2021-03-02 14:00Nyheter

Lärarlyftet och programmeringskurser för yrkesverksamma lärare

Närbild av ett barn.

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola och skola. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar som är på gång eller som vi nu tar emot anmälningar till. Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Samtalsmodeller för skolframgång, 5 hp

Anmälan pågår till 11 april och görs via kursens webbsida.
Kursen genomförs under maj till november 2021.

Kursen vänder sig till dig som är anställd inom förskola, skola eller vuxenutbildning och har ett utökat pedagogiskt ledningsansvar inom ramen för din anställning. Du har ett uppdrag som exempelvis förstelärare, lärledare, arbetslagsledare eller utvecklingsledare och förväntas inom ramen för detta uppdrag leda kollegiala samtal. Att leda kollegors lärande är ett komplext uppdrag som ställer krav på flera olika kunskaper och kompetenser.

Läs mer och anmäl dig på kursens webbsida: 

Lärarlyftet hösten 2021 

Anmälan startar 15 mars och görs via antagning.se

Målgrupp: Anställd lärare som har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.  

Läs mer på kursernas webbsidor: 

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp 

Anmälan startar 15 mars och görs via antagning.se

Målgrupp för speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet är:

 • lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt särskild undervisning för vuxna,
 • lärare som har sådan grundläggande lärarexamen som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan,
 • lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen och som dessutom är,
 • anställda inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet.

Läs mer på kursens webbsida: 

Programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Anmälan är öppen och görs via kursens webbsida! 

Målgrupp:

 • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7-9 och specialskolans årskurs 8-10
 • Matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • Matematiklärare i gymnasieskolan
 • Matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • Tekniklärare i grundskolans årskurs 7-9 och specialskolans årskurs 8-10

Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Läs mer och anmäl dig på kursens webbsida: 

Programmering i visuell miljö, 5 hp

Anmälan är öppen och görs via kursens webbsida! 

Målgrupp:

  • Tekniklärare i grundskolans årskurs 4-9 och specialskolans årskurs 5-10
  • Lärare i grundskolans årskurs 4-6 och specialskolans årskurs 5-7
  • Lärare i grundsärskolans årskurs 4-9
  • Lärare i kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå
  • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7-9 och specialskolans årskurs 8-10

Läs mer och anmäl dig på kursens webbsida: 

Kontakt med uppdragsutbildningen

Vill diskutera uppdragsutbildningar inom förskola och skola kontaktar du Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator hos uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 0724-547 760, pia.sundgren-storm@kau.se

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren/Skolverket finansierar utbildningen och godkänner den antälldes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedelar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 50 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.

 Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola