2023-08-01 05:00Nyheter

Kurser för rektorer - förlängd anmälan till höstens kurser

Personal på rektorsutbildningen

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar.
Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner, för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

 

Professionsutvecklande handledning

Förlängd anmälan till 31 augusti via kursens webbsida.

Rektorsutbildningen erbjuder ett nätverk inom professionsutvecklande handledning för skolledare som genomgått Rektorsprogrammet. Nätverket heter Att kvalificera rektors yrkeskunnande genom professionsutvecklande handledning. 

Fokus är att tillsammans med övriga deltagare och handledare utveckla ett reflekterande förhållningssätt, där generell kunskap och unika praktiska exempel möts och bryts mot varandra. Vi har erfarit att deltagande i professionshandledning bidrar till att utveckla yrkeskunnandet, öka reflektionsförmågan samt förmågan att lyssna såväl utåt som inåt. Mötet med andras erfarenheter kan ses som själva nyckeln till en fördjupad självförståelse och samtidigt bidra till ett kollektivt lärande i och genom gruppen.

Det finns två nätverksgrupper, en för deltagare som väljer Värmland som nätverkslän och en för deltagare som väljer Mälardalen. Nätverken utgörs av 6-8 personer och en handledare som ses fem heldagar under ett år. 

Pedagogiskt ledarskap för rektorer 7.5 hp

Förlängd anmälan till 31 augusti via Skolverket.

Fortbildningen fokuserar på hur rektor i sitt pedagogiska ledarskap bidrar till skolans vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Utbildningen är upplagd som aktionsforskningsstudie som genomförs i kollegiala forskarteam. Syftet med utbildningen är att bidra till konkreta förbättringar i skolors och förskolors verksamheter och att stärka deltagarna i deras pedagogiska och etiska ledarskap. 

Leda lärande för hållbar utveckling 7.5 hp

Förlängd anmälan till 31 augusti via Skolverket.

Kursens syfte är att deltagaren ska utveckla kunskaper om och förståelse för vad som utgör en skolas arbete med lärande för hållbar utveckling på skolledarnivå och därigenom utveckla kompetens som ledare för att främja och leda förändring i utbildning. Kursen innehåller moment där deltagarnas direkt får operationalisera sina kunskaper i den egna organisationen.

Anmälan till Rektorsprogrammet startar i september

Mellan den 15 september till den 15 oktober pågår anmälan via Skolverket inför vårens start av Rektorsprogrammet 2024. Karlstads universitet har ett särskilt uppdrag från Skolverket att utöver i och kring Värmlands län utbilda skolledare i Mälardalen.

Skolledare har ett av Sveriges viktigaste ledaruppdrag. Rektorsprogrammet syftar till att främja ett professionellt ledarskap som utvecklar hela verksamheten. Utbildningen ger skolledare kunskaper och färdigheter i att styra och leda sin verksamhet mot en högre måluppfyllelse.

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer 7.5 hp (RYT)

Anmälan pågår 15 september till 15 oktober via Skolverket. Kursen startar under våren 2024.

Kursen vänder sig till legitimerade förskollärare eller lärare i förskola, skola och fritidshem. Personal med ledningsuppdrag i förskolan och skolan ges plats, förutsatt att de har en lärarlegitimation. Huvudmannen anmäler deltagaren och sökande utan huvudman kan anmäla sig själva. Kursen är en statlig rekryteringsutbildning och huvudmannen delar ansvaret med staten för kostnaderna. Huvudmannen står för lön under utbildningen, resor, litteratur och kostnader för internat. Deltagare som anmäler sig till utbildningen utan huvudman bekostar själv resor, internat och kurslitteratur.

Kursen utgår från ett aktionsforskande förhållningssätt där olika aktioner genomförs och prövas för att ge inblick i en rektors vardag, arbetsuppgifter och uppdrag. I kursen behandlas olika teoretiska perspektiv på ledarskap. Vikt läggs vid etiska perspektiv och hållbart ledarskap. Andra områden som deltagaren får möjlighet att fördjupa sig i är skolkultur, styrning, organisation, kommunikation, skoljuridik och myndighetsutövning samt systematiskt kvalitetsarbete.

Särskilda upptagningsområden är Värmland och Mälardalen.

Rekryteringsutbildning - att leda utbildning på folkhögskola eller kulturskola

Anmälan pågår till 16 november 2023 och görs via kursens webbsida. Kursen genomförs med tvådagarsträffar i november/december 2023 och i mars 2024. 

Målgrupp folkhögskolan: kursföreståndare, linjeledare eller lärare som är intresserad av utbildningsledning och funderar på att bli skolledare. Målgrupp kulturskolan: verksamma inom kulturskolan är intresserad av utbildningsledning och funderar på att bli skolledare.

Kursen tar emot 18 deltagare från folkhögskolan och 18 deltagare från kulturskolan. Den genomförs i lokaler hos Sigtunastiftelsen och kostnad för kursen är 6 500 SEK exklusive moms per deltagare. Utöver detta tillkommer kostnad för internat, resor och litteratur. 

Boktips! Etiska perspektiv på skolledares arbete

 
Skolledares vardag kantas av etiska dilemman som kräver praktiska lösningar och moraliska ställningstaganden. Antologin Etiska perspektiv på skolledares arbete  erbjuder stöd i det viktiga arbetet med att utveckla en yrkesetisk hållning. Etiska perspektiv på skolledares arbete behandlar etiska dilemman och handlingsmöjligheter inom en rad områden.
 
Exempel på teman som tas upp är: digitalisering, diskriminering och kränkande behandling, vetenskaplighet, anpassad skola, flerspråkighet, inspektion, skolförbättring, pedagogiskt ledarskap, kollegiala processer och beslutsfattande. Boken ger dessutom en blick på utbildning och utbildningsledarskap som en kritisk samhällspraktik, och pekar på ett kollektivt såväl som ett individuellt ansvar för att göra det rätta och det goda.
 
Boken vänder sig till rektorer och andra med skolledaransvar, till exempel arbetslagsledare, utvecklingsledare och förstelärare, men också politiker och chefer på huvudmannanivå. Den är även lämplig att använda vid utbildning av skolledare både inom det statliga rektorsprogrammet och i Fortbildning för rektorer (FFR).
 
Redaktörer för antologin är Åsa Söderström och Anette Forssten Seiser, båda utbildningsledare vid Rektorsutbildningen på Karlstads universitet. Den finns nu att köpa i handeln.
 
Bokomslag

 

Kontakt med rektorsutbildningen

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 073-279 28 55, ulf.buskqvist@kau.se

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang. Snabbadressen är @rutkau

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller e-postadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitets uppdrags AB och kommer inte att spridas till obehöriga. Nyhetsbrevet skickas som mest fyra gånger per år. 

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet