2017-12-07 08:25Nyheter

Ny metod för patientinvolvering i vården

null

En ny metod för patientinvolvering i vården ska valideras och spridas i ett nytt forskningsprojekt. Projektet genomförs av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i samarbete med Landstinget i Värmland och med stöd från Vinnova.

CTF och Landstinget i Värmland, LiV, har tillsammans beviljats 790.000 kr från Vinnova för att validera och sprida information om en metod för patientinvolvering genom innovationsgrupper.

– Vår metod går ut på att i grupper fånga upp och förädla idéer från såväl patienter som medarbetare om hur vården ska förbättras och effektiviseras, både ur ett patient- och medarbetarperspektiv, säger projektledare Peter Magnusson, professor i företagsekonomi, och fortsätter:

– Forskningen har visat att de bästa innovationerna ofta uppstår bland användarna, det vill säga de som har nytta av innovationen - i detta fall patienter och medarbetare. Genom att involvera användarna vid utvecklingsarbete kan man säkerställa att resultatet stödjer deras faktiska behov. Med vår metod blir detta arbete enklare och effektivare.

Peter Magnusson är en av forskarna bakom metoden som utvecklats i ett tidigare Vinnova-finansierat projekt vid CTF där man jobbade tillsammans med patienter och personal på ett antal värmländska vårdcentraler.

– Nu ska metoden valideras genom att prövas på kronikersjuka - i detta fall grupperna: diabetes, hjärtsvikt, astma och kol, samt psykisk ohälsa, säger Peter Magnusson.

För att sprida information om metoden kommer också en digital broschyr eller handbok att tas fram tillsammans med LiV.

Projektet kommer att löpa under perioden januari 2018 till juli 2019. Från CTF deltar också forskarna Linda Bergkvist och Lars E Olsson.

Även Uppdrags AB vid Karlstads universitet kommer att medverka i projektet i och med att universitetet också kommer att utveckla en certifieringskurs för metoden.

För mer information 
Kontakta Peter Magnusson, CTF, 054-700 2132 alt. 070 346 73 00, peter.magnusson@kau.se, eller Mathias Karlsson, LiV, 054-61 50 00.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.