2017-12-05 10:56Nyheter

Kvalitetskontroll av nästa generations läkemedel

null

Den 30 november var det kick-off på Karlstads universitet för projekt BIO-QC, Kvalitetskontroll och rening av nya biologiska läkemedel, vars syfte är att utveckla förbättrade metoder för kvalitetskontroll av nästa generations läkemedel. Projektet involverar tre akademiska grupper och fyra företag.

- Övergripande syfte med BIO-QC är att besvara frågan hur vi möter kriterierna för kvalitetskontroll av nästa generations läkemedel, som baseras på stora biologiska molekyler, säger Torgny Fornstedt, professor i analytisk kemi vid Karlstads universitet och koordinator av projektet. Vi vet hur vi ska hantera kvalitetskontroll av småmolekylära läkemedel, men biomolekyler är mer komplexa. Vid framställningen får man inte fem eller tio föroreningar, som för de småmolekylära läkemedlen, utan 50 eller 100.

Samverkan mellan akademi och företag
Projektet har en budget på drygt 20 miljoner kronor och finansieras genom ett anslag på 9 miljoner kronor vardera från KK-stiftelsen och de fyra deltagande företagen AstraZeneca, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, Attana AB och Ridgeview Instruments AB samt 3 miljoner kronor från de tre deltagande universiteten, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet.

Bioläkemedel - nästa generations läkemedel
Bioläkemedel är proteinmolekyler som i princip är kopior eller optimerade versioner av kroppsegna proteiner samt nischade biologiska läkemedel som injiceras i kroppen för att stimulera kroppens eget immunförsvar.

- Projektet är win-win för alla parter, säger Torgny Fornstedt. Vi akademiker får industriellt utmanande problem att applicera i vår forskning och tillgång till avancerade analysinstrument och kunskap för att testa och validera våra datorsimuleringar på. I slutändan gör vi bättre forskning och företagen får fördjupade kunskaper och nya produkter för framtidens biologiska läkemedel.

Fem delprojekt i BIO-QC
• Fundamentala studier av karakterisering och modellering av biologiska molekyler. Här ingår avancerad beräkningsteknik från Örebro.
• Utveckling av nya kromatografiska faser för de nya typerna av biologiska läkemedel.
• Utveckling av nya skräddarsydda sensorytor/biosensorer för karakterisering av nya biologiska läkemedel.
•Utveckling och validering av prediktiva kvalitetskontrollmetoder för nya biologiska läkemedel.
• Optimering av reningsmetoder för nya biologiska läkemedel.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.