2016-12-21 09:06Nyheter

Naturresursen rinnande vatten

null

Forskningsmiljön "Naturresurs rinnande vatten" inom biologiämnet vid Karlstads universitet får efter årskiftet förstärkta resurser och blir därmed en stark forskningsmiljö vid Karlstads universitet. Med internationell rekrytering har man under senare år förstärkt gruppen med fler professorer.

En kärntrupp av några få biologiforskare under tidigt 2000-tal har vuxit till ett internationellt team av framstående forskare. Genom medvetna och fokuserade ansträngningar har forskningsgruppen växt avsevärt de sista åren med nyrekrytering av två professorer, en befordran till professor samt tre till docent.

Gruppens tillämpade forskning berör hur människan påverkar den värdefulla naturresurs som rinnande vatten utgör och hur denna påverkan kan mildras till exempel vid vattenkraftverk.

- Mycket av forskningen inom vår forskningsprofil handlar om att studera olika ekologiska samband i naturen. Forskningen behandlar huvudsakligen fisk, men även andra organismer studeras, säger Larry Greenberg, professor i biologi och forskningsledare. I vår grundforskning arbetar vi med frågor om fiskars vinterekologi, och betydelsen av kopplingen mellan land och vatten för laxartad fisk. I vår tillämpade forskning studerar vi frågor kring vattenreglering, fiskpassage, fiskvandring, kompensationsodling och hotade musselarter.

Ett växande forskningsfält
- Vi har kontinuerligt expanderat vårt forskningsfält som startade med att vi studerade växelverkan mellan land och vatten, som sedan expanderade till tillämpad naturvårdsbiologi, till forskning om samband mellan det sociala och ekologiska, och till att nu inkludera allt om sötvatten, både rinnande vatten och sjöar, säger Larry Greenberg. Vi har även expanderat vårt nätverk till att inkludera internationella forskningsprojekt medan vi fortsätter att vara starkt engagerade i hållbar utveckling av lokala och regionala ekosystem. Forskargruppen har lyckats mycket bra med att få extern finansiering till sina projekt och har en mycket hög publiceringsgrad.

För mera information kontakta Larry Greenberg, professor i biologi vid Karlstads universitet, tel 054 700 1543 eller larry.greenberg@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.