2023-03-16 07:50Nyheter

Nyhetsbrev från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

CTF nyhetsbrev header

NY RAPPORT: MATFÖRPACKNINGAR – VÄLSIGNELSE ELLER MILJÖBOV?

Rapporten ”Förpackningsdesign för minskat matsvinn och ökad återvinning” ger ett bredare perspektiv på hur förpackningar är centrala för skydd och distribution av mat och hur de kan bidra till att minska matsvinnet som ofta är mer betydelsefullt ur miljösynpunkt än att minska förpackningsmängderna. Läs mer.


NY MÄTNING VISAR SVENSKARNAS INSTÄLLNING TILL DIGITAL INTEGRITET

Offentlig sektor toppar den digitala förtroendelistan, enligt en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid CTF. En annan slutsats är att allt fler är villiga att sälja personlig information. Läs mer.


FORSKNINGSPROJEKT TILLSAMMANS MED KARLSTADS KOMMUN SKA ÖKA MEDVETENHETEN I VAL, PRIORITERINGAR OCH BESLUT

Att skapa rörlighet och kunskapsutbyte är viktigt i organisationer. I projektet INEKA ska Johan Netz sätta sig in i Karlstads kommuns beslutsfattandeprocesser. Läs mer.


HUR MARKNADSFÖRS RESOR TILL RYMDEN - OCH TILL VILKEN MÅLGRUPP?

Efterfrågan på orbitala och suborbitala rymdresor förväntas öka upp till svindlande 214 miljarder dollar år 2030. Tillgången till rymden har skapat begreppet ”rymdmarknad”. Javaneh Mehran har studerat det nya begreppet rymdturist. Läs mer.


VIKTIG ATT BALANSERA NUTID OCH DÅTID I APPAR FÖR DELNINGSEKONOMI

Enligt studien “Sharing economy platforms as mainstream: balancing pro-social and economic tensions” finns det en del spänningar mellan det gamla sättet att dela på saker och det nya digitaliserade sättet. Läs mer. 


BLOGG: MEDARBETARES SJÄLVUPPSKATTNING AV SIN DIGITALA KOMPETENS I HÄLSO- OCH OMVÅRDNADSKONTEXTER

Karin Ahlin delar med sig av insikter från sin forskning och utveckling av ett självuppskattningsverktyg med fokus på digital kompetens hos medarbetare inom offentliga organisationer. Läs mer.


MÖT BRIANNE NICHOLS, NY FORSKARE PÅ CTF

Brianne Nichols är lektor i psykologi vid Karlstads universitet och har en doktorsexamen i psykologi från Bangor University i Storbritannien. Läs mer.


SAVE THE DATE: TJÄNSTEINNOVATIONSDAGEN 2023

Den 1 juni kl. 13.00-16.00 bjuder CTF in till ett seminarium där forskare och praktiker bjuder på intressanta föreläsningar kring tjänsteinnovation, i år med fokus på digitalisering och hållbar utveckling. Under seminariet presenterar CTF det senaste resultatet av Svenskt innovationsindex som rankar Sveriges mest innovativa företag – som kunderna ser det. Mer information kommer inom kort på kau.se/ctf. 


KURSER FÖR YRKESVERKSAMMA: LÄS EN KURS I VÅR! 

Boosta din CV och kompetensutveckla dig genom våra korta, flexibla distanskurser för yrkesverksamma. Kuserna är avgiftsfria. Anmälan pågår just nu till följande kurser:

Kurserna ges inom ramen för CTF:s expertkompetensprogram ISE. Läs mer och anmäl ditt intresse här: kau.se/ise.


NYA CTF PUBLIKATIONER

Här hittar du ett urval av publicerade forskningsresultat. För fler publikationer se: kau.se/ctf.

  • Mehran, J., Olya, H., Han, H. (2023). Pshychology of space tourism marketing, technology, and sustainable development: From a literature review to an integrative framework. Psychology & Marketing, doi.org/10.1002/mar.21795
  • Ooi, C-S, Ek, R., & Larson, M. (2023). Nordic Noir and miserable landscape tourism, in E. Champion, C. Lee & R. Peaslee (Eds.) Screen Tourism and Affective Landscapes: the Real, the Virtual, and the Cinematic, Routledge Cultural Heritage and Tourism Series, Routledge. doi.org/10.4324/9781003327585
  • Becker, L., Karpen, I.O., Kleinaltenkamp, M., Jaakkola, E., Helkkula, A., Nuutinen, M. (2023). Actor Experience: Bridging Individual and Collective-level Theorizing. Journal of Business Research, 158, OnlineFirst. doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113658
  • Böcker, L., Olsson, L.E., Priya Uteng, T., & Friman, M. (2023). Pandemic impacts on public transport safety and stress perceptions in Nordic cities. Transportation Research Part D, 114, doi.org/10.1016/j.trd.2022.103562
  • Friman, M., Olsson, L.E., & Thorin, L. (2023). Collaborative capacity as an institutionalized practice for sustainable travel. Case Studies on Tranport Policy, 11, doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100954
  • Lättman, K., Olsson, L.E., Waygood, O., & Friman, M., (2023). Nowhere to go – Effects on elderly’s travel during Covid-19. Travel Behaviour and Society, 32, 100574. doi.org/10.1016/j.tbs.2023.100574
  • Mele, C., Touiminen, T., Edvardsson, B., & Reynoso, J. (2023). Smart sensing technology and self-adjustment in service systems through value co-creation routine dynamics. Journal of Business Research, 159, 113731, doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113737
  • Wikström, F., & Williams, H. (2023). Förpackningsdesign för minskat matsvinn och ökad återvinning. (Rapport), Karlstad: Karlstads universitet, 2023, p.12.  FULLTEXT01.pdf 

Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet, forskar om tjänster och värdeskapande genom tjänster i nära samarbete med näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

Du får nyhetsbrevet för att du är samarbetspartners, har anmält dig till nyhetsbrevet eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista via Notified som endast används för utskick av nyhetsbrev från CTF. Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap