2021-10-26 06:45Nyheter

Nyhetsbrev 4, 2021, från CTF vid Karlstads universitet

Människor som dricker kaffe och pratar i en soffa

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta inom tjänsteforskning. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningscenter i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

SEMINARIUM: KUNDRESAN - ETT VERKTYG FÖR BÄTTRE TJÄNSTER 
Den 27 oktober klockan 10-11 bjuder CTF in till ett digitalt seminarium på temat kundresan och hur man som företag eller myndighet kan få bättre insikt och kunskap om vad som skapar värde för sina kunder. Kunskap som du kan använda i din verksamhet för att utveckla mer hållbara och konkurrenskraftiga tjänster. Seminariet är kostnadsfritt.
Läs mer och anmäl dig här.

LÄS EN DISTANSKURS INOM TJÄNSTEUTVECKLING 
I november startar tre nya distanskurser med fokus på affärsmodeller, tjänstefiering och värdeskapande genom tjänster. Kurserna riktar sig till yrkesverksamma och ges av CTF.  Kurserna ger 5 högskolepoäng och genomförs på deltid så att arbete och studier kan kombineras. Det kostar inget att delta, men antal platser är begränsat. Läs mer.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och anmäla dig till våra korta flexibla kurser för yrkesverksamma. Kurserna ges på deltid och läses på distans. Det kostar inget att delta. 

SÅ KAN VI GYNNA MER VARAKTIGA BETEENDEN FÖR HÄLSA OCH KLIMAT
Hur kan vi gynna mer varaktiga beteenden för hälsa och klimat? Det var utgångspunkten för det andra seminariet i serien CTF 35. Deltagarna fick ta del av aktuell forskning inom beteendeförändringar, digitalisering och tjänsteutveckling och konkreta tips på hur man kan stötta människor och organisationer till mer hållbara beteenden som främjar hälsa och klimat. Läs mer och se seminariet här.

STUDIE GER SVAR OM HUR ANVÄNDARE KAN BIDRA TILL DIGITAL SJUKHUSGUIDE
Hur kan användare bidra till att utveckla en app från grunden – i verklig miljö? En ny studie ger vägledning om ett digitalt verktyg kan hjälpa besökare på Centralsjukhuset i Karlstad att hitta rätt. Studien har samtidigt banat väg för flera andra tester i verklig miljö inom DigitalWell Arena. Läs mer.

DATADRIVEN DEMOKRATI, EN FRAMTIDSFRÅGA?
I dag lever vi i en välutvecklad digitaliserad värld och vi delar dagligen ut information om oss själva, det vill säga data. Men i takt med att allt fler offentliga system är beroende av medborgarens digitala data uppstår flertalet utmaningar. Petter Falk, doktorand i statsvetenskap, lyfter med sin forskning behovet av att det behövs en diskussion om vad data representerar. Läs mer.

CTF BLOGG: MY CTF STORY - PER SKÅLÉN
Per Skålén är professor i företagsekonomi och har varit en del av CTF sedan 1999 då han började som doktorand. Här reflekterar han över hur det var att doktorera på CTF "back in the days". Läs mer.

PUBLIKATIONER
Här är ett urval av våra senaste publikationer. Fler publikationer finns på ctf.kau.se.

  • Bolton, R. N., Gustafsson, A., Tarasi, C. O., & Witell, L. (2021). Designing satisfying service encounters: website versus store touchpoints. Journal of the Academy of Marketing Science, 1-23, https://doi.org/10.1007/s11747-021-00808-9

  • Bolton, R. N., Gustafsson, A.,Tarasi, C. O., & Witell, L. (2021). How customer experience management reconciles strategy differences between East and West. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 31(3), 273-295. https://doi.org/10.1080/21639159.2021.1921606

  • Olsson, L. E., Friman, M., & Lättman, K. (2021). Accessibility Barriers and Perceived Accessibility: Implications for Public Transport. Urban Science, Vol. 5(3), pp. 63. http://dx.doi.org/10.3390/urbansci5030063

  • Olsson, L. E., Friman, M., Kawabata, Y., & Fujii, S. (2021). Integrating Planned Behavior and Stage-of-Change into a Cycling Campaign. Sustainability, Vol. 13, (18), pp. 10116. https://doi.org/10.3390/su131810116

  • Gössling, S., Larson, M. & Pumputis, A. (2021). Mutual Surveillance on Airbnb. Annals of Tourism Research, Vol. 91, 103314. https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103314

  • Caprioli, L., Larson, M., Ek, R., & Ooi, C-S. (2021). The inevitability of essentializing culture in destination branding: the cases of fika and hygge. Journal of Place Management and Development, Vol.14 (2). https://doi.org/10.1108/JPMD-12-2019-0114

  • Koskela-Huotari, K., Patrício, L., , Jie Zhang, Karpen, I.O., Sangiorgi, D. , Anderson, L., & Bogicevic, V. (2021). Service system transformation through service design: Linking analytical dimensions and service design approaches, Journal of Business Research, Vol. 136, pp. 343-355. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.07.034

  • Gummerus, J., Mickelsson, K. J., Trischler, J., Härkönen, T., & Grönroos, C. (2021). ActS-Service Design Based on Human Activity Sets. Journal of Service Management, Vol. 32 (6), 28-54. https://doi.org/10.1108/JOSM-09-2019-0275

  • Svensson, A., Bergkvist, L., Bäccman, C., & Durst, S. (2021). Challenges in implementing digital assistive technology in municipal healthcare. In P. Ekman, P. Dahlin, & C. Keller (Eds). Management and Information Technology after Digital Transformation. (Chapter 9). Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology. Routledge.

  • Sebhatu, S., Enquist B., & Edvardsson, B. (Eds.) (2021) Business Transformation for a Sustainable Future, Routledge, https://www.routledge.com/Business-Transformation-for-a-Sustainable-Future/Sebhatu-Enquist-Edvardsson/p/book/9781032037431

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista via Notified som endast används för utskick av nyhetsbrev från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Via denna länk kan du ändra adress eller avregistrera dig om du inte önskar fler nyhetsbrev: kau.se/ctf/nyhetsbrev.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap