2023-10-17 05:00Nyheter

Kurser inom säkerhet, utredning, omvårdnad och verksamhetsutveckling

Nyhetsbrev om uppdragsutbildning

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom skolan, näringslivet, offentlig förvaltning, vård och omsorg. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar.

Kurser inom evenemangssäkerhet

På Karlstads universitet har vi ett tydligt utbildnings- och forskningsfokus på säkerhet. Sedan åtta år finns en grundkurs och två fördjupningskurser inom evenemangssäkerhet och genom åren har över 350 personer från offentliga verksamheter och näringslivet gått grundkursen. En ny omgång av grundkursen genomförs i slutet av oktober i Stockholm.

Ett evenemangsområde har byggt upp med figurer för att visa olika säkerhetszoner.

Kurser du kan intresseanmäla dig till inför 2024:

Kurser inom olycksutredning

I år är det 20 år sedan Karlstads universitet första gången genomförde fördjupningskursen inom olycksutredning, dvs Kvalificerad olycksutredningsmetodik 7.5 hp. Den har sedan dess erbjudits varje höst och just nu pågår årets kurs. Efter önskemål från branschen kompletterade vi år 2011 med Olycksutredning grundkurs 5 hp som erbjuds varje vår.

Kursledare Mattias Strömgren

Kurser du kan intresseanmäla dig till inför 2024:

Kurser inom omvårdnad

Hälsa, vård och socialt arbete är ett stort utbildningsområde och brett kompetensområde på Karlstads universitet. Vi utbildar studenter till sjuksköterskor och tandhygienister och har specialistutbildningar med inriktning till distriktssköterska, intensivvård, operationssjukvård och ambulanssjukvård. Årligen vänder sig regioner till universitetet för att vidareutbilda sina anställda. Både via öppna uppdragsutbildningar där deltagarna kommer från flera olika arbetsgivare och via skräddarsydda lösningar för regionerna. 

En person lägger sin hand på en medmänniska

Till exempel erbjuder ämnet omvårdnad samläsning där deltagare från Region Kronoberg studerar tillsammans med studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård. Deltagare från Region Sörmland har samläst med studenter på specialistutbildningen för operationssjukvård. Ett tredje exempel är Region Kalmar som köpt hela tandhygienistprogrammet där ett antal av regionens tandsköterskor samläser med studenterna. Region Kalmar, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg också valt att köpa platser till och samläsa en kurs i handledning i verksamhetsförlagd utbildning.

Kurser du kan anmäla dig till:

Kurser du kan intresseanmäla dig till inför 2024:

Nina Sundberg, din kontakt hos oss!

Nina Sundberg är uppdragskoordinator för affärsområdet Offentlig förvaltning, vård och omsorg och din bokningskontakt när du vill diskutera möjligheterna till att få utbildningar skräddarsydda till er kommun eller region. 

Porträtt av Nina Sundberg.

Exempel på kurser som kan skräddarsys:

Kurser inom verksamhetsutveckling

På Handelshögskolan vid Karlstads universitet studerar nära 2 800 studenter. De läser program eller kurser på grundnivå, avancerad nivå eller forskarutbildning. De flesta studerar inom området ekonomi och rättsvetenskap och här finns den senaste forskningen inom tjänsteekonomin. Flera kurser är också speciellt framtagna som uppdragsutbildningar för dig som är yrkesverksam.

Bild på ett ekonomiskt stapeldiagram

Kurser du kan anmäla dig till:

Treffekt® - kompetensutveckling med effekt

Kunskap har bara ett värde om den används. Vårt varumärke Treffekt® innebär att vi är tre parter; Karlstads universitetet, du som deltagare och du som chef/organisation som tillsammans skapar förutsättningar för att kunskapen från utbildningen kan användas och ge avtryck i er verksamhet. I Treffekt® utgår vi från de faktorer som forskningen visar är de viktigaste för ”transfer of learning” d.v.s hur kunskap från en utbildning omsätts i praktiken.

Vd Camilla Johannesson och symbolen för varumärket Treffekt®

Det är uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar är kompetensutveckling för yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Vi förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Under ett år blir det ett hundratal uppdrag vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 60 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Camilla Johannesson
VD, Uppdragskoordinator
Camilla Johannesson
Vd, uppdragskoordinator för näringsliv och organisationer
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator för offentlig förvaltning, vård och omsorg

Relaterad media