2023-05-26 08:21Nyheter

Nyhetsbrev från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

CTF nyhetsbrev header

VÄLKOMMEN TILL TJÄNSTEINNOVATIONSDAGEN 2023: DIGITALA OCH SOCIALA INNOVATIONER FÖR FRAMTIDEN PÅ KARLSTAD CCC ELLER DIGITALT

Den 1 juni kl. 13-16 bjuder Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet in till Tjänsteinnovationsdagen 2023 – ett seminarium där forskare och praktiker bjuder på intressanta föreläsningar och samtal med fokus på digitalisering, social innovation och hållbar utveckling. Under seminariet presenterar CTF det senaste resultatet av Svenskt innovationsindex där tusentals kunder rankat innovationsgraden hos svenska företag och organisationer. Eventet är kostnadsfritt och du väljer i din anmälan om du önskar delta på plats på Karlstad CCC eller digitalt. Läs mer och anmäl dig här!


SAMVERKANSPROJEKT SKA GÖRA DIGITALISERAD VÅRD SMIDIGARE

Komplexa samhällsutmaningar kan bara lösas genom att många aktörer med skilda kompetenser samverkar. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet DHINO, Digital hälsoinnovation, där Karlstads universitet och Region Värmland samverkar, tar sig an utmaningen att öka digitaliseringen i hälso- och vårdsektorn. Läs mer.


SÅ KAN ÄNDRAD LIVSSTIL OCH BETEENDE BIBEHÅLLAS

Visst går det att ändra livsstil och beteende. Men förändringen blir oftast kortvarig. Hur kan man göra för att bibehålla den? Det har Frida Skarin undersökt. Läs mer. 


THE HAMRIN FOUNDATION OCH KARLSTADS UNIVERSITET I NYTT SAMARBETE – NY KUNSKAP SKAPAS NÄR FORSKNING MÖTER PRAKTIK

CTF forskar om tjänster och värdeskapande utifrån ett användarperspektiv - ofta med kundupplevelsen i fokus. I samarbete med The Hamrin Foundation släpper CTF en ny seminarieserie – Värdeskapande samtal där forskning och näringsliv möts i samtal om vår tids samhällsutmaningar. Läs mer.

SE FÖRSTA AVSNITTET AV VÄRDESKAPANDE SAMTAL! 
Vad innebär tjänstefiering? Vad finns att vinna på ökad tjänstefiering? Behövs nya affärsmodeller? Vad är svårast i en omställning till tjänstelogik? Vad utmärker företag som lyckas? Vad innebär samarbete med akademin för svenskt näringsliv? Detta diskuterar Peter Santén (Volvo Group) och Maria Åkesson (CTF) i första avsnittet av Värdeskapande samtal. Läs mer och se avsnittet här!


VERKTYG FÖR SJÄLVUPPSKATTNING AV DIGITAL KOMPETENS INOM OFFENTLIG SEKTOR

Antalet digitala hjälpmedel och tjänster blir allt fler inom offentlig sektor och ställer ökade krav på digital kompetens hos anställda. Vid CTF pågår ett arbete med att utveckla ett verktyg för självuppskattning av digital kompetens hos medarbetare på gruppnivå inom offentlig sektor. Läs mer.


VILL DU BLI DOKTORAND PÅ CTF? 

Vi söker ny doktorand i företagsekonomi till ett forskningsprojekt som fokuserar på tjänstedesign, matsvinn och hållbara innovationer inom livsmedelssektorn. Sista ansökningsdag 9 juni. Läs mer och ansök här!


BLOGG: FRAMTIDENS FYGITALA HANDEL OCH KUNDUPPLEVELSER

Amie Gustafsson, doktorand i företagsekonomi, reflekterar kring utvecklingen inom handeln där gränsen mellan fysisk handel och e-handel alltmer suddas ut. Där fysiska möten blir allt färre och digitala inslag blir att fler. Läs mer.


FRAMTIDSSÄKRA DIN KUNSKAP OCH KOMPETENSUTVECKLA DIG HOS OSS I HÖST!  

Vill du bli bättre på det du gör eller ta nästa steg i karriären? Boosta din CV och kompetensutveckla dig med våra flexibla distanskurser för yrkesverksamma. Kuserna är avgiftsfria. Anmälan pågår just nu till följande kurser:

Kurserna ges inom ramen expertkompetensprogram ISE med stöd av KK-stiftelsen.


SAVE THE DATE! KREATIV OCH MENINGSFULL FORSKNING – MATS ALVESSON

Den 28 september ger Mats Alvesson, professor i organisations och ledningsforskning samt författare till den nyutgivna boken ”Att tänka om forskningsprocessen”, en öppen föreläsning på temat kreativitet och meningsfull forskning. Forskare, studenter och andra intresserade hälsas välkomna. Läs mer. 


PUBLIKATIONER

Här hittar du ett urval av våra senaste publicerade forskningsresultat. För fler publikationer se: kau.se/ctf.

  • Boudier, J., Sukhov, A., Netz, J., Le Masson, P., & Weil, B. (2023). Idea evaluation as a design process: Understanding how experts develop ideas and manage fixations. Design Science, 9, E9. https://doi.org/10.1017/dsj.2023.7

  • Skarin, F. (2023) Psykologi, Positive change for wellbeing: Maintained intervention-induced behaviors and healthier lifestyles, Karlstad University Studies, 2023:10.​​

  • Sukhov, A., Olsson, L.E., Friman, M. (2023). Unlocking Potential: An Integrated Approach Using PLS-SEM, NCA, and fsQCA for Informed Decision Making. Journal of Retailing and Consumer Services, 74, 103424. doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103424

  • Jakobsson Støre, S., Tillfors, M., Wästlund, E., Angelhoff, C., Andersson, G., Norell-Clarke, A. (2023). The effects of a sleep robot intervention on sleep, depression and anxiety in adults with insomnia—A randomized waitlist-controlled trial. Journal of Sleep Research, doi.org/10.1111/jsr.13758

  • Kitkowska, A., Alaqra, A.S., & Wästlund, E. (2023). Lockdown locomotion: the fast-forwarding effects of technology use on digital well-being due to COVID-19 restrictions. Behaviour & Information Technology, doi.org/10.1080/0144929X.2023.2203268

  • Koskela-Huotari, K., Svärd, K., Williams, H., Trischler, J. & Wikström F. (2023). Drivers and Hinderers of (Un)Sustainable Service: A Systems View, Journal of Service Research. Online, doi.org/10.1177/10946705231176071

  • Varman, R., Al-Amoudi, I., & Skålén, P. (2023). Workplace humiliation and the organization of domestic work. Organization Studies, doi.org/10.1177/01708406231157034

  • Ahlin, K., & Langlo, J.A. (2023). Rapport Digital Mognad – gemensamma resultat VälTel 2.0 http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1660622


Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet, forskar om tjänster och värdeskapande genom tjänster i nära samarbete med näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling. 

Du får nyhetsbrevet för att du är samarbetspartners, har anmält dig till nyhetsbrevet eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista via Notified som endast används för utskick av nyhetsbrev från CTF. Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap