2017-10-27 16:57Nyheter

Nyhetsbrev CRS Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande nr 2 2017

null

Nyhetsbrev från Karlstads universitet, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande. Nr 2/2017


Projekt för en grön omställning

Hur ska vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det handlar ett nytt Interregprojekt om, ett samarbete mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet, Högskolan i Dalarna, Trysilvassdragets skogeierlag, Paper Province, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Värmland, Hedmark Fylkeskommune med flera.

Sammanlagt har projektet 17,8 miljoner till sitt förfogande varav 9,7 miljoner förvaltas av Karlstads universitet som är projektägare på den svenska sidan. Høgskolen i Innlandet är projektägare på den norska sidan.

- Genom projektet kommer vi att förstärka kapaciteten för att arbeta för grön omställning och innovation i skogen. Vi får en gemensam förståelse för hur grön omställning kan användas för hållbar innovation och nya metoder sprids för användning av de olika aktörerna som deltar i projektet, säger Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi och föreståndare för Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, som leder projektet.

Läs hela artikeln här

Arkeolog och historiker affilierad forskare till CRS

Catarina Karlsson, arkeolog och historiker, har knutits till Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, som affilierad forskare fram till hösten 2021. Syftet med affilierade forskare är att öka det vetenskapliga utbytet nationellt och internationellt.

Catarina Karlssons intresseområde är bergshistoria och hon disputerade 2015 med avhandlingen "Förlorat järn- det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål" vid SLU. Hon har lett och deltagit i flera forskningprojekt med inriktning mot medeltida bergsbruk och metallhantering. Idag arbetar hon på Jernkontoret med ansvar för den bergshistoriska forskningen.

Läs hela artikeln här

Hur blir nationell industristrategi regional verkstad?

Vilka regionala anpassningar görs när nationell strategi ska användas på regional nivå? Det - och lite till - ska CRS-forskare och Tillväxtverket tillsammans ta reda på i ett projekt inom den nationella satsningen Smart industri i regionerna.

- Det vi ska göra i ett samforskningsprojekt med Tillväxtverket, är att undersöka de regionala villkoren. Hur går det till när den nationella politiken kommer till uttryck regionalt? Hur mycket anpassning görs av den nationella strategin? Hur tolkar och anpassar aktörerna direktiven från regeringen? Och hur gör man i praktiken på regional nivå? Det är några av de frågor vi vill få svar på, berättar Svante Karlsson, lektor i kulturgeografi och forskare inom CRS.

Läs hela artikeln här

Nordiskt nätverksprojekt för bioekonomi

BioWiseTrans heter ett nytt nätverksprojekt som handlar om att utveckla bioekonomisk omställning i Norden. Projektet är ett samarbete mellan flera parter, bland andra CRS och representanter från det regionala innovationssystemet.

BioWiseTrans är ett nordiskt nätverksprojekt och syftet är att upprätthålla och utveckla ett nätverk för att studera och driva omställningen till en ny bioekonomi, i första hand mark- och biomassabaserad. Nätverksprojektet, som startade nyligen, ska pågår fram till 2020. Från CRS deltar Margareta Dahlström, Ida Grundel och Hanna Martin.

Läs hela artikeln här

Reglabs forskarforum om digitalisering ur ett regionalt perspektiv

Den 18 oktober gick årets Reglabs Forskarforum av stapeln, denna gång i Luleå. Temat var digitalisering och den övergripande frågan som ställdes var Hur kommer den 2:a digitala revolutionen att påverka regionernas utveckling?

Frågan om digitalisering är stor i regionerna, där digitalisering griper in i såväl styrning som medborgarnas insyn. På konferensen diskuterade digitaliserig i förhållande till tillväxt, från besöksnäring till nya affärsmodeller och företagens syn på ökad digitalisering och smarta regioner.

Läs mer om Reglabs konferens och presentationerna här

Post doc förstärker CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande

Hanna Martin, forskare i ekonomisk geografi, har börjat som post-doc vid CRS, inom projektet Paper Province 2.0 – En storskalig demonstrator för skogsbaserad bioekonomi, fas 2.

Tillsammans med Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi och föreståndare vid CRS, kommer Hanna Martin att ha ett särskilt fokus på företag inom regionala innovationssystem i omställningen till en hållbar skoglig bioekonomi.

Läs mer om Hanna Martin här

CRS-föreståndare ny ledamot i Tillväxtverkets styrelse

Regeringen utsåg i somras fyra nya ledamöter till Tillväxtverkets styrelse, under perioden 1 juli 2017 till och med 30 juni 2020. En av dem är Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi och föreståndare för CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande vid Karlstads universitet. Tillväxtverket är en statlig myndighet som har i uppdrag att bland annat skapa förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Läs hela artikeln här

Ny vetenskaplig artikel om kooperativ och motstånd mot neoliberalism

"Campaigning for cooperatives as resistance to neoliberal capitalism" heter en ny vetenskaplig artikel publicerad i Journal of Political Power, 10 (2).

Författare är Kristin Wiksell, doktorand vid CRS. Hennes forskning handlar om organisering, makt och motstånd från ett sociologiskt perspektiv, med särskilt fokus på hur medarbetarägda kooperativ i Sverige konstrueras i social interaktion mellan medarbetarna.

En sammanfattning av artikeln finns här

Kalender

30-31 oktober: The RSA Research Network on Regional Economic and Policy History (ReHi) invites you to the third workshop of the ReHi-network at Karlstad University. The theme is Historical Constructions of Regions and Regionalism.

The workshop follows the two previous workshops in building interdisciplinary connections over a two-day lunch-to-lunch programme. Key notes will be delivered by: Prof Dr Martin Åberg (Karlstad University, Sweden), Prof Dr Natasha Vall (Teeside University, UK) and Prof Dr Peter Stadius (Helsinki University, Finland).

10 november: Governing Climate Change Adaption in Sweden: 'Problems' and their Constitutive Effects. Progression seminar, doctoral student David Olsson.

...................

CRS nyhetsbrev kommer tre gånger per år. Vill du tipsa om en kollega som borde få nyhetsbrevet? Vill du bli borttagen från sändlistan? Mejla oss på crs@kau.se. Följ oss gärna på twitter @CRS_KAU

Ansvarig: Föreståndare Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi, margareta.dahlstrom@kau.se, tfn 054-700 26 16, mob 070-996 36 23.
Kommunikatör Christina Knowles, christina.knowles@kau.se, tel 054-700 10 23, mob 070-887 22 47


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.