2017-04-04 12:35Nyheter

Nyhetsbrev 1, 2017, från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet

null

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet genomför och medverkar i olika insatser för skolledare inom skola och förskola. Fram till den 18 april pågår anmälan till Rektorsprogrammet, Fortbildning för förskolechefer och Fortbildning för rektorer. 


Sök höstens utbildningar senast 18 april

Nu pågår anmälan till rektorsprogrammet, fortbildning för förskolechefer och fortbildning för rektorer.

Hallå där, Ebba Hildén, ny kursansvarig för Fortbildning för förskolechefer. 
Vad är nytt inför nya omgången?

- Till höstens omgång med Fortbildning för förskolechefer (FFF) har vi ändrat en hel del sedan andra kursomgångar samtidigt som vi valt att behålla det som fungerat bra. Framför allt så har vi nu ett tydligt fokus på ett pedagogiskt ledarskap utifrån en vetenskaplig grund. Ledarskap är det ledord som binder samman de olika internaten, där det pedagogiska ledarskapet synliggörs genom olika föreläsare och konkretiseras med hjälp av reflektion, både enskilt och i grupp, men även i form av olika uppgifter som utförs i den egna verksamheten. De olika internaten följer en röd tråd i utbildningen som binds samman i ett examinerande arbete i slutet. Vi är också väldigt glada för att Fortbildning för förskolechefer kommer att samköras med Fortbildning för rektorer, eftersom det ger oss en större möjlighet att både erbjuda en kurs på grundläggande nivå, men även utmana de som önskar en avancerad nivå.

Hallå där kursansvariga Anette Forssten Seiser, vad ingår i Fortbildning för rektorer?

- Under utbildningen kommer deltagarna undersöka hur ett pedagogiskt ledarskap tolkas av myndigheter och av olika forskare. Utifrån den bild som då framträder får deltagarna fundera över vad andras förväntningar och tolkningar innebär för dem i rollen som rektor. På internatet kommer deltagarna diskutera med kollegor hur de själva uppfattat detta ledarskap. De kommer även att planera olika pedagogiska ledarskapshandlingar som kommer att prövas i verksamheterna. Utifrån ett aktionslärande kommer sedan handlingarna att analyseras och diskuteras i lärgrupperna. På så vis bidrar alla prövade ledarskapshandlingar till det kollektiva lärande i grupperna. Förhoppningen är att efter utbildningen så kommer bilden av det pedagogiska ledarskapet att vara tydligare men också mer nyanserat och att deltagarna kommer att känna sig stärkta i sitt pedagogiska ledarskap.  

Det finns en referensgrupp för rektorsutbildningen, vad gör de?

- Referensgruppen består av representativa skoltjänstemän i flera olika kommuner samt en representant för fristående skolor i upptagningsområdet, berättar utbildningschef Ulf Buskqvist. Sammansättningen har bland annat skett mot bakgrund av den geografiska spridning som Rektorsprogrammet vid Karlstads universitet hittills haft och det särskilda uppdrag som Rektorsutbildningen fått från Skolverket.

Syftet med gruppens arbete är framför allt att den ska utgöra ett stöd för utbildningens utveckling. I dialog och diskussion dryftas Skolverkets mål och huvudmännens förväntningar. Huvudmännens bild av pågående utbildning diskuteras och deltagarnas synpunkter återförs till kursanordnaren. På samma sätt återförs information och frågeställningar från sammanträdena till huvudmännen. Statistik och uppföljningar som rör utbildningen presenteras och diskuteras. I gruppen diskuteras också de frågor som Skolverkets nationella utbildningschefs-grupp behandlar. Efter våra träffar kan synpunkter återföras till Skolverket. Referensgruppen ska också vara en arena för diskussioner om nya insatser som kan stärka Rektorsutbildningens roll som en viktig utvecklingsresurs för regionens skolledare och huvudmän.

Alumniträff 18-19 oktober 2017

Rektorsutbildningen bjuder årligen in alla tidigare deltagare i kurser och program samt skolans och förskolans huvudmän till återträffsdagar (alumnidagar). Årets dagar äger rum den 18-19 oktober i Karlstad.

Alumndagarna kommer ha temat "Att leda i villrådighetens tidevarv - om skolledarens kompasser". Läs mer om programmet, talarna och anmälan via länken. Anmälan öppnar den 7 april och pågår till den 1 september.

KALENDER

Utbildningar

KONTAKT

Sociala medier

Via rektorsutbildningens sida på Facebook får du ögonblicksbilder från olika utbildningar och inbjudningar till olika träffar och kurser.

Kontakt med rektorsutbildningens personal

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 054-700 23 60, ulf.buskqvist@kau.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, samverkanspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas fyra gånger per år. Mejla oss om du önskar avregistrera dig eller lägga till ny prenumerant: rektorsutbildningen@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.