2021-06-29 09:00Nyheter

Nyhetsbrev från CRS nr 1, 2021

stadshus och fält på landet med gul textruta emellanvinjettbild nyhetsbrev Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring

CRS Rådgivande kommitté med nya ledamöter

I slutet av maj utsåg rektor vid Karlstads universitet, Johan Sterte, nya ledamöter för CRS rådgivande kommitté - den nya benämningen på centrumbildningars styrelser vid universitetet. Karolina Isaksson, senior forskare vid VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, är kommitténs ordförande. Ny extern ledamot är även Georg Andrén, landshövding i Värmland.

Moa Tunström ny föreståndare

Den 1 april tillträdde Moa Tunström som ny föreståndare för CRS, efter Margareta Dahlström. Moa Tunström är lektor i kulturgeografi och disputerade 2009 vid Örebro universitet med avhandlingen "På spaning efter den goda staden: om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion" inom forskarskolan Urbana och regionala studier. Hon har tidigare varit forskare vid Institutionen för Samhällsplanering och miljö på KTH och på Nordregio, där hon specialiserade sig bland annat på stadsutvecklingsfrågor och social hållbarhet.

Ny avhandling: Projektformens negativa baksida inom biståndspolitiken

Porträttbild på ung man inomhus

Att organisera verksamheter i projektform är ett kännetecken för hur politiskt förändringsarbete bedrivs i dagens samhälle. David Scott, statsvetenskap, har i sin avhandling undersökt hur projektet som organisationsform används i internationell biståndsverksamhet och vilka effekter det får för möjligheten att bedriva politiskt arbete.

David Scott disputerade den 19 februari
2021 och deltog i CRS forskarskola.

Hållbarhet i fokus för samverkan

Hållbar agenda är ett nätverk i Forshaga och Munkfors kommuner där företag, föreningar, myndigheter och Karlstads universitet samarbetar för att nå klimatneutralitet.  Karlstads universitet, som är en samarbetspartner i nätverket, har varit med och arbetat fram rapporten ”1,5 ◦C Business Playbook”. Den ger konkreta verktyg hur man kan agera för att minska klimatpåverkan. Forskarna Erik Persson och Avit K Bhowmik, fungerar som rådgivare för kommunerna och företagen när man utvecklar planer för att minska utsläppen och börja agera.

svart vit porträttbild på kvinna

Doktorandporträttet:
Efter #MeToo - debattens röster och teknologin bakom de sociala medieplattformarna

Lisa Lindqvist. Foto: privat

Berättelserna från #MeToo, började höras och synas under hösten 2017. De visade att diskriminering och sexuella trakasserier förekommer i många branscher och i alla delar av samhället. I Sverige gav debatten upphov till nära 80 upprop av kvinnor i olika yrken, som gick ihop, organiserade sig, skrev debattartiklar och gjorde sina röster hörda. Vilka versioner av feminism och rättvisa var det syntes mest i debatten? Och vilka hamnade i marginalen i svenska #MeToo på sociala medier? Det är ämnet för en kommande avhandling, som Lisa Lindqvist, doktorand i sociologi vid CRS forskarskola, arbetar med.

Handlingsplan för det digitala Värmland

Forskare vid CRS deltar i EU-projektet Digiterri, som handlar om digitalisering inom näringsliv och samhälle.  Värmland samverkar med Steiermark i Österrike och Grand Est i Frankrike för att främja den digitala utvecklingen. I Värmland har två workshoppar genomförts hittills och en handlingsplan har tagits fram. Ett 50-tal deltagare från företag, offentlig sektor och organisationer är med och identifierar behov och tar fram idéer. Inom projektet används RRI, Responsible Research Innovation, en metod för social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling. Projektet drivs i Värmland av Karlstads universitet, Paper Province, Compare och Region Värmland. Koordinator för hela projektet är Austrian Institute of Technology i Wien.

Hallå där, Margareta Dahlström, tidigare föreståndare för CRS...

... som börjat dra ned på uppdragen inför pensionen och lämnat över stafettpinnen som föreståndare för CRS till Moa Tunström. CRS startades 1 april 2015 och du blev föreståndare. Vilka var utmaningarna?
- Uppdraget var att bygga upp ett forskningscentrum med externt finansierad forskning och publicering av vetenskapliga artiklar och forskare som samverkar med olika aktörer i det omgivande samhället. Forskningskommunikation var centralt från början, eftersom forskningen är efterfrågad och behöver kommuniceras även utanför den vetenskapliga världen.

Ny avhandling i sociologi

Få företag och ekonomiska verksamheter i Sverige väljer att organisera sig på annat vis än det traditionella, till exempel som arbetskooperativ. Till skillnad från det traditionella, där företag ägs och drivs av kapitalägare och arbetsgivare, organiserar sig arbetskooperativen som Kristin Wiksell följt i sin forskning i stället demokratiskt och jämlikt genom att alla som arbetar i företaget gemensamt äger och driver det.

Kristin Wiksell har deltagit i CRS forskarskola. Hon försvarade sin doktorsavhandling "Organizing for Social Change: Worker Cooperatives as Resistance to Capitalism" den 4 juni.

Pris för bästa poster

Mathilde de Goer de Herve, doktorand i ämnet risk- och miljöstudier och forskarskolan CRS, har fått pris för bästa poster vid The Society for Risk and Analysis' konferens den 14-16 juni, SRA-E 2021.

Science poster with text

 

Publikationer

Här är de senaste publikationerna från CRS forskare. Fler finns på webben kau.se/crs.

Gul blomma mot blå himmel

Trevlig sommar!

Nu ser vi fram emot sommar, bad, humlesurr och både
soliga och regniga dagar. Väl mött i höst igen!

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners, för att du tidigare har anmält dig till nyhetsbrevet eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista samt publiceras på Mynewsdesk. Syftet med listan är endast utskick av nyhetsbrev från Centrum för forskning om hållbarsamhällsförändring, CRS, vid Karlstads universitet. På https://www.kau.se/nyhetsbrev-crs kan du avregistrera dig från sändlistan och därmed sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan även tipsa en kollega som kan registrera sig för en prenumeration. Här kan du läsa mer om hur vi på Karlstads universitet hanterar personuppgifter www.kau.se/gdpr.

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles