2017-12-01 08:29Nyheter

Nyhetsbrev, december 2017, från Centrum för klimat och säkerhet

null

Centrum för klimat och säkerhet är ett nationellt kunskapscentrum på Karlstads universitet. Genom forskning och samverkan söker vi svar på samhällets frågor om risker som hör samman med extremt väder - exempelvis skyfall, översvämningar, stormar och havsytehöjning.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen.

Första styrelsemötet med nya styrelsen
Torsdagen den 9 november träffades Centrum för klimat och säkerhets nya styrelse för sitt första styrelsemöte. Mötet hölls i Centrumets lokaler och i vårt RiskLab, på Karlstads universitet. Läs mer här

H.M. Konung Carl XVI Gustaf på besök i Risklab
Fredagen den 27 oktober hade vi kungligt besök i RiskLab. Hedersgäst för dagen var Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf. Bakgrunden till besöket var att HMK på sin 70-års dag, den 30 april 2016, fått en konsert på Musikhögskolan Ingesund som födelsedagspresent av Karlstads universitet. Under besöket på Karlstads universitet för att mottaga presenten passade då kungen på att besöka vårt RiskLab. Läs mer här

CCS forskare i ny Routledge bok om klimatförändring
CCS föreståndare Mikael Granberg är medredaktör samt medförfattare och CCS forskningsledare Lars Nyberg medförfattare i boken Local Action on Climate Change - Opportunities and Constraints, som är det senaste tillskottet i Routledges bokserie om framsteg inom forskning om klimatförändringen. Läs mer här

Internationellt besök i RiskLab
Tisdagen den 3 oktober besöktes vårt RiskLab av en grupp med ca 20 representanter, generaldirektörer, chefer för krishantering, krishanteringsexperter och riskanalytiker från Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien och Turkiet samt de svenska värdarna för besöket från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Läs mer här

Exkursion med CCS - det är i mötet mellan olika aktörer det händer spännande saker
Centrum för klimat och säkerhet, CCS, anordnade en tvådagars exkursion på temat naturrisker i mellansverige. Exkursionen inriktade sig till forskare och yrkesverksamma inom områdena klimat och miljö, riskhantering och samhällsplanering. Det blev många intressanta stopp, allt från översvämningskatastrofer i Hallsberg till skogsbranden i Västmanland. Läs mer här

Tonje Grahn disputerade i våras med sin avhandling "Risk assessment of natural hazards – Data availability and applicability for loss quantification"
Forskning om skadebedömning av naturolyckor. Läs mer här

Utveckling av nya pedagogiska verktyg
Under 2016 - 2017 har vi utfört ett utvecklingsarbete kring RiskLab som inneburit både uppdatering av befintliga pedagogiska verktyg samt framtagande av nya, kompletterande verktyg. Nu börjar det närma sig premiär för uppdaterade versioner av Floodville och Riskköping och några nya spännande experiment. Läs mer här

Nya publikationer
Läs mer här

Trevlig advent!


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.