2020-05-08 14:00Nyheter

Nya programmeringskurser för lärare

null

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola och skola. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar som är på gång eller som vi nu tar emot anmälningar till. Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

I det här nyhetsbrevet siktar vi framåt och berättar om vilka utbildningar i programmering för yrkesverksamma lärare som det nu pågår anmälan till. Du får gärna dela nyhetsbrevet med dina kollegor och medarbetare. 


Två nya Introduktionskurser inom programmering

Under hösten genomför Karlstads universitet nya kurser i programmering. Du behöver inte ha förkunskaper i programmering. Kurserna planeras att starta i augusti/september och genomförs på distans via utbildningsplattformen Canvas. I kurserna ingår en till tre träffar, fysiska eller online. Vi återkommer med besked i välkomstbrev utifrån rådande coronapandemi.

Som lärare kan du anmäla dig direkt till kurserna via kursernas webbsidor. Observera bara du ska intyga att skolhuvudmannen godkänt din anmälan, så du behöver stämma av med skolhuvudmannen först. 

Som huvudman kan du beställa kurserna kommunförlagda. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs. Kontaktperson: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760


Introduktion: Programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Kursen ger dig kunskaper i programmering i textbaserade miljöer för att du ska kunna arbeta med programmering i undervisningen. Efter kursen kommer du kunna:

 • skapa enklare program i textbaserad miljö
 • läsa, förstå, felsöka, test och förbättra enklare program
 • utforma algoritmer för att lösa problem
 • identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
 • ha förståelse för hur programmering kan introduceras för elever.

Läs mer om kursen och anmäl dig eller boka platser senast 15 juni! (fåtal lediga platser kvar)


Introduktion: Programmering i visuell miljö, 5 hp

Kursen ger dig kunskaper i programmering i visuell miljö och styrning av föremål och konstruktioner för att du ska kunna arbeta med programmering i undervisningen. Efter kursen kommer du kunna:

 • skapa enklare program i visuell miljö
 • läsa, förstå, felsöka, test och förbättra enklare program
 • utforma algoritmer för att lösa problem
 • använda programmering för att styra fysiska eller virtuella konstruktioner eller föremål
 • identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
 • ha förståelse för hur programmering kan introduceras för elever.

Läs mer om kursen och anmäl dig eller boka platser senast 15 juni! (fåtal lediga platser kvar)


Att programmera med workshops - nytt komplement till Skolverkets webbkurs

Att programmera med workshops är en workshopserie som Karlstads universitet genomför på uppdrag av Skolverket. Workshopserien är ett komplement till Skolverkets befintliga webbkurs "Att programmera". Genom workshops ges deltagarna möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i programmering utifrån lärandemålen i webbkursen. Karlstads universitet erbjuder workshopserien utifrån tre programmeringsspår: Scratch, Micro:bit och Python.

Som huvudman kan du beställa workshopserien region- eller kommunförlagd. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs.

Workshopsserien genomförs 30 september till 30 november 2020.


Sök statsbidrag!

Skolhuvudmannen kan söka statsbidrag för sina lärares kompetensutveckling. Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan. 


Karlstads universitet ställer inte in, vi ställer om

Med anledning av coronaviruset bevakar Karlstads universitet kontinuerligt läget och följer information och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Region Värmland. Från och med 18 mars 2020 genomförs all undervisning på Karlstads universitet via distansundervisning. Studenter och deltagare i uppdragsutbildningar får information via lärplattformen Canvas och sin kursledare. Vi på uppdragsutbildningen har även kontaktat de arbetsgivare som har anställda som går uppdragsutbildningar hos oss och berättat om hur vi bedriver distansundervisning i uppdragsutbildningarna.

Karlstads universitets rektor, Johan Sterte, skickar en hälsning och berättar mer om att universitetet inte ställer in, utan att vi ställer om!


Kontakt med uppdragsutbildningen

Vill diskutera uppdragsutbildningar för skola och förskola kontaktar du Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator hos Uppdrags AB vid Karlstads universitet, tel 0724-547 760, pia.sundgren-storm@kau.se

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedlar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 58 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.