2018-08-30 10:04Nyheter

Nyhetsbrev 2, 2018, från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet

null

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet genomför och medverkar i olika insatser för skolledare inom skola och förskola. I det här nyhetsbrev presenterar vi en höstkonferens samt aktuella kurser. Du får nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare, samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Konferens: Tillit och etik i skolors ledning och styrning

De lärosäten som bedriver rektorsprogrammet ger vartannat år en gemensam konferens kallad "Skolledaren och forskningen". Skolledaren och forskningen är en konferensserie där vetenskap och ledarskap möts. Årets tema är "Tillit och etik i skolors ledning och styrning". 

Alla som verkar som ledare inom skola och utbildning har knappast kunnat undgå ökade krav på kvalitet, resultat och ständig förbättring. Skolan har inte enbart omfattats av mål- och resultatstyrning under de senaste decennierna. Krav på dokumentation, uppföljning och granskning har också ökat till den grad att det idag talas om att ett administrationssamhälle har vuxit fram. Denna utveckling tycks inrymma motsättningar på så sätt att ambitioner att höja kvalitet och förbättra verksamhet alltför ofta resulterar i vad många uppfattar som ambitionernas motsats.

Det har framförts att skolans karaktär har förändrats på bekostnad av kvaliteter vi en gång höll som väsentliga för god skolverksamhet. Skolors ledarskap beskrivs allt oftare i ensidigt effektiva och resultatorienterade termer vilket riskerar att negligera ledarskapets etiska dimensioner. Andra bekymrar sig för att skolans professionella har fått för lite att säga till om när det gäller ledning och utformning av pedagogisk verksamhet. Allt fler påpekar ett behov av ökad tillit i skolors styrning och ledning: tillit inom styrkedjan, tillit till de yrkesverksammas autonomi och kunnande men också behovet av att medborgare har tillit till skola och utbildning.

Konferensen genomförs i följande städer:

Umeå: 10-11 oktober
Plats: Umeå Folkets Hus

Uppsala: 11-12 oktober
Plats: Universitetshuset

Göteborg: 15 oktober
Plats: Pedagogen, hus A, KH-salen (källarplan)

Malmö: 16-17 oktober
Plats: Sankt Gertrud

Kostnad: 3 000 SEK exkl. moms
Kostnad Göteborg (1 dag): 1 500 SEK exkl. moms

Sista anmälningsdag: 15 september 2018

Snart öppnar anmälan till vårens kurser vid Karlstads universitet

Kontakt med rektorsutbildningens personal

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 0732-792 855, 054-700 23 60, ulf.buskqvist@kau.se

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang. Snabbadressen är @rutkau

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare, samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom utskick av nyhetsbrev från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Mejla till uppdrag@kau.se om du vill ändra epostadress, ta bort eller lägga till en ny epostadress.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.