2020-04-23 11:32Nyheter

Nyhetsbrev 1, 2020, från Datavetenskap vid Karlstads universitet

null

Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av de främsta i världen inom sitt forskningsområde. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och universitet i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om Datavetenskaps forskning och utveckling.

Stora framgångar genom excellenssatsning
I juni 2019 avslutades den excellenssatsning som Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Datavetenskap varit del av sedan 2014. Genom satsningen har forskargrupperna kunnat växa och utvecklas för att fortsatt producera forskning i världsklass. Det visar gruppernas slutrapporter.
Läs mer

Integritetsskyddande tekniker måste anpassas mer efter användaren
I takt med att internetanvändningen ökat i samhället har frågor kring personlig integritet blivit allt viktigare. Forskare har utvecklat nya tekniska lösningar för att skydda användarnas integritet, men många är omedvetna om att de finns eller väljer att inte använda dem. I en doktorsavhandling har Ala Sarah Alaqra undersökt varför användningen av integritetsskyddande teknik är komplex trots att den är tillgänglig.
Läs mer

Ny funktionalitet stoppar intrång i flervägsnätverk
Du har säkert märkt att videoklippet på din telefon bryts när du lämnar ditt hus och WiFi-nätet? Mobilen kopplar upp sig mot 4G och videon börjar spela igen. En fördel med flervägsnätverk, som kommer att bli vanligt i framtiden, är att mobilen kommer att byta mellan olika nätverk utan att du märker av det. Uppkopplingen blir riktigt snabb när trafiken skickas över flera vägar men samtidigt ökar risken för intrång. Zeeshan Afzal, nybliven doktor i datavetenskap har under sina doktorstudier fokuserat på säkerhetsutmaningarna med flervägsnätverk.
Läs mer

Programmerbara nätverk möjliggör ökad flexibilitet utan prestandaförlust
Nya applikationer som självstyrande bilar, robotkirurgi och nästa generations automations- och tillverkningsteknologier ställer allt högre krav på både flexibilitet och kapacitet i datornätverk. Jonathan Vestin, nybliven doktor i datavetenskap har studerat hur programmerbara nätverk kan användas för att tillhandahålla den flexibilitet som krävs.
Läs mer

Nytt projekt ska bygga nästa generations programmerbara nätverk
Det finns utvecklingspotential inom många områden med programmerbara nätverk, som exempelvis bättre prestanda, ökad kontroll över nätverket och förbättrad säkerhet. Nu startar ett nytt projekt vid Karlstads universitet där forskare i datavetenskap tillsammans med IT-bolaget Red Hat ska ta fram nya lösningar för programmerbara nätverk baserade på öppen programvara.
Läs mer

Simone Fischer-Hübner har utsetts till hedersdoktor på chalmers
– Det känns jätteroligt och hedrande, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Personlig integritet och cybersäkerhet har fått en allt viktigare roll i samhället och därför känns den här utmärkelsen extra betydelsefull. Jag har alltid uppskattat samarbetet med IT-säkerhetsforskarna vid Chalmers och jag hoppas att vi kan stärka samarbetet ytterligare och tillsammans bidra till att föra forskningen än framåt.
Läs mer

Prestigefullt pris till professor i datavetenskap
Javid Taheri, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, har tilldelats priset ”Award of excellence” av IEEE Technical Committee on Scalable Computing (TCSC). Priset får han för sitt bidrag till forskningen inom molntjänster och användandet av artificiell intelligens för att optimera skalbara molnbaserade distribuerade system.
Läs mer

Kau-studenter nådde semifinal i nationell cybersäkerhetstävling
Torsdagen den 6 februari arrangerades tävlingen Cyber Challenge av Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 14 lag med universitetsstuderande tävlade om vilka som bäst kunde agera experter på nationell säkerhet. Karlstadlaget TrollControl gjorde bra ifrån sig och tog sig till semifinal.
Läs mer

Utbildningar i kluster 14
Nu har utvärderingen av utbildningar inom datavetenskap, datateknik och medieteknik startat. Huvudområden i kluster 14 i Treklöversamarbetet för kvalitetsutvärdering vid Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Karlstads universitet.
Läs mer

Karlstadforskare har gjort anonymitetsnätverket Tor säkrare
Anonymitetsnätverket Tor, med miljontals dagliga användare världen över, är viktigt för människor i utsatta situationer för att exempelvis undgå övervakning eller censur. Nu har två Karlstadforskare identifierat nya brister i anonymitetsskyddet och bidragit till tekniker som gör nätverket säkrare för användarna.
Läs mer

Datavetenskap förstärker med en gästprofessor inom 5G-nätverk
– Rekryteringen förstärker ytterligare vår kompetens inom 5G, säger Anna Brunström, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Förhoppningen är att knyta gästprofessorn till ett uppföljningsprojekt och ytterligare profilering som bygger på vårt nuvarande HITS-projekt. KK-stiftelsens finansiering täcker en ett år, men vi hoppas kunna bygga ett långsiktigt samarbete.
Läs mer

Datavetenskap – Committed to excellence in computer networking, privacy and security, and software engineering.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som enbart används för utskick av nyhetsbrev från Datavetenskap vid Karlstads universitet. Via denna länk kan du avregistrera dig från sändlistan och sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.