2017-10-10 09:15Nyheter

Nyhetsbrev 3, 2017, från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet

null

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet genomför och medverkar i olika insatser för skolledare inom skola och förskola. Det här är årets tredje nyhetsbrev där vi samlar aktuella händelser.

Nu pågår anmälan till Rektorsprogrammet våren 2018

124 deltagare startade Rektorsprogrammet vid Karlstads universitet under hösten 2017. Det är en betydande ökning jämfört med de två senaste åren. Deltagarna kommer från mellersta Sverige, från Malung i norr till Växjö i söder. Fram till den 16 oktober pågår anmälan till vårens programstart.

- Det är fantastiskt att vi på Karlstads universitet får möjlighet att utbilda så många av Sveriges rektorer. Vi vet att vi har en uppskattad utbildning med kompetenta och engagerade utbildningsledare. Att vi nu fått en ökning av antalet sökande är framförallt ett kvitto på allt det goda arbete som våra utbildningsledare och administratörer gör tillsammans för att skapa bästa möjliga rektorsutbildning, säger Ulf Buskqvist, utbildningschef vid Rektorsutbildningen.

Utbildning ska stärka huvudmännens rekryteringsbas för nya skolledare

Många huvudmän har svårt att rekrytera nya skolledare. I samverkan med vår referensgrupp, som består av åtta förvaltningschefer från mellansverige, har vi därför satt samman en rekryteringsutbildning, Morgondagens ledare i skola och förskola, som den 19 september samlade 46 deltagare till kursstart på Karlstads universitet. Deltagarna har utsetts av kommunala och enskilda huvudmän och kommer från både skola och förskola. Utbildningen består av sex träffar. Nu planerar vi för att kunna starta ytterligare en omgång, men datum är inte satt ännu.

– Innehållet i utbildningen ska belysa skillnaden mellan att vara lärare och skolledare och i utbildningen lyfter vi fram några kunskapsområden som är viktiga för moderna skolledare, säger Ulf Buskqvist.

Varje deltagare har en egen mentor på hemmaplan, och inför varje kurstillfälle ska mentorn intervjuas inom ett aktuellt ämnesområde. Dessutom ingår texter som ska läsas till varje gång. Experter från Rektorsutbildningen bidrar med inspel vid varje kurstillfälle. Efter första träffen reflekterar Hanna Berg från Västervik:

"Att redan från start känna glädje och nyfikenhet kring arbetet som blivande skolledare - det känns fantastiskt! Jag ser redan fram emot nästa träff - att få verktyg att tillsammans med pedagogerna utveckla skolan för elevernas rätt till ledning och stimulans, säger Hanna Berg."

Ökad satsning på ledarskap i kulturskolorna

Under hösten 2018 startar Karlstads universitet Akademin för kulturskolor som kommer att vara en paketering av uppdragsutbildningar för landets musik- och kulturskolor. Kurserna vänder sig till chefer och pedagoger. 
För rektorer och skolledare på musik- och kulturskolor ingår:

Ny bok! Etiska perspektiv på skolledares arbete 

Det har tagit ett år från idé till färdig bok men nu är den äntligen här – antologin Etiska perspektiv på skolledares arbete. Boken är utgiven hos Studentlitteratur och vänder sig till alla med intresse för ledarskap inom skola och förskola. I antologins baksidestext ges följande beskrivning av bokens syfte:

"Skolledares vardag kantas ofta av etiska dilemman som kräver praktiska lösningar och moraliska ställningstaganden. Etiska perspektiv på skolledares arbete erbjuder skolledare ett underlag i arbetet med att utveckla en yrkesetisk hållning."

Författarna är utbildare vid rektorsutbildningarna i Karlstad och Uppsala – Ulf Buskqvist, Håkan Eilard, Mats Ekholm, Anette Forssten Seiser, Gudrun Holmdahl, Birgitta Johansson Hidén, Monica Norberg, Katina Thelin och Åsa Söderström. Vi har också haft hjälp av två kollegor utanför rektorsutbildningen, Christina Olin–Scheller och Marie Tanner. Samtliga författare har lagt ett etiskt perspektiv på sina egna specialområden. I boken diskuteras till exempel etiska dimensioner av skolledaruppdraget med fokus på diskriminering och kränkning, inkludering och mångfald, kommunikation, digitalisering, inspektion, styrning och skolutveckling. Det finns också exempel på konkreta metoder för yrkesetisk reflektion.    

Följ oss på Facebook - få senaste nytt snabbt i mobilen

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang. Snabbadressen är @rutkau

Kontakt med rektorsutbildningens personal

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 054-700 23 60, ulf.buskqvist@kau.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra utbildningsdeltagare eller har skickat deltagare till en utbildning, är samverkanspartner och för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas som mest fyra gånger per år. Mejla oss om du önskar avregistrera dig eller lägga till ny prenumerant: rektorsutbildningen@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.