2022-06-22 10:46Nyheter

Nyhetsbrev 2, 2022, från CTF vid Karlstads universitet

Kvinna med eye-tracking-glasögon i butik

Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet, bedriver tjänsteforskning i nära samarbete med näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling. Läs mer om CTF på kau.se/ctf.


EN SOMMARHÄLSNING FRÅN FÖRESTÅNDAREN

Vilket lyft! Sällan har det varit så kul att träffa människor igen som det var i början av mars när pandemin äntligen släppte! Vi hade en planeringskonferens i Sunne och energin i att samverka med andra på ett fysiskt sätt gick nästan att ta på. Läs mer.


HALLÅ DÄR FREDRIK WIKSTRÖM …

Fredrik Wikström

… professor i miljö- och energisystem. Din forskning kring förpackningar och matsvinn uppmärksammas just nu internationellt. Berätta, vad handlar det om? Läs mer.


ANEKDOTISKA BERÄTTELSER FÅR EGET LIV #SWEDENGATE

Varför tvingar diskussionen om huruvida man fick vänta på kompisens rum när det serverades middag bort mer samhällsviktiga frågor på internet? Charlotte Bäccman, lektor i psykologi förklarar. Läs mer.


SMS-COACHING FRÄMJAR BÄTTRE HÄLSA OCH HÄLSOSAMMA BETEENDEN

Porträtt av Charlotte Bäccman

Sms-coaching kan bidra till hälsosammare levnadsvanor och bättre mående. Det visar en studie på hur digitala tjänster kan komplettera fysiska möten och stärka en beteendeförändringsprocess som gjorts med Friskvården i Värmland. Läs mer.


UNIK ÖVERSIKT AV SERVICE MANAGEMENT

Bo Edvardsson och Bård Tronvoll är redaktörer för den nyutkomna boken "The Palgrave Handbook of Service Management". Boken ger en unik och toppmodern översikt över forskningen inom service management och kompletterar böcker inom områden som sjukvård, gästfrihet, turism och fritid. Läs mer.


SATSA PÅ KOMPETENSUTVECKLING I HÖST!

Genom ISE erbjuder Centrum för tjänsteforskning kompetensutveckling i form av korta, flexibla kurser baserat på forskning – ett tillfälle för dig som är yrkesverksam att bredda din kompetens och vässa ditt cv. Kurserna ger fem högskolepoäng och genomförs under cirka 10–12 veckor på distans. Det kostar inget att delta. Läs mer och anmäl ditt intresse på kau.se/ise.


NY DOCENT I FÖRETAGSEKONOMI

Jakob Trischler har befordrats till docent i företagsekonomi. Han forskar om hur användare kan involveras i arbetet med att hitta innovativa lösningar på nutida och framtida samhällsutmaningar. Läs mer.


MÖT VÅRA NYA KOLLEGOR 

Klas Hedvall är ny forskare och ska vara verksam inom projekten DISCERN som utvecklar ny kunskap om hur digitalisering påverkar kunder och företag med fokus på kundupplevelser och tjänsteutveckling. Läs mer.

Anna Ragén är ny industridoktorand i företagsekonomi och ska forska om vad som främjar eller hindrar innovation och kommersiell aktivitet med koppling till högre utbildning och forskning. Läs mer.

Lasse Magnell är ny doktorand i psykologi och ska forska inom organisationspsykologi med fokus på individen i organisationsförändring. Läs mer.


DOKTORANDKURS 

I höst ges doktorandkursen "Forskning inom innovationsledning" vid Karlstads universitet. Anmälan är öppen till och med den 15 augusti. Läs mer.


PUBLIKATIONER

Här är ett urval av våra senaste publikationer. Fler publikationer finns på ctf.kau.se.

 • Edvardsson, B., & Tronvoll, B. (2022). The Palgrave Handbook of Service Management, Palgrave Macmillan Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-91828-6
 • Kawabata, Y., Kusakabe, H., Fujii, S., Nakamura, F., Friman, M., & Olsson, L. E. (2022). A Study on the Relationship between Subjective Well-Being and Accompanying Activities in Urban Leisure Experiences. Journal of Tourism and Leisure Studies, 7(1), 1-21.
 • Tronvoll, B., & Edvardsson, B. (2022). Customer experiences in crisis situations: An agency-structure perspective. Marketing Theory, doi.org/10.1177%2F14705931221104520
 • Han, H., Lee, J., Edvardsson, B., & Verma, R. (2022). Developing a Strategic Viability-fit Model of Mobile Technology Adoption in Hotels, Journal of Hospitality and Tourism Technology, 13(1), 85-99. doi.org/10.1108/JHTT-05-2020-0109
 • Edvardsson, B. & Tronvoll, B. (2022). Crisis behaviors as drivers of value co-creation Transformation. International Journal of Quality and Service Sciences, 14(5), 1-15 doi.org/10.1108/IJQSS-01-2021-0001
 • Skålén, P., & Gummerus, J. (2022). Conceptualizing Services and Service Innovation: A Practice Theory Study of the Swedish Music Market, Journal of Service Research, doi.org/10.1177%2F10946705211062693
 • Varman, R., Vijay, D., & Skålén, P. (2022). The Conflicting Conventions of Care: Transformative Service as Justice and Agape, Journal of Service Research, 2(1), 86-107. doi.org/10.1177%2F10946705211018503
 • Samuelsson, P., & Witell, L. (2022). Social entrepreneurs in service: motivations and types. Journal of Services Marketing, dx.doi.org/10.1108/JSM-08-2017-0274
 • Skålén, P., & Gummerus, J. (2022). Conceptualizing Services and Service Innovation: A Practice Theory Study of the Swedish Music Market, Journal of Service Researchhttps://doi.org/10.1177%2F10946705211062693

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners, för att du tidigare anmält dig till nyhetsbrevet eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista via Notified som endast används för utskick av nyhetsbrev från Centrum för tjänsteforskning.

 • Klicka på denna länk för att ändra eller avregistrera din e-postadress: kau.se/ctf/nyhetsbrev.
 • Här kan du läsa mer om hur vi på Karlstads universitet hanterar personuppgifter www.kau.se/gdpr.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap