2020-06-23 11:30Nyheter

Nyhetsbrev 2, 2020, från Datavetenskap vid Karlstads universitet

null

Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av de främsta i världen inom sitt forskningsområde. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och universitet i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om Datavetenskaps forskning och utveckling.

Per Hurtig är ny docent i datavetenskap
Per Hurtig är Datavetenskaps senaste docent. Hans forskning handlar om att göra kommunikation över internet snabbare och mer effektiv.
Läs mer

Så kan arbetet med säkra brandväggar effektiviseras
Korrekt installation av brandväggar är ett utmanande arbete som blir svårare och svårare allt eftersom ett nätverk växer. Artem Voronkov, nybliven doktor i datavetenskap, har fokuserat på hur man kan hjälpa systemadministratörer att förbättra hanteringen av brandväggar.
Läs mer

Mobila användare ställer allt högre krav på prestanda
Användare av exempelvis Google drive, Spotify och Netflix ställer höga krav och blir samtidigt mer och mer mobila. Tekniken bakom betyder allt. Kyoomars Noghani Alizadeh, nybliven doktor på Karlstads universitet, har tittat på vilka utmaningar IT-jättarna står inför med migration av stora datamängder samt hur den bäst kan genomföras i realtid.
Läs mer

Ny hedersdoktor värnar personlig integritet inom dataområdet
Den tyska datavetaren Marit Hansen har under sina år som forskare och dataskyddskommissionär varit banbrytande för begreppet dataskydd och integritet med hjälp av teknik. För sitt bidrag till utbildning och forskning inom området vid Karlstads universitet utses hon till hedersdoktor vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.
Läs mer

Datavetenskap utvecklar nytt masterprogram
Datavetenskap har beviljats medel från KK-stiftelsen, inom ramen för Avans, för att ta fram ett nytt masterprogram inom nätverkskommunikation och cybersäkerhet. Det nya programmet kommer att lanseras hösten 2022.
Läs mer

Datavetenskap – Committed to excellence in computer networking, privacy and security, and software engineering.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som enbart används för utskick av nyhetsbrev från Datavetenskap vid Karlstads universitet. Via denna länk kan du avregistrera dig från sändlistan och sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.