2019-12-17 12:04Nyheter

Nyhetsbrev från CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring nr 2 december 2019

null

CRS har bytt namn
Den 1 november bytte CRS namn till Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring - på engelska "Centre for Research on Sustainable Societal Transformation". Anledningen till namnbytet är att forskningsfältet har breddats både nationellt och internationellt.

Nytt forskningsprogram
CRS är ett inkluderande centrum som förenar forskare från många olika ämnen och med olika inriktning, vilket skapar en dynamisk forskningsmiljö. Hur kan vi gemensamt använda skogens alla resurser på ett hållbart sätt? Hur inverkar digitaliseringen på turismen och utvecklingen av besöksmål? Hur påverkas vardagslivet för en familj som flyttar från storstaden till tätorten? Hur kan vi lära av lokal och historisk kunskap för en hållbar framtid? Det är några av alla de frågor som ryms inom CRS breda forskningsfält.

Läs en kortversion av forskningsprogrammet

Forskarskolan firar 10 år
I år fyller forskarskolan inom CRS 10 år och har hittills hunnit utbilda 10 färdiga doktorer. Ytterligare 16 befinner sig i forskarskolan nu.

- Även här gör vi ett namnbyte till Forskarskolan om hållbar samhällsförändring och blir därmed också tydligare en del av CRS, säger Marie Nordfeldt, föreståndare för forskarskolan - en roll hon delar med Majken Jul Sørensen.

Tre miljoner till forskning om det lokala civilsamhällets roll på landsbygden
Civilsamhällets möjlighet att erbjuda samhällsservice och bidra till hållbara lokala samhällen är en central fråga när det gäller den svenska landsbygdens framtid. Projektets syfte är att öka kunskapen om vilken roll civilsamhället spelar för att upprätthålla och utveckla nödvändig service i glesbygden och hur de bidrar till hållbara samhällen. Projektledare är Ersta Sköndal Bräcke högskola och

Projektet pågår under 2020 till och med 2022. Det är ett samarbete mellan forskare från tre olika forskargrupper: Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Avdelningen för landsbygdsutveckling vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet samt CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, vid Karlstads universitet.

Kompetens- och erfarenhetsdag om skogens olika värden

I november hölls ett seminarium på Klarälvdalens folkhögskola. På programmet stod presentation av forskningsresultat, ett praktiskt exempel från besöksnäringen i Trysil, Norge och det värmländska arbetet med ett regionalt skogsprogram. Den gemensamma beröringspunkten var ett samhällsvetenskapligt perspektiv på frågan: Hur gör vi för att ställa om till en hållbar skoglig bioekonomi?

Läs mer på KAU.SE/CRS

Kalendern

12-13 maj 2020 Skogens värden - slutkonferens från projektet Ingoskog


God Jul och Gott Nytt År önskar hela CRS-gänget!

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners, för att du tidigare har anmält dig till nyhetsbrevet eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista samt publiceras på Mynewsdesk. Syftet med listan är endast utskick av nyhetsbrev från Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, vid Karlstads universitet. På https://www.kau.se/nyhetsbrev-crs kan du avregistrera dig från sändlistan och sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan även tipsa en kollega som kan registrera sig för en prenumeration. Här kan du läsa mer om hur vi på Karlstads universitet hanterar personuppgifter www.kau.se/gdpr.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.