2018-11-29 16:36Nyheter

Nyhetsbrev från Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande nr 2, november 2018

null

Nära tre miljoner från Formas till nytt forskningsprojekt vid CRS
"Det nya livet utanför storstaden. Erfarenheter av vardagen för barnfamiljer som flyttat ut från storstaden" är namnet på ett nytt forskningsprojekt som nyligen beviljats 2.9 miljoner kronor från forskningsstiftelsen Formas. Projektet leds av Ulrika Åkerlund, kulturgeograf och verksam inom Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande vid Karlstads universitet, tillsammans med Emma Lundholm och Erika Sandow, Umeå universitet.

Nytt projekt om skogen som resurs för regional utveckling
Region Värmland har beviljat drygt 1,2 miljoner kronor till CRS för projektet "Skogen som resurs och möjlighet för regional utveckling". Projektet startar vid årsskiftet och kommer att pågå i två år. Målet är att bidra med kunskap för att utveckla och stärka kompetensen inom det regionala innovationssystemet för en omställning till en hållbar skoglig bioekonomi.

Ny postdoktor till CRS
Diana
Carolina Morales Arcila är ny postdoktor vid CRS med början 1 januari 2019. Hon är från Colombia och för närvarande bosatt i Storbritannien. Hon disputerade vid University of Newcastle med avhandlingen "Regional Co-operation and local and regional development: a comparative analysis of the Coffee Region (Colombia) and the O’Higgins Region (Chile)". Anställningen som post doc är på två år och kopplad till Akademin för smart specialisering samt projekten Ingoskog, BioWiseTrans samt Paper Province 2.0.

Fem nya doktorander i CRS forskarskola
I höst har flera nya doktorander börjat på sin forskarutbildning inom Forskarskolan vid CRS: Khabat Amin, Sofia Billebo, Michaela Padden, Johanna Tangnäs och Kristin Gustafsson.

Nya avhandlingar:
A Swedish Dilemma: Aging during the search for a national insurance 1884-1913
Mark Magnusson 
disputerade i ämnet historia vid Karlstads universitet den 12 oktober. Avhandlingen heter "A Swedish Dilemma: Aging during the search for a national insurance 1884-1913". Svårigheten att använda icke-lönearbete som grund för pensionen påverkar olika grupper i samhället negativt. Det gäller till exempel småföretagare, kvinnor och personer födda utomlands. Denna utmaning har sina rötter i tiden kring förra sekelskiftet, då en betydande del av Sveriges befolkning bestod av icke-lönearbetare, till exempel småbrukare. I avhandlingen undersöker Mark Magnusson bland annat de regionala variationerna med utgångspunkt i exempel från Gräsmark i Värmland.

  • Läs hela avhandlingen i Digitala Vetenskapliga Arkivet, Diva

Hållbarhet i praktiken för turism i känsligt område
Turismen kan ge oss värdefulla insikter och erfarenheter för en ökad hållbar utveckling i samhället i stort. Det menar Fredrik Hoppstadius, som har disputerat i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Han har följt turister, intervjuat företagare och analyserat kommunernas strategier för destinationen inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Konferens i Karlstad 27-28 mars 2019:
People and Networks Matter - Enabling Sustainable Bioeconomy Transition.
Omställningen av samhällsekonomin till en bioekonomi kräver ett förändrat ramverk på regional och nationell nivå, med platsbaserad kunskap som bas. På konferensen ”People and networks matter – Enabling Sustainable Bioeconomy Transition" vill vi öka förståelsen för den roll som människor och nätverk spelar för omställningen till bioekonomi.

Konferensen är till för dig som vill:

  • Mötas, utbyta erfarenheter och kunskap med praktiker, beslutsfattare och forskare
  • Reflektera kring och bidra till utveckling av en gemensam strategi och policy rekommendationer för att en smidig omställning till en biobaserad ekonomi i de nordiska länderna ska komma till stånd.
  • Få veta mer om framgångsrika affärsexempel och praktikfall
  • Nätverka – träffa företagare, forskare, beslutsfattare och sakkunniga, som alla arbetar med frågor kring omställning för en hållbar bioekonomi

Bland konferensens talare finns Dr. Gabriel Henrique Lui, Coordinator of Forest Economy Department, Federal Ministry of Environment Brazil och Prof. Pekka Leskinen, Head of Bioeconomy Programme, European Forest Institute samt Thea Lyng Thomsen. Konferensen bjuder också på exempel från Värmland hur industri, offentliga aktörer och akademi samverkar för en grön omställning. Konferensen är på engelska.

Ny styrelse för CRS
CRS har fått en ny styrelse med en mandatperioden som sträcker sig från 1 juni 2018 till 31 maj 2021:

Externa ledamöter är:
Gunnel Forsberg, ordförande (ordförande i nuvarande styrelse) professor emerita i kulturgeografi, särskilt urban och regional planering vid Stockholms universitet
Maths Isacson (ny ledamot) professor emeritus i ekonomisk historia vid Uppsala universitet
Susanne Søholt (ny ledamot), pol dr i statsvetenskap vid Oslo Metropolitan University och By-og regionforskningsinstituttet NIBR
Lukas Smas (ledamot av nuvarande styrelse), lektor i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering vid Stockholms universitet
Sigrid Hedin (ledamot av nuvarande styrelse) doktor i kulturgeografi och ämnesansvarig för regional utveckling på analysenheten vid Tillväxtverket
Anders Olsson (ledamot av nuvarande styrelse) strateg inom forskning och innovation vid Region Värmland. Interna ledamöter är:
Clary Krekula (ny ledamot) professor i sociologi
Henrik Örnebring (ny ledamot) professor i medie- och kommunikationsvetenskap
Kristin Wiksell(ledamot av nuvarande styrelse), doktorandrepresentant, doktorand i sociologi.

- Styrelsen har en viktig funktion och är ett bra forum för framtidsfrågor inom forskningsfältet och för CRS. Det är en utmärkt styrelse med bred kompetens och massor av erfarenheter, samt en bra kombination av nya ledamöter och kontinuitet från den förra styrelsen. säger Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi och CRS föreståndare.

----------------

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista. Syftet med listan är endast utskick av nyhetsbrev från Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, vid Karlstads universitet. På 

https://www.kau.se/nyhetsbrev-crs kan du avregistrera dig från sändlistan och sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan även tipsa en kollega som kan registrera sig för en prenumeration. Här kan du läsa mer om hur vi på Karlstads universitet hanterar personuppgifter www.kau.se/gdpr.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.