2019-05-15 14:05Nyheter

Nyhetsbrev 1, 2019, från uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet

null

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom flera olika branscher. Det här är årets första nyhetsbrev där vi samlar aktuella utbildningar som vi nu tar emot anmälningar till.

Du får nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare, samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Nu har vi nyheter om höstens omgångar av uppdragsutbildningarna  Big Exit, Evenemangssäkerhet II, Kvalificerad olycksutredning och Utredande intervju. Du får gärna tipsa dina kollegor om utbildningarna. 


Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp

Kursen ger en bred och djup insikt i olika olycksutredningsmetoder samt erfarenheter av dessa och en teoretisk bakgrund. Belyser olycksutredarens roll i säkerhetsarbetet inom olika sektorer på såväl verksamhets- som samhällsnivå.


Big exit - utrymningsplanering och hantering av folksamlingar i publika miljöer, 7.5 hp

Ny kurs som syftar till att ge kunskap om utrymningsplanering och hantering av folksamlingar ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Grundläggande kunskap om människors beteende, teknisk design av miljöer, organisatorisk säkerhet och relevanta regelverk.


Evenemangssäkerhet II, 7.5 hp

Kursen syftar till att ge dig kunskap i analys och problemförståelse kring säkerhetsfrågor inom evenemang av olika slag på både organisations- och individnivå.

Utredande intervju, 3 hp

Ny kurs som syftar till att ge fördjupad kunskap inom intervjuteknik vid utredning av olyckor.


Kontakt med uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet

Vill du komma i kontakt med uppdragsutbildningarna, kontakta Nina Sundberg, uppdragskoordinator, tel 0761-260 437, nina.sundberg@kau.se

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedlar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 57 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.