes, vice vd för Paper Province, var en av deltagarna på BioWiseTrans-dagarna.

- Paper Province övergripande vision handlar just om skoglig bioekonomi, att hållbart använda skogen som den resurs den är och både skapa en bättre miljö och tillväxt. Därför känns det självklart att delta i BioWiseTrans, där vi både hämtar och bidrar med kunskap samt inte minst skapar nätverk och kontakter.

Nätverksprojektet ska pågå fram till 2020 och finansieras av Nordisk Kommittee för Lantbruks- och matforskning och Nordisk Skogsforskning och samarbetspartners. Från CRS deltar Margareta Dahlström och Ida Grundel. Läs hela artikeln

Skogen, bioekonomin och grön tillväxt
Omkring 40 deltagare samlades i Torsby i början av februari för att samtala om hur bioekonomin ska kunna utvecklas vidare. Värdar för konferensen var bland andra Global Kunskap och Sebra Film. Forskare från CRS vid Karlstads universitet och institutioner i Norge, företag från Norge och Sverige, kommunföreträdare, organisationsledare, banker och finansinstitut presenterade idéer, förslag, projekt, aktuell forskning och utveckling.Läs hela artikeln se även en filmad intervju med Margareta Dahlström

Ny föreståndare för Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande
Den första april lämnar Malin Rönnblom över stafettpinnen som föreståndare för CRS forskarskola till Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete. Läs hela artikeln

Det händer i vår

21-22 mars Bioekonomiriksdagen i Karlstad. Läs mer på paperprovince.com

19-20 april Global Bioeconomy Summit i Berlin. Läs mer på gbs2018.com

2 maj Seminarium "Heritage and Tourism". Läs mer på kau.se/crs

-----------------------------------------

CRS nyhetsbrev kommer tre gånger per år. Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller e-postadresser. Syftet med listan är bara för utskick av nyhetsbrev från CRS vid Karlstads universitets och kommer inte att spridas till obehöriga. Vill du tipsa om en kollega som borde få nyhetsbrevet? Vill du bli borttagen från sändlistan eller ändra din mejladress? Mejla oss på crs@kau.se. Följ oss gärna på twitter @CRS_KAU

Ansvarig: Föreståndare Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi, margareta.dahlstrom@kau.se, tfn 054-700 26 16 eller 070-996 36 23. Kommunikatör Christina Knowles, christina.knowles@kau.se, tel 054-700 10 23 eller 070-887 22 47.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.