2019-04-17 16:10Nyheter

Nyhetsbrev från CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande nr 1. April 2019

null

Drivkrafter för en hållbar omställning till bioekonomi
Hur ökar vi takten i omställningen till en hållbar bioekonomi? Vilka är drivkrafterna och hur ser utmaningarna ut? En del handlar om innovation och nya tekniska lösningar, men lika viktigt är att förändra regler och ramverk på global, nationell och regional nivå.

Att människor behöver träffas och utbyta kunskaper, erfarenheter och bygga nätverk är en nödvändighet. Konferensen People and networks matter - enabling sustainable bioeconomy transition, som arrangerades 27-28 mars, utgjorde en arena för att nätverka, utbyta kunskap - och skapa policy.

Läs mer och se filmen från konferensen på kau.se/crs

Slutrapport för projekt om hur nationell strategi blir regional verkstad
Tillsammans med Tillväxtverket, har två CRS-forskare undersökt vilka regionala anpassningar som görs när en nationell strategi för industriell utveckling ska bli verklighet. Hur tydlig blir strategin regionalt och hur lyckas den?

Under 2017 och 2018 besökte och intervjuade CRS-forskaren Svante Karlsson och Anna Dahlén Eckermann från Tillväxtverket, representanter för de regionala organisationer som fått projektmedel inom "Smart Industri i regionerna 1.0".

Läs mer och ta del av hela rapporten på kau.se/crs

Hallå där, Sofia Billebo, doktorand i CRS forskarskola...
... du började i höstas och siktar mot en doktorsexamen i kulturgeografi. Vad ska din avhandling handla om?

- Jag undersöker relationen mellan människa, djur och miljö - närmare bestämt människa, varg och olika rumsliga förutsättningar. Jag kommer att titta närmare på tre olika områden: Stockholmsområdet, Värmland och Sápmi - samernas område som i Sverige sträcker sig från Söderhamn tvärsöver till Idre och sedan hela norra delen av landet.

Läs mer om Sofia Billebos avhandlingsprojekt på kau.se/crs

Majken Jul Sørensen ny föreståndare för CRS forskarskola
Majken Jul Sørensen, lektor i sociologi, har nyligen börjat arbeta som föreståndare för den populära forskarskolan tillsammans med Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete.

Majken Jul Sørensens forskning handlar främst om ickevålds motstånd och gräsrotsrörelser. Hennes intresse för ickevåldsamma sociala rörelser, konfliktförändring samt humor och politisk aktivism, tar bland annat upp människors förmåga att skapa förändring underifrån. Hon forskar inom samhällsvetenskapliga områden som social rörelseorientering, motståndsstudier och sociologi av humor, lag, historia och känslor.

Läs hela artikeln på kau.se/crs

Arkeologi om de osynliga i historien
Backstugusittare, obesuttna, de som blev utan mark vid arvskiften. I fattighusen, i städernas slum. Vad betydde det att sakna jord och de livsviktiga rättigheter som var kopplade till jorden? Hur kunde en torpare påverka sitt liv och sin ekonomi? Och hur hittar vi de ”osynliga” arbetarna som inhystes i hyresrum i städerna? Det är frågor som forskarna söker svar på i forskningsprojektet ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv”.

Projektet är ett forsknings- och metodutvecklingsprojekt, som bland annat ska komma fram till förslag på förbättrade arbetssätt vid arkeologiska utgrävningar, dokumentation och bevarande. Målet att bidra med kunskap om historia, människor och deras materiella lämningar från tiden cirka 1700-1900. Eva Svensson vid CRS, är professor i miljövetenskap och docent i historisk arkeologi och en av forskarna i projektet.

Läs hela artikeln på kau.se/crs

Forskning för besöksnäringen utvecklar kursinnehåll på turismutbildning
Forskning inom PDU-projektet blir inte bara resultat för besöksnäringen utan även för studenter på Turismprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Projektets metod och case från tidigare projekt har studenter på kursen Kommunikation och digitalisering fått jobba med samtidigt som de varit en del av en egen utvecklings- och innovationsprocess.

Se intervjun med projektledare Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi, på YouTube

..................................................................................................................................................

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners, för att du tidigare har anmält dig till nyhetsbrevet eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista samt publiceras på Mynewsdesk. Syftet med listan är endast utskick av nyhetsbrev från Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, vid Karlstads universitet. På https://www.kau.se/nyhetsbrev-crs kan du avregistrera dig från sändlistan och sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan även tipsa en kollega som kan registrera sig för en prenumeration. Här kan du läsa mer om hur vi på Karlstads universitet hanterar personuppgifter www.kau.se/gdpr.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.