2019-08-26 08:57Nyheter

Lars E. Olsson ny professor i psykologi

null

Lycka, upplevelser och hållbar utveckling för människor och samhälle är i fokus för Lars E. Olssons forskning. Han är forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning och sedan 1 juni professor i psykologi där han också verkar som ämnesföreträdare.

Lars E. Olsson disputerade våren 2007 kring beslutsfattandets psykologi vid Göteborgs universitet. Därefter var han anställd som forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap på Handelshögskolan i Göteborg och var samtidigt gästforskare vid Karlstads universitet. Sedan 2009 forskar och undervisar han vid Karlstads universitet knuten till CTF och institutionen för sociala och psykologiska studier.

- Min forskning har under de senaste åren bland annat handlat om människors vanor och upplevelser kopplat till vardagligt resande. Ett av mina aktuella projekt handlar om att ta fram ny kunskap och utveckla metoder för att bättre förstå människors upplevelser och vad som motiverar dem att förändra sitt beteende till att bli mer miljömässigt hållbart, till exempel resa mindre med bil eller handla mer miljövänligt. Ett annat aktuellt projekt syftar till att skapa mer kunskap om äldres resvanor. Kunskap som kan användas för att utveckla attraktiva och hållbara mobilitetstjänster anpassade för deras behov. Målet är att öka äldres livskvalitet och delaktighet i samhället på ett hållbart sätt.

Lars E. Olsson har skrivit flertalet artiklar och böcker om hur vardagsresor på olika sätt kan påverka människors livskvalitet. I höst är han aktuell med en ny bok som handlar om barn och hur deras välbefinnande påverkas av resvanor och transportsystemet. Boken är baserad på flera års forskning inom området - forskning som rönt stor uppmärksamhet både i nationell och internationell media.

- Jag är lyckligt lottad som haft förmånen att få arbeta med många duktiga forskare vid Karlstads universitet, men också från flera andra lärosäten i Sverige, Japan, Nederländerna och Kanada. Tack vare detta nätverk sprids forskningen snabbare och nya möjligheter till samarbeten öppnas, något som bland annat lett fram till den snart lanserade boken där ett 30-tal inbjudna internationella forskare medverkar.

Lars E. Olsson forskar också inom andra områden. Ett aktuellt exempel är innovation inom hälso- och sjukvård där han utvecklar och studerar nya interaktiva metoder där patienter och vårdpersonal ges möjlighet att i samverkan utveckla nya tjänster inom vården. Syftet är att förutom att få fram nya patientcentrerade idéer också få mer kunskap kring processerna som sker hos och mellan individer när idéer utvecklas och när de i nästa fas utvärderas.

För mer information, kontakta Lars E. Olsson via telefon 054-700 2498 eller e-mail lars.e.olsson@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.