2020-05-11 13:38Nyheter

Nyhetsbrev från Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring

null

Flytten till lugnet - livsstil eller säkerhet?
Det finns en ganska stor grupp från främst Tyskland och Nederländerna som har valt att flytta till Skandinavien. Anledningarna till flytten från urbana, tättbebyggda områden i hemländerna ut till skogen mitt i obygden är flera. Tidigare forskning har främst betecknat detta som en önskan att byta livsstil, från stressigt storstadsliv till lugnet på landet. Linda Persson, doktorand i risk- och miljöstudier och knuten till CRS, visar dock att det kan finnas andra starka skäl som bidrar till flytten. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Population, Space and Place 25 (7) John Wiley & Sons (2019).
Läs mer på kau.se/crs

Fyra forskare om bioekonomi och hållbar samhällsförändring
Hinder och möjligheter för företag, civilsamhällets roll och inkluderande metoder. Det är ämnen som tas upp och förklaras i fyra nya filmer med forskarna Hanna Martin, Ida Grundel, Marie Nordfeldt och Margareta Dahlström.
Se filmerna på kau.se/crs/forskning/forskningskommunikation

Digitala lösningar kan höja upplevelsen
Besöksnäringens aktörer är numera online, vilket förändrar förutsättningarna för hur näringen kommunicerar med besökare, hur marknadsföring, reseplanering och bokningar sker samt besökarnas upplevelse på plats. Vilka möjligheter ger nya digitala lösningar för besöksnäringen? Projektet Platsbaserade digitala upplevelser har som mål att bidra till ny kunskap, nya idéer och ökad samverkan, genom en utvecklings-och innovationsprocess . I höst går projektet in på upploppet.
Läs mer på kau.se/crs

CRS i nytt EU-projekt
Digitaliseringsprocesser inom den traditionella industrin står i fokus för EU-projektet Digiterri. I samarbete med två regioner i Frankrike och Spanien kommer Värmland att bidra till en ökad digitalisering genom RRI, Responsible Research and Innovation.
Läs mer på kau.se/crs

Läs om hela projektet på digiterri.eu

När barnfamiljer flyttar från storstaden
Att byta bostadsregion innebär att livet organiseras om när det gäller bostad, arbete, fritid och andra aspekter som påverkar vardagen. Projektet "Det nya livet utanför storstaden - erfarenheter av vardagen för barnfamiljer som flyttat ut från storstaden" har varit igång i lite drygt ett år och fylls nu av familjer som vill låta sig intervjuas av forskarna.
Läs mer om studie på kau.se/livetutanforstorstaden

Hallå där, Kristoffer Nilsson, doktorand i socialt arbete inom Forskarskolan om hållbar samhällsförändring sedan 1 februari i år.
Varför har du valt att forskarutbilda dig?
- Ja, för att jag är nyfiken, vill lära mig mer, förkovra mig och även bidra till att utveckla kunskapen i socialt arbete som område. Jag har läst mastersprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete på Karlstads universitet tidigare och det blev en naturlig fortsättning att söka en doktorandtjänst.
Vad kommer du att undersöka närmare i ditt avhandlingsarbete?

- Jag undersöker allmänhetens syn på socialt arbete och socialtjänsten i Sverige. Vilken kunskap, fördomar och förtroende finns när det gäller socialtjänsten och socialsekreterare?  Jag kommer även att undersöka hur ”vanligt folk” uttrycker sig om socialtjänsten och socialsekreterare i olika internetforum och intervjua socialsekreterare om deras syn på sin yrkesutövning och yrkesstatus.
Läs mer om Kristoffer Nilsson på kau.se/crs

Metodutveckling om skogens värden skapar intresse
En arbetsmetod för att synliggöra olika värden i skogen har tagits fram inom projektet Ingoskog. Metoden bygger på en vidareutveckling av det norska konceptet landskapsresursanalys och väcker intresse, nu senast på ett seminarium med Region Värmland. Vid seminariet presenterades fyra studier med koppling till en hållbar skoglig bioekonomi.
Läs mer om seminariet på kau.se/crs
Läs mer om projektet Ingoskog på ingoskog.org

CRS-forskare styrelseledamot i Reglab
Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi och föreståndare för CRS, är ledamot i styrelsen för Reglab sedan1 januari 2020. Reglab är en mötesplats för regioner, myndigheter, forskare och andra för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna.
Läs mer på kau.se/crs

Medel för forskningsansökningar
Under våren har fyra team med forskare beviljats medel från Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet, som stöd för att skriva ansökningar till externa forskningsfinansiärer:

  • Diana Morales & Eva Svensson: Multiple use of the forest and environmentally friendly food production. Traditional ecological knowledge as innovation.
  • Hilde Ibsen & Jenni Koivisto: Sustainable city? Urban risks and equity in South Africa
  • Avit Bhowmik, Majken Jul Sörensen, Moa Tunström & Tonje Grahn: ExAct: Exponential climate Action in contrasting cities
  • Moa Tunström & Majken Jul Sørensen: Towards a sustainable society – Grassroots alternatives and local cooperation in the Transition Movement

Tvärvetenskaplig forskning tema på workshop
De första dagarna i mars träffades en grupp forskare från University of West England, University of Gloucestershire, Linköpings universitet och Karlstads universitet i en workshop i Karlstad på temat tvärvetenskaplig forskning i samverkan med aktörer utanför akademin. Syftet med dagarna var dels att ta del av varandras forskning som källa för lärande och inspiration, men på ett informellt sätt undersöka möjligheter till utvecklad samverkan.
Läs mer på kau.se/crs

Nya publikationer
Mycket av den forskning som görs inom CRS redovisas genom vetenskapliga artiklar och publikationer, som har genomgått kvalitetsgranskning. Här är några av de senaste:

Policy Briefs
CRS ger regelbundet ut så kallade Policy Briefs. De är sammanfattningar av forskning som bedrivs inom olika projekt. 

Fler Policy Briefs finns på kau.se/crs/forskning/forskningskommunikation

Kalender

  • 11 juni Jenny Höglund, doktorand i socialt arbete inom Forskarskolan CRS, försvarar sin doktorsavhandling "Naturbaserade insatser i socialt arbete – En studie av lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål". Disputationen är öppen för allmänheten och möjlig att följa via zoom.
    Mer information finns i universitetets kalender
  • 18 eller 19 augusti (prel) Konferens om skogens värden. Slutkonferens för projektet Ingoskog. Mer information kommer längre fram.

..........

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners, för att du tidigare har anmält dig till nyhetsbrevet eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista samt publiceras på Mynewsdesk. Syftet med listan är endast utskick av nyhetsbrev från Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, vid Karlstads universitet. På https://www.kau.se/nyhetsbrev-crs kan du avregistrera dig från sändlistan och sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan även tipsa en kollega som kan registrera sig för en prenumeration. Här kan du läsa mer om hur vi på Karlstads universitet hanterar personuppgifter www.kau.se/gdpr.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.