2021-03-23 11:00Nyheter

Nyhetsbrev 1, 2021, från CTF vid Karlstads universitet

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta inom tjänsteforskning. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningscenter i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

VIKTEN AV ATT KOMBINERA NY TEKNIK MED MER MELLANMÄNSKLIGA INNOVATIONER
För att uppnå bättre effekter inom hälso- och sjukvården bör nya tekniska innovationer införas tillsammans med strukturella förändringar menar Peter Samuelsson, nybliven doktor i filosofi med inriktning företagsekonomi. Läs mer.

NY SEMINARIESERIE LYFTER FRAM UTMANINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR INOM MUSIKBRANSCHEN
Interregprojektet MECO bjuder in till en ny seminarieserie där forskare vid Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet presenterar sin forskning och delar sina insikter från musikbranschen. Läs mer.

ORON FÖR DIGITAL INTEGRITET ÖKAR I SPÅREN AV PANDEMIN
Svenskarna har blivit mer oroliga för hur deras personliga information hanteras digitalt som följd av coronapandemin. Det visar en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid CTF. Läs mer.

NY AVHANDLING: VILKA UTMANINGAR MÖTER OFFENTLIGA ORGANISATIONER I SIN STRÄVAN ATT SKAPA SAMHÄLLSNYTTA?
Den frågan har Sara Davoudi undersökt i sin avhandling - ”What happened with the leviathan of the Public Sector?: The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value”. Läs mer.

FORSKNING FÖR EN BÄTTRE SKOLMILJÖ MED HJÄLP AV IOT
Forskare vid CTF ska under de kommande två åren undersöka hur internet of things, IoT, kan användas för att skapa en bättre skolmiljö och stärka elevers hälsa. Projektet genomförs i samverkan med flera aktörer och utgår från en högstadieskola i Arvika kommun. Läs mer.

NY PROFESSOR TILL CTF OCH HANDELSHÖGSKOLAN
Vi är glada att välkomna Ingo Karpen, professor i företagsekonomi med inriktning mot affärs- och tjänstedesign. Han började sin anställning den 1 februari och kommer att vara knuten till CTF. Läs mer.

TRE NYA DOKTORANDER KNUTNA TILL CTF 
Under början av året har tre nya företagsekonomidoktorander påbörjat sina studier. Pritam Padhi ska forska inom innovationshantering och tjänster. Janna Dervisic ska forska om innovation, tjänster och digital teknik. John-Erik Hassel ska studera entreprenöriella processer. Läs mer om våra nya doktorander på ctf.kau.se.

PUBLIKATIONER
Ett urval av våra senaste publikationer, samtliga publikationer finns på: ctf.kau.se.

  • Falk, P. (2021). Towards a public sector data culture: Data as an individual and communal resource in progressing democracy. In Concilio, G., Pucci, P., Raes, L., & Mareels, G. (Eds.). The Data Shake. Pp. 35-45. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63693-7_3
  • Trischler, J., & Trischler Westman J., (2021). Design for experience - a public service design approach in the age of digitalization, Public Management Review, pp 1-20. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1899272
  • Sukhov, A., Lättman, K., Olsson, L.E., Friman, M. Satoshi, F. (2021). Assessing travel satisfaction in public transport: A configurational approach, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol 93, https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102732
  • Echeverri, P., & Skålén, P. (2021). Value Co-destruction: Review and Conceptualization of Interactive Value Formation, Marketing Theory, pp.1-23. https://doi.org/10.1177/1470593120983390
  • Fyrberg Yngfalk, A. & Yngfalk, C. (2020). Modifying markets: Consumerism and institutional work in nonprofit marketing. Marketing Theory, Vol. 20, no. 3, pp. 343-362. https://doi.org/10.1177%2F1470593119885169

Du finns på sändlistan för CTF:s nyhetsbrev. Syftet med sändlistan är endast för utskick av CTF:s nyhetsbrev. Önskar du inte fler nyhetsbrev avregistrerar du dig här: kau.se/ctf/nyhetsbrevOm Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap