2021-12-14 09:42Nyheter

Nyhetsbrev 5, 2021, från CTF vid Karlstads universitet

Människor som dricker kaffe och pratar i en soffa

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta inom tjänsteforskning. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningscenter i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

JULHÄLSNING MED NÅGRA HÖJDPUNKTER FRÅN DET GÅNGNA FORSKNINGSÅRET
Det nalkas jul och nyår. Snart kan vi lägga ännu ett innehållsrikt och utmanande år bakom oss och blicka fram mot ett nytt händelserikt, och förhoppningsvis mindre pandemipåverkat år, med ny spännande forskning och utbildning. Läs mer.

FORSKNINGSPROJEKT SKA UTVECKLA NY KUNSKAP OM SEXUELLA TRAKASSERIER I ARBETSLIVET
Med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention hoppas Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson kunna bidra med ny kunskap. Forskarna har fått medel av Nordiska ministerrådet genom NIKK, nordisk information för kunskap om kön, för att analysera hur nordiska ideal om ledning och organisering påverkar arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och detaljhandel. Läs mer.

VIKTEN AV SAMARBETE VID KUNDKLAGOMÅLSHANTERING
I sin avhandling ”Proactivity in Service Failure and Service Recovery” har Jasenko Arsenovic, nybliven doktor i tjänsteforskning vid CTF och Handelshögskolan, fokuserat på kundklagomålshanteringsprocessen. Läs mer.

FORSKNINGSSTIPENDIUM TILL CHRISTINA ÖBERG
Christina Öberg, professor i marknadsföring, får forskarstipendium från Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse för projektet ”Att hantera det oförutsedda – prediktion och förändring i ljuset av pandemi och AI”. Läs mer.

PER SKÅLÉN FÅR RJ SABBATICAL
Per Skålén, professor i företagsekonomi, får stöd från Riksbankens jubileumsfond för att forska på heltid under nästa år. Under denna tid ska han vidareutveckla sin forskning om marknadsföringspraktiker. Läs mer.

NYBLIVEN PROFESSOR MED FOKUS PÅ FÖRPACKNINGAR OCH MINSKAT MATSVINN
Fredrik Wikström är nybliven professor i miljö- och energisystem. Han forskar om hur förpackningar kan bidra till en hållbar utveckling där mindre mat slängs. Forskning som både uppmärksammats medialt och prisats under de senaste åren. Läs mer.

HALLÅ DÄR PER ECHEVERRI … 
… som börjat trappa ner inför pensionen och som just nu befinner sig i slutfasen av ett projekt som fokuserat på färdtjänstresor för utsatta resegrupper. Berätta, vad handlar det om? Läs mer.

CTF BLOGG: MY CTF STORY 
Maria Åkesson är lektor i företagsekonomi och forskar främst om tjänstefiering med fokus på tillverkningsindustrin. Här reflekterar hon över värdeskapande, sin forskning och första mötet med CTF. Läs mer. 

KOMPETENSUTVECKLING FÖR YRKESVERKSAMMA - LÄS EN KURS I VÅR!  
Vi erbjuder kostnadsfria och flexibla kurser inom tjänsteområdet. Kurserna riktar sig till yrkesverksamma. Under 2022 lanseras flera nya kurser. Läs mer på kau.se/ise!

PUBLIKATIONER
Här är ett urval av våra senaste publikationer. Fler publikationer finns på ctf.kau.se.

  • Gebka, E., Crusoe, J. & Ahlin, K. (2021). Methods to Capture User Information Needs: Design Principles for Open Data Intermediaries and Data Providers. Data Science Journal, Vol. 20, No. 37, pp. 1–19. DOI: https://doi.org/10.5334/dsj-2021-037
  • Danatzis, I., Karpen, I. O., & Kleinaltenkamp, M.(2021), Actor Ecosystem Readiness: Understanding the Nature and Role of Human Abilities and Motivation in a Service Ecosystem, Journal of Service Research, OnlineFirst https://doi.org/10.1177%2F10946705211032275
  • Lundberg, H., & Öberg, C. (2021). Teachers, researchers, but not innovators? – Rethinking university-industry collaboration. Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 36, No. 13, pp. 161-173. https://doi.org/10.1108/JBIM-03-2020-0126
  • Öberg, C. (2021). Episodic supply chains at times of disruption, Supply Chain Management: An international Journal. http://dx.doi.org/10.1108/SCM-11-2020-0595
  • Echeverri, P. (2021). Interaction value formation spaces: configurations of practice-theory elements in service ecosystems, Journal of Services Marketing, Vol. 35, No. 9, pp. 28-39. http://dx.doi.org/10.1108/JSM-03-2021-0084
  • Guyader, H., Friman, M., & Olsson, L. E. (2021). Shared Mobility: Evolving Practices for Sustainability. Sustainability, Vol. 13, pp. 12148. https://doi.org/10.3390/su132112148
  • Carlqvist, C., Hagerman, H., Fellesson, M., Ekstedt, M., & Hellström, A. (2021). Health care professionals' experiences of how an eHealth application can function as a value-creating resource - a qualitative interview study, BMC Health Services Research, Vol. 21, https://doi.org/10.1186/s12913-021-07232-3

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista via Notified som endast används för utskick av nyhetsbrev från CTF. Klicka på denna länk för att ändra eller avregistrera din e-postadress: kau.se/ctf/nyhetsbrev.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap