2022-03-02 07:28Nyheter

Nyhetsbrev 1, 2022, från CTF vid Karlstads universitet

Kvinna med eye-tracking-glasögon i butik

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, bedriver tjänsteforskning i nära samarbete med näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utvecklinng. Läs mer om CTF på kau.se/ctf.


Bild med resultat från Mecco
MECO GENERERADE KUNSKAP, UTBILDNING, JOBB OCH TJÄNSTER INOM MUSIKBRANSCHEN

Vad driver, utvecklar och begränsar aktörer i musikbranschen utanför storstäderna, vilken roll har sociala medier, vad betyder ett nätverk när arenorna har stängts ned och hur skapas värde i ett ekosystem av aktörer? Det är några av frågorna som studerats i det nu avslutade projektet MECO. Läs mer.


KOMPETENSUTVECKLING FÖR YRKESVERKSAMMA

CTF erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma genom kurser inom tjänsteområdet. I mars och april startar flera kurser och anmälan är nu öppen. Kurserna ger fem högskolepoäng och genomförs under cirka 10 - 12 veckor på distans så att arbete och studier kan kombineras. Det kostar inget att delta, men antal platser är begränsat. Just nu kan du anmäla ditt intresse till följande kurser:

•   Tillämpad service management för yrkesverksamma
•   Affärsmodeller i en tid av transformation
•   Introduktion till tjänstefiering

Läs mer om våra kurser och hur du anmäler dig på: kau.se/ise 


Maria Åkesson, lektor i företagsekonomi
FORSKNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH ÖKAT TJÄNSTEFOKUS INOM TILLVERKNINGSINDUSTRIN

En modell för tjänstefiering i praktiken och en modell för samverkan mellan akademi och praktik. Det är några resultat från projektet ServzChall där forskare vid CTF samverkat med företag inom tillverkningsindustrin för att utveckla ny kunskap inom tjänstefiering. För företagen har det inneburit en möjlighet att med stöd av forskning ta ett kliv framåt i sin tjänstefieringsresa. Läs mer.


Andrey Abadzhiev, doktorand i företagsekonomi
FRÅN STÅL OCH BETONG TILL KORSLAMINERAT TRÄ

Innovationer baserade på hållbar teknik har allmänt betraktats som ett botemedel för att ta itu med samhälls- och miljöproblem i många branscher. Andrey Abadzhiev, doktorand i företagsekonomi, har undersökt hur alternativa material kan ersätta gamla beprövade. Syftet med licentiatuppsatsen "Wood we change?" är att förstå hur industriföretag inom byggbranschen organiserar sig för en systemförändring mot hållbarhet. Läs mer.


NY NATIONELL MÖTESPLATS FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

Nu skapas en nationell arena för att gemensamt kunna utveckla idéer och nya former för samarbeten som kan bidra till bättre lösningar i samhället. Karlstads universitet Samhällsnytta AB har bildats och en styrelse är nu på plats. Uppdraget? Att använda ny kunskap och forskningsresultat som verktyg för lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Läs mer.


HELEN PERKS NY GÄSTPROFESSOR

Vi är glada över att välkomna Helen Perks som gästprofessor under de kommande tre åren. Helen Perks är professor i marknadsföring och innovation och har tidigare varit verksam vid flera ledande brittiska universitet. Läs mer.


BLOGG: ÄR DELAD GLÄDJE FORTSATT DUBBEL GLÄDJE? TANKAR KRING UTVECKLINGEN AV DELNINGSEKONOMIN

Vi hör ofta att delad glädje är dubbel glädje. Men gäller samma resonemang när vi delar tjänster och produkter? Det är frågan som Christina Öberg ställer här. Läs mer.


Publikationer

Här är ett urval av våra senaste publikationer. Fler publikationer finns på ctf.kau.se.

 • Caruelle, D., Shams, P., Gustafsson, A., & Lervik-Olsen, L. (2022). Affective Computing in Marketing: Practical Implications and Research Opportunities Afforded by Emotionally Intelligent Machines. Marketing Letters, pp. 1-7. doi.org/10.1007/s11002-021-09609-0
 • Vakulenko, Y., Arsenovic, J., Hellström, D., & Shams, P. (2022). Does delivery service differentiation matter? Comparing rural to urban e-consumer satisfaction and retention. Journal of Business Research, Vol. 142, pp. 476-484. dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.12.079
 • Olsson, L. E., Sinha, R., Frostell, B., & Friman, M. (2022). What Can Be Done to Change?—The Environmental and Behavioral Consequences of Interventions for Sustainable Travel, Sustainability, Vol. 13, Iss. 3 pp. 1345. doi.org/10.3390/su14031345
 • Arsenovic, J., Edvardsson, B., Otterbring, T., & Tronvoll, B. (2022). Money for nothing: The impact of compensation on customers’ bad-mouthing in service recovery encounters, Marketing Letters. doi.org/10.1007/s11002-021-09611-6
 • Murtaza Ali, M., Karlsson, J. & Skålén, P. (2021). “How Has Digitalisation Influenced Value in the Music Market?” International Journal of Music Business Research, 10(2): 53-63. doi.org/10.2478/ijmbr-2021-0007
 • Engen, M., Fransson, M., Quist, J., & Skålén, P. (2021). Continuing the Development of the Public Service Logic: A Study of Value Co-destruction in Public Services, Public Management Review, Vol. 23 (6), pp. 886-905. doi.org/10.1080/14719037.2020.1720354
 • Varman, R., Skålén, P., Belk, R., & Chaudhuri, H. R. (2021). Normative Violence in Domestic Service: A Study of Exploitation, Status, and Grievability, Journal of Business Ethics, Vol. 171 (4), pp. 645-665. doi.org/10.1007/s10551-020-04444-1
 • Otterbring, T., Bhatnagar, R., Samuelsson, P., & Borau, S. (2021). Positive gender congruency effects on shopper responses: Field evidence from a gender egalitarian culture. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 63, pp. 102738. doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102738
 • Ferrell, O.C., Conduit, J., Edvardsson, B., & Vargo, S. (2021). The past and future of marketing theory and practice: a tribute to the 50th anniversary of the Academy of Marketing Science, Editorial, AMS Review. doi.org/10.1007/s13162-021-00222-y
 • Pallant, J., Karpen, I. O., & Sands, S.J. (2022). What Drives Consumers to Customize Products? The Mediating Role of Brand Experience, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 64, doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102773

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners, för att du tidigare anmält dig till nyhetsbrevet eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista via Notified som endast används för utskick av nyhetsbrev från CTF.

 • Klicka på denna länk för att ändra eller avregistrera din e-postadress: kau.se/ctf/nyhetsbrev.
 • Här kan du läsa mer om hur vi på Karlstads universitet hanterar personuppgifter www.kau.se/gdpr.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap