2023-11-24 06:00Nyheter

Kurser för anställda inom näringsliv och organisationer

Person ritar på en skärm

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom skolan, näringslivet, offentlig förvaltning, vård och omsorg. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar.

Flerårigt samarbete med skräddarsytt för Nordic Paper

Nordic Paper och Karlstads universitet har i flera år samarbetat kring uppdragsutbildningar för att erbjuda anställda hos Nordic Paper kompetensutveckling.

Genom åren har över 90 anställda gått kurser inom pappersteknik, massateknik och miljö- och energiteknik.  Under förra våren genomfördes kursen Att kommunicera idéer och resultat med vetenskapliga metoder som genererade 7,5 hp. Intresset för att vidareutbilda sig samtidigt som man arbetar är stort inom hela koncernen, vilket både företaget och universitetet ser oerhört positivt på. Att kunna skräddarsy utbildningar som passar in i den kontext som de yrkesverksamma kursdeltagarna faktiskt befinner sig i har genererat många positiva synergieffekter som skapar värde och effekt i organisationen.

- Alla som deltog i utbildningen har fått göra ett mindre projektarbete och de var av sådan hög klass att vi absolut ser att vi kan jobba vidare med dem, säger Christian Persson, produktionsdirektör hos Nordic Paper.

- Vi har inget annat företag som jobbar så strategiskt och långsiktigt med kompetensutveckling som Nordic Paper, så det här samarbetet skulle jag säga är unikt, säger Camilla Johannesson, vd samt koordinator för näringsliv och organisationer vid uppdragsutbildningen. 

Nu planeras för en ny kursomgång inom pappersteknik som genomförs under våren 2024. 

Ta chansen! Fåtal lediga platser!

På Handelshögskolan vid Karlstads universitet studerar nära 2 800 studenter. Flera kurser är också speciellt framtagna som uppdragsutbildningar för dig som är yrkesverksam.

Kurser du kan anmäla dig till:

Träna effektivitet i Lean Factory®

Lean Factory® är en flexibel simulator för att träna lean-tänkande i en fabriksliknande miljö. Fabriken byggs upp i pedagogisk verkstad på Karlstads universitet och alltfler företag vill träna produktionseffektivitet med hjälp av våra expeter på universitetet.

Deltagare arbetar i Lean Factory®

Ett leanspel genomförs i Lean Factory®-simulatorn i fyra omgångar med mellanliggande förbättringsmöten. Deltagarna delas in i team och varje team har tillgång till en coach under spelets gång. Efter genomfört spel sammanfattas och diskuteras genomförande, resultat och koppling till Lean-principer. 

Pappersteknik för tryckare

Kursen vänder sig till företagen inom tryckeribranschen och ger dig fördjupad kunskap om hur papprets egenskaper påverkar tryckkvalitén.

I kursen får du översiktliga kunskaper om vad papper består av och hur det tillverkas. Vi går igenom bearbetningsmetoder som kalandrering, ytlimning och bestrykning och du får fördjupade kunskaper om ytstruktur, optiska, mekaniska och ytkemiska egenskaper hos papper. Vi går också översiktligt in på de mekanismer som styr tryckfärgsöverföring i kontakterande tryckmetoder och färgsättning, dvs utflytning på ytan och inträning i porer. Vi genomför ett antal demonstrationslaborationer i kursen. De tar upp karakteriseringsmetoder för papper (ytstruktur, optik, mekanik) och avancerade metoder för karakterisering av fluider (reologi och ytenergi).

Kurser inom säkerhet

På Karlstads universitet har vi ett tydligt utbildnings- och forskningsfokus på säkerhet.

Sedan åtta år finns en grundkurs och två fördjupningskurser inom evenemangssäkerhet och genom åren har över 350 personer från offentliga verksamheter och näringslivet gått grundkursen. 

Kurser du kan intresseanmäla dig till inför 2024:

Kurser inom olycksutredning

I år är det 20 år sedan Karlstads universitet första gången genomförde fördjupningskursen inom olycksutredning, dvs Kvalificerad olycksutredningsmetodik 7.5 hp.

Efter önskemål från branschen kompletterade vi år 2011 med Olycksutredning grundkurs 5 hp som erbjuds varje vår. Nu pågår intresseanmälningarna inför 2024-års kursomgångar.

Kurser du kan intresseanmäla dig till inför 2024:

Camilla Johannesson, din kontakt hos oss!

Camilla Johannesson är uppdragskoordinator för affärsområdet Näringsliv och organisationer och din bokningskontakt när du vill diskutera möjligheterna till att få utbildningar skräddarsydda till ert företag eller organisation. 

Porträtt av Camilla Johannesson

Treffekt® - kompetensutveckling med effekt

Kunskap har bara ett värde om den används. Vårt varumärke Treffekt® innebär att vi är tre parter; Karlstads universitetet, du som deltagare och du som chef/organisation som tillsammans skapar förutsättningar för att kunskapen från utbildningen kan användas och ge avtryck i er verksamhet. 

I Treffekt® utgår vi från de faktorer som forskningen visar är de viktigaste för "transfer of learning” d.v.s hur kunskap från en utbildning omsätts i praktiken.

Det är uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar är kompetensutveckling för yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Bolaget förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Under ett år blir det ett hundratal uppdrag vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 60 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet

Relaterad media