2019-04-02 09:00Nyheter

Nyhetsbrev 1, 2019, från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet

null

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet genomför och medverkar i olika insatser för skolledare inom skola och förskola. I det här nyhetsbrev presenterar vi aktuella kurser för 2019. Du får nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare, samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.


Nu pågår anmälan till våra utbildningar med start under 2019

Fram till mitten av april är anmälan öppen till höstens omgång av Rektorsprogrammet. Läs allt om utbildningen och anmälan: 


21-22 oktober blir det återträff för rektorsprogrammet 

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet bjuder vartannat år in alla tidigare deltagare i kurser och program samt skolans och förskolans huvudmän till återträffsdagar (alumnidagar). Årets tema är "Rektors omdömeskunskap - Vad är det man kan när man är kunnig?" och berör frågor om omdöme och etik. Vi kommer att skapa förutsättningar för ett rikt erfarenhetsutbyte på temat och inspirera genom föreläsningar, workshops och temasamtal. Utöver detta ges möjlighet till nätverkande och återseende av tidigare kurskollegor. I samband med anmälan behöver du ange vilket tema med anknytning till skolledning som du vill samtala om med andra skolledare. 

Alumndagarna kan ta emot 120 personer och redan ett halvår innan träffen är 89 platser bokade. 


Stort intresse för rektorsutbildningen för folkhögskolor

Under våren pågår anmälan till Rektorsutbildning - för skolledare på folkhögskola/kulturskola 30 hp. Riktigt roligt är att det är stor efterfrågan på platserna för folkhögskolorna och efterfrågan från kulturskolorna ökar sakta men säkert.  

Boktips!

Anette Forssten Seiser har precis utkommit med sin nya bok, Skolförbättring med vetenskaplig grund - Så stärktes ett pedagogiskt ledarskap. Boken finns att köpa hos Studentlitteratur.

Ebba Hildén har på uppdrag av Skolverket tagit fram en publikation om undervisningen tillsammans med de yngsta förskolebarnen. Sedan 2010 står det i skollagen att undervisning bedrivs i förskolan, men vad betyder det? Ebbas skrift utgår från exempel om undervisning och de yngsta barnen i förskolan, det vill säga barn i åldrarna 0-3 år.


Kontakt med rektorsutbildningen

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 0732-792 855, 054-700 23 60, ulf.buskqvist@kau.se

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.