2021-09-14 08:20Nyheter

Lärar- och pedagogfortbildning 2021/2022

Porträtt på ett barn.

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar. Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Utvecklingsprogram för skolutvecklare

Vi kommer till din kommun eller region!

Följande kurser kan skolhuvdmannen boka kursplatser till och i dialog med oss kan kurserna förläggas till er kommun eller region. Kontaktuppgifter till vår uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm finns längst ner i nyhetsbrevet.

Nyfiken på förskola och skola, 7.5 hp

Nu kan du som är skolhuvudman boka kursplatser till din personal som en introduktion till vidare studier inom förskola och skola. Kursen syftar till att inspirera och skapa förståelse för förskolans och skolans uppdrag gällande organisation, innehåll samt kommunikation och bemötande med fokus på en förskola och skola för alla.

Lärarlyftet

Som skolhuvudman kan du kontakta oss för möjligheten att få kommun- eller regionförlagda kurser inom ramen för Lärarlyftet. 
Pågående kurser inom Lärarlyftet öppnar igen för anmälan inför hösten 2022.

Kurser på uppdrag av Skolverket

Följande kurser är öppna för anmälan:

Bild i sociala medier

Vi undersöker nu intresset för kortare kurser om sociala medier. Hjälp oss genom att göra en icke bindande intresseanmälan så får du ett mejl från oss med mer information.

The art of hosting

The art of hosting är en ny utbildning och träning i medskapande processledning som Universitetspedagogiska enheten vid Karlstads universitet erbjuder till pedagoger, lärare och forskare. Den genomförs under tre digitala heldagar under oktober och november. 

Pia är vår uppdragskoordinator 

Pia Sundgren Storm är sedan fyra år uppdragskoordinator på Karlstads universitet. Pia har arbetat många år inom grundskolan, både som förstelärare och inom en kommunal verksamhet som fokuserar på elever med olika funktionsvariationer. 

Pia hjälper dig som är skolhuvudman när du vill skräddarsy kompetensutveckling för din personal och hon är också en länk mellan dig som är lärare och Skolverket då hon arbetar med att koordinera alla olika utbildningar som universitetet får i uppdrag att genomföra av Skolverket. 

När du vill diskutera uppdragsutbildningar inom förskola och skola kontaktar du Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator hos uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 0724-547 760, pia.sundgren-storm@kau.se

Kontakt med uppdragsutbildningen

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren/Skolverket finansierar utbildningen och godkänner den antälldes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedelar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 50 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola