2018-09-13 07:44Nyheter

Ny satsning på kompetensutveckling för näringslivet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, får 3 miljoner från KK-stiftelsen för att utveckla och bedriva kompetensutveckling för yrkesverksamma. Kurserna kommer att utvecklas utifrån näringslivets behov och baseras på den senaste forskningen med fokus på värdeskapande genom tjänster.

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats 3 miljoner kronor för att i samverkan med ett 15-tal företag och organisationer utveckla kurser riktade mot näringslivets kompetensbehov. De nya kurserna utvecklas och genomförs inom ramen för ett av KK-stiftelsens Expertkompetensprogram, kallat ISE, Improving value creation though service education. Utbildningssatsningen tar sin utgångspunkt i forskningen vid CTF.

- Vi kommer att utveckla programmet tillsammans med våra samarbetspartners för att matcha deras kompetensbehov. Det är kul att så många vill vara delaktiga, det tyder på att det finns ett behov och intresse av att påverka kursutbud och innehåll, säger projektledare Carolina Camén, forskare vid CTF och lektor vid Handelshögskolan på Karlstads universitet.

Stärker svensk konkurrenskraft och för forskningen framåt
- Vår tjänsteforskning är i framkanten av den internationella forskningsfronten. Genom Expertkompetensprogrammet får vi möjlighet att göra riktade utbildningsinsatser för näringslivet, som i sin tur får kan stärka sin kompetens och konkurrenskraft. Våra partners bidrar med kunskaper, erfarenheter och nya frågeställningar, som i sin tur kan leda till nya forskningsfrågor och projektidéer, säger Carolina Camén.

Det första steget i satsningen pågår just nu och består av att genomföra en kompetenskartläggning, utveckla och genomföra pilotkurser. Detta arbete kommer bland annat att genomföras genom workshops och diskussioner med deltagande partners. En annan del är att utveckla en modell för kompetenskartläggning och kursutveckling samt att skriva en ansökan till steg två i satsningen. CTF har tidigare erhållit finansiering från KK-stiftelsen i olika former men det är första gången för en satsning i Expertkompetensprogram.

- Det är första gången som Karlstads universitet får ett Expertkompetensprogram. Vi ser det som ett kvitto på att den forskning som bedrivs vid universitetet, och i detta fall på CTF, inte bara är viktigt inom forskarsamhället utan också har stor betydelse för näringsliv och offentlig förvaltning. Satsningen ligger i linje med lärosätes strategiska mål att vi ska knyta ihop vår forskning och utbildning till kompletta miljöer. Genom KK-stiftelsens stöd i form av ett Expertkompetensprogram får vi goda förutsättningar för detta. Här tar CTF ytterligare ett kliv i denna riktning, säger Patrik Larsson, dekan vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

ISE - Improving value creation through service education är ett första steg i utvecklingen av ett Expertkompetensprogram och finansieras av KK-stiftelsen mellan 2018 - 2020. Syftet med ett Expertkompetensprogram är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja kompetensutveckling och vidareutbildning av yrkesverksamma genom skräddarsydda kurser utvecklade av starka forskningsmiljöer. Programmet leds av Carolina Camén och involverar, förutom CTF, andra avdelningar inom universitetet. Partners är: Almega, Attityd, BillerudKorsnäs, Cellcomb, Compare, Färjestads BK, Live Nation Nordic AB, Löfbergs, NWT, Miller Graphics Group, RISE, SMA Mineral AB, Uddeholm AB, Volvo Bus Corporation och Zynapp.

För mer information: Carolina Camén, forskare vid CTF och lektor vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet, 054-700 1559, carolina.camen@kau.se.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.