2018-03-27 10:18Nyheter

Nyhetsbrev 1, 2018, från Uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet

null

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom skola och förskola. Det här är årets första nyhetsbrev där vi samlar aktuella utbildningar som vi nu tar emot anmälningar till. 

Du får nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare, samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7.5 hp

Inför hösten 2018 och våren 2019 erbjuder Karlstads universitet uppdragsutbildningen Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7,5 hp. Som huvudman kan du beställa kursen som så kallad kommunförlagd kurs. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs.

Huvudmän som har matematik- och tekniklärare som undervisar i grundskolans åk 7–9 eller i matematik på gymnasiet, kan låta dessa grupper samläsa det generella innehållet. Gruppen delas endast vid de ämnesdidaktiska momenten. Beställaren och lärosätet kommer överens om datum, tid och plats för de fysiska träffarna så att det passar båda parter. Som huvudman står du för lokaler och eventuella kostnader för förtäring, resor och vikarier.

Karlstads universitet ger kurserna på uppdrag av Skolverket som står för kurskostnaden. Karlstads universitet får erbjuda 120 platser för hösten 2018 och 90 platser för våren 2019. 

Du som är huvudman kontakter vår uppdragskoordinator och du som är lärare kontaktar din skolhuvudman som i sin tur kontaktar vår uppdragskoordinator för en dialog om upplägg för kommun- eller regionförlagd kurs. Som lärare kan du även göra en icke bindande intresseanmälan på webbsidan och få mer information från oss.

Kontaktperson: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760

Lärarlyftet hösten 2018

Anmälan till höstens omgång av Lärarlyftet pågår till 16 april. Karlstads universitet erbjuder följande kurser, klicka för att komma till kursens webbsida:

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk

På uppdrags av Skolverket erbjuder Karlstads universitet Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6, 7.5 hp. Kursen ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Kursen är öppen för alla lärare, oavsett i vilket ämne du undervisar.

Kursen kan även vara intressant för dig som funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs. Kursen leder inte till behörighet med du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Undervisa i modersmål

Stärk din förmåga att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever modersmålsundervisning av hög och likvärdig kvalitet för att förbättra deras förutsättningar för goda kunskapsresultat. Utbildningen omfattar de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan. Utbildningen riktar sig till dig som är modersmålslärare (inklusive modersmålslärare som undervisar i något av de nationella minoritetsspråken). För att få delta i utbildningen krävs det att du har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Kommunförlagda förskolekurser

På uppdrag av Skolverket erbjuder Karlstads universitet kurser som anordnas i kommunen och på det sättet tydligare kan kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar vår uppdragskoordinator och i samråd kommer vi överens om startdatum, studiefart (kan vara kvartsfart eller åttondelsfart) och antal deltagare för kursen. Karlstads universitet erbjuder följande kurser:

  • Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet
  • Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete
  • Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan
  • Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning
  • Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan
  • Läs mer om kurserna

Kontaktperson: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760

Akademin för kulturskolor

Under hösten 2018 startar Karlstads universitet Akademin för kulturskolor som är en paketering av uppdragsutbildningar för landets musik- och kulturskolor. Kurserna vänder sig till chefer och pedagoger. Anmälan är öppen till följande utbildningar:

Morgondagens ledare i skola och förskola - rekryteringsutbildning

Många huvudmän har svårt att rekrytera nya skolledare. I samverkan med vår referensgrupp, som består av åtta förvaltningschefer från mellansverige, har Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet därför satt samman en rekryteringsutbildning, Morgondagens ledare i skola och förskola, som under hösten 2017 samlade 46 deltagare på Karlstads universitet. Nu planerar vi för att starta ytterligare en omgång under hösten 2018. Deltagarna utses av kommunala och enskilda huvudmän och kan komma från både skola och förskola. Utbildningen består av sex träffar.

– Innehållet i utbildningen ska belysa skillnaden mellan att vara lärare och skolledare och i utbildningen lyfter vi fram några kunskapsområden som är viktiga för moderna skolledare, säger Ulf Buskqvist.

Varje deltagare har en egen mentor på hemmaplan och inför varje kurstillfälle ska mentorn intervjuas inom ett aktuellt ämnesområde. Dessutom ingår texter som ska läsas till varje gång. Experter från Rektorsutbildningen bidrar med inspel vid varje kurstillfälle. Efter första träffen reflekterar Hanna Berg från Västervik:

"Att redan från start känna glädje och nyfikenhet kring arbetet som blivande skolledare - det känns fantastiskt! Jag ser redan fram emot nästa träff - att få verktyg att tillsammans med pedagogerna utveckla skolan för elevernas rätt till ledning och stimulans, säger Hanna Berg."

Fler uppdragsutbildningar för personal inom förskola och skola

Fler uppdragsutbildningar för rektorer och skolledare

Kontakt med uppdragsutbildningen

Vill du komma i kontakt med uppdragsutbildningar för skola och förskola, kontakta Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator hos Uppdrags AB vid Karlstads universitet, tel 0724-547 760, pia.sundgren-storm@kau.se

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedlar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 50 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare, samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB. Mejla till uppdrag@kau.se om du vill ändra epostadress, ta bort eller lägga till en ny epostadress.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.