2015-06-03 10:42Nyheter

Nya och förlängda indiska samarbeten

null

Karlstads universitet undertecknade den 1 juni avtal om samarbeten med tre indiska universitet. Detta skedde i samband med det pågående indiska presidentbesöket i Sverige under en högtidlig ceremoni vid Utrikesdepartementet i Stockholm. Inledningstalare var Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

- Vårt samarbete med Indien är unikt. Det har pågått under lång tid – mer än ett kvarts sekel - och involverar många olika delar av vår verksamhet. Vi har mycket att bygga vidare på och det är vad de här avtalen ger möjlighet till, säger rektor Åsa Bergenheim.

De samarbeten som undertecknades involverar Banaras Hindhu University (BHU) i Varanasi som Karlstads universitet har haft samarbetat med mer än två decennier. Nya samarbetsintentioner, så kallade Memorandum of understandings, undertecknades också med Indian Institute of Technology Guwahati och Indira Gandhi National Tribal University.

Med vid ceremonin fanns också Per-Olof Fjällsby som sedan starten deltagit i samarbetet med BHU och kring det studiecenter som universitetet har i Varanasi. Samarbetet mellan universitetet och Indien skildras och beskrivs närmare i text och bild i den nyutgivna boken "Som ringar på vattnet: 25 år av internationellt samarbete" (red. Inga-Lill Fjällsby, Peter Olausson och Margaretha Ullström).


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.