2017-05-19 13:30Nyheter

Nyhetsbrev 2, 2017, från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet

null

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet genomför och medverkar i olika insatser för skolledare inom skola och förskola. Just nu pågår många utbildningssatsningar och därför gör vi ett nyhetsbrev som en sommarhälsning.


Fina söksiffror till rektorsutbildningarna

130 deltagare har valt att söka in till Rektorsprogrammet inför hösten 2017. Det är en betydande ökning mot de senaste två åren. Vi har fått deltagare från hela mellersta Sverige, från Malung i norr och Växjö i söder.

Även de kortare fortbildningskurserna Fortbildning för förskolechefer och Fortbildning för rektorer har fått många nya deltagare med drygt 30 sökande till respektive kurs.

- Det är fantastiskt att vi på Karlstads universitet får möjlighet att utbilda så många av Sveriges rektorer och förskolechefer. Vi vet att vi har en uppskattad utbildning med kompetenta och engagerade utbildningsledare. Att vi nu fått en ökning av antalet sökande är framförallt ett kvitto på allt det goda arbete som våra utbildningsledare och administratörer gör tillsammans för att skapa bästa möjliga rektorsutbildning, säger Ulf Buskqvist, utbildningschef vid Rektorsutbildningen.

Morgondagens ledare - rekryteringsutbildning

I september startar rekryteringsutbildningen "Morgondagens ledare i skola och förskola - rekryteringsutbildning". Målgruppen är lärare och andra anställda som är intresserade av ledarskap och som av chefer och förvaltningsledning bedöms ha förutsättningar för att bli skolledare. Sista dag för anmälan är 7 juni.

Alumniträff 18-19 oktober på Karlstads universitet

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet bjuder varje år in alla tidigare deltagare i kurser och program samt skolans och förskolans huvudmän till återträffsdagar (alumnidagar). Årets tema är "Att leda i villrådighetens tidevarv - om skolledarens kompasser". Dagarna genomförs på Karlstads universitet och huvudtalare är Torbjörn Sandén från Åbo Akademi samt Bengt Jacobsson och Jenny Svensson från Södertörns högskola. Sista dag för anmälan är 1 september.

Att leda utbildning på folkhögskola eller kulturskola

Nu vidgas utbildningen "Att leda utbildning på folkhögskola" för att även inkludera kulturskolan och justerar därmed även titeln. Utbildningen vänder sig till dig som är kursföreståndare, linjeledare eller vill bli skolledare. Den handlar om kunskapen, förmågan och viljan att leda folkhögskolans eller kulturskolans verksamhet med helheten för ögonen och om att utveckla skolan mot uppställda mål. Utbildningen är således både en kompetensutveckling för olika ledningsuppgifter och en förberedande utbildning för framtida skolledare. Sista anmälningsdag är 15 november.

Etiska perspektiv på skolledararbete - kommande antologi

Åsa Söderström är universitetslektor i pedagogik och utbildningsledare inom rektorsutbildningen och har, tillsammans med kollegor, under en tid drivit ett antologiprojekt med det övergripande temat ”Etiska perspektiv på skolledarskap”.

- Projekt föds ofta ur ett behov och så är också fallet med vår antologi. Idén kom när vi skulle sätta ihop en ny litteraturlista till kursen i Skolledarskap och inte helt fann vad vi sökte. Så varför inte skriva själva?, säger Åsa Söderström.

Antologin ges ut av Studentlitteratur i månadsskiftet september/oktober och kommer med största sannolikhet få titeln "Etiska perspektiv på skolledararbete". Antologin innehåller tolv kapitel där etiska dilemman belyses inom olika områden som ingår i skolledaruppdraget. Några exempel på kapitelområden är skolutveckling, skolans digitalisering, arbetet mot mobbning och kränkning, inkludering, hållbar kommunikation, inspektion, idéstyrning, krav på en verksamhet som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet samt att utveckla medvetenhet om etiska dimensioner i skolans och förskolans verksamhet.

Följ oss på Facebook - få senaste nytt snabbt i mobilen

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av alla utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang. Snabbadressen är @rutkau

Utbildningserbjudanden från Rektorsutbildningen

Datumen innebär sista anmälningsdagar:

Utbildningserbjudanden från Uppdragsutbildningen

Datumen innebär sista anmälningsdagar:


Ha en fin sommar hälsar vi på Rektorsutbildningen på Karlstads universitet! 


Kontakt med rektorsutbildningens personal

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 054-700 23 60, ulf.buskqvist@kau.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, samverkanspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas fyra gånger per år. Mejla oss om du önskar avregistrera dig eller lägga till ny prenumerant: rektorsutbildningen@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.