2018-03-27 09:38Nyheter

Nyhetsbrev 1, 2018, från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet

null

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet genomför och medverkar i olika insatser för skolledare inom skola och förskola. Det här är årets första nyhetsbrev där vi samlar aktuella händelser. Du får nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare, samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Nu pågår anmälan till Rektorsprogrammet inför hösten 2018

124 deltagare startade Rektorsprogrammet vid Karlstads universitet under hösten 2017. Det är en betydande ökning jämfört med de två senaste åren. Deltagarna kommer från mellersta Sverige, från Malung i norr till Växjö i söder. Fram till den 16 april pågår anmälan till höstens nya programstart.

- Det är fantastiskt att vi på Karlstads universitet får möjlighet att utbilda så många av Sveriges rektorer. Vi vet att vi har en uppskattad utbildning med kompetenta och engagerade utbildningsledare. Att vi nu fått en ökning av antalet sökande är framförallt ett kvitto på allt det goda arbete som våra utbildningsledare och administratörer gör tillsammans för att skapa bästa möjliga rektorsutbildning, säger Ulf Buskqvist, utbildningschef vid Rektorsutbildningen.

Fortbildning för rektorer

Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap 7.5 hp är en statlig fortbildning för rektorer som har genomgått den statliga befattningsutbildningen, en äldre statlig rektorsutbildning eller har en dokumenterad kompetens motsvarande detta. Utbildningens teoretiska innehåll riktas mot att stödja rektorers praktiska pedagogiska ledarskap. En nyhet sedan våren 2017 är att även du som genomgått Rektorslyftet är välkommen att gå kursen.

Fortbildningens syfte är att bidra till att rektorer får kunskaper och kompetens som ökar förutsättningarna att utöva ett pedagogiskt ledarskap i relation till lärares undervisning och elevernas möjlighet att nå de nationella målen.

Fortbildning för förskolechefer

Pedagogiskt ledarskap i förskolan är en fortbildning för förskolechefer med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Utbildningen inriktas mot styrnings- och ledarskapsfrågor där teoretiska kunskaper knyter an till förskolechefens ledarroll i praktiken.

Syftet med fortbildningen är att ge förskolechefen förutsättningar att utveckla sitt pedagogiska ledarskap inriktat mot en verksamhet som främjar alla barns utveckling och lärande.

Morgondagens ledare i skola och förskola - rekryteringsutbildning

Många huvudmän har svårt att rekrytera nya skolledare. I samverkan med vår referensgrupp, som består av åtta förvaltningschefer från mellansverige, har vi därför satt samman en rekryteringsutbildning, Morgondagens ledare i skola och förskola, som under hösten 2017 samlade 46 deltagare på Karlstads universitet. Nu planerar vi för att starta ytterligare en omgång under hösten 2018. Deltagarna utses av kommunala och enskilda huvudmän och kan komma från både skola och förskola. Utbildningen består av sex träffar. 

– Innehållet i utbildningen ska belysa skillnaden mellan att vara lärare och skolledare och i utbildningen lyfter vi fram några kunskapsområden som är viktiga för moderna skolledare, säger Ulf Buskqvist.

Varje deltagare har en egen mentor på hemmaplan och inför varje kurstillfälle ska mentorn intervjuas inom ett aktuellt ämnesområde. Dessutom ingår texter som ska läsas till varje gång. Experter från Rektorsutbildningen bidrar med inspel vid varje kurstillfälle. Efter första träffen reflekterar Hanna Berg från Västervik:

"Att redan från start känna glädje och nyfikenhet kring arbetet som blivande skolledare - det känns fantastiskt! Jag ser redan fram emot nästa träff - att få verktyg att tillsammans med pedagogerna utveckla skolan för elevernas rätt till ledning och stimulans, säger Hanna Berg."

Akademin för kulturskolor

Under hösten 2018 startar Karlstads universitet Akademin för kulturskolor som är en paketering av uppdragsutbildningar för landets musik- och kulturskolor. Kurserna vänder sig till chefer och pedagoger. För rektorer och skolledare på musik- och kulturskolor ingår både rektorsutbildningen och rekryteringsutbildningen Att leda utbildning på folkhögskola eller kulturskola (läs mer nedan).

Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola eller kulturskola 

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet anordnar rektorsutbildning för folkhögskolans rektorer, biträdande rektorer, studierektorer samt för den kommunala kulturskolans rektorer och motsvarande. Utbildningen sker på uppdrag av Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Kulturskolerådet. Utbildningen är en tvåårig befattningsutbildning som riktar sig till verksamma skolledare vid folkhögskola och kulturskola (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer etc.). Den är i huvudsak förlagd till internat och omfattar 16 dagar per år. Vissa inslag i utbildningen är speciellt riktade till deltagare från folkhögskolan och andra inslag är specifika för deltagare från kulturskolan. Större delen av utbildningen sker gemensamt.

Att leda utbildning på folkhögskola eller kulturskola

Utbildningen vänder sig till dig som är kursföreståndare, linjeledare eller lärare som vill bli skolledare. Den handlar om kunskapen, förmågan och viljan att leda folkhögskolans eller kulturskolans verksamhet med helheten för ögonen och om att utveckla skolan mot uppställda mål. Utbildningen är således både en kompetensutveckling för olika ledningsuppgifter och en förberedande utbildning för framtida skolledare.

Utbildningen ger en orientering om ledarskap i folkhögskolan/kulturskolan, förutsättningar för styrning och ledning och det personliga ledarskapets betydelse. Ledarrollen analyseras med utgångspunkt från olika aktörsperspektiv och relateras till folkhögskolans/kulturskolans organisation, kultur och övergripande uppdrag såsom en egen utbildningsform. Särskilt uppmärksammas förmågan att leda en arbetsgrupp i ett förändringsarbete.

Du får således möjlighet att fördjupa dina kunskaper och din kompetens gällande ledarskapets krav och möjligheter och ställa det i relation till personliga motiv och förutsättningar.

Kontakt med rektorsutbildningens personal

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 0732-792 855, 054-700 23 60, ulf.buskqvist@kau.se

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang. Snabbadressen är @rutkau


Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitets uppdrags AB och kommer inte att spridas till obehöriga. 
Nyhetsbrevet skickas som mest fyra gånger per år. Mejla till rektorsutbildningen@kau.se om du önskar avregistrera dig eller ändra epostadress. 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.